پیشنهاد فرادرس

آموزش تکنولوژی طراحی وب

دسته بندی ها: آموزش های Train Simple ، آموزش طراحی وب ، آموزش جی کوئری (JQuery) ، آموزش HTML ، آموزش CSS

آموزش-تکنولوژی-طراحی-وب

در این آموزش تصویری با تکنولوژی های مورد استفاده در وب مانند HTML ، Jquery، CSS و ... آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول TrainSimple می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • خلاصه دوره
 • ایجاد یک Animated Menu
 • بررسی پروژه
 • ایجاد ساختار HTML
 • ایجاد Indicator
 • متحرک سازی Indicator
 • ایجاد یک Sticky Header
 • بررسی پروژه
 • استفاده از jQuery
 • مروری بر پروژه ها
 • پیکربندی Image Container
 • افزودن CSS  به پروژه

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course is designed to show you real world techniques using your HTML, CSS, JavaScript, and jQuery Skills. This is not a course that will teach you concepts related to those technologies, we assume you have working knowledge. We demonstrate how to achieve specific effects using the technologies you already know.

Course Outline Creating an Animated Menu

3.56 MB 1:17 Reviewing the Project 11.96 MB 7:10 Creating the HTML Structure 14.05 MB 7:26 Styling the Menu Bar 14.64 MB 7:01 Style Main Navigation Links 13.51 MB 6:01 Creating the Indicator 9.43 MB 5:58 Animating the Indicator 10.93 MB 5:06 Building the Submenu 14.34 MB 7:51 Styling the Submenus Creating a Sticky Header

10.41 MB 2:56 Reviewing the Project 9.33 MB 4:17 Writing the HTML Markup 6.54 MB 4:04 Styling the Body 10.18 MB 6:01 Styling the Header 10.42 MB 3:56 Styling the Links 33.97 MB 7:10 Using jQuery Creating a Fluid CSS3 Image Slider

3.5 MB 1:09 Reviewing the Projects 5.1 MB 3:53 Writing the HTML Markup 4.36 MB 3:02 Styling the Slider 13.9 MB 9:37 Styling the Radio Buttons 7.69 MB 4:48 Configure the Image Container 8.02 MB 4:16 Finishing the Slider Parallax Scrolling Footer

17.68 MB 1:44 Footer Technique Overview 50.42 MB 6:15 Adding Basic CSS 12.32 MB 4:33 Styling the Footer 21.81 MB 5:30 Formatting the Footer

عنوان دوره: Train Simple - Web Design Techniques حجم فایل: 282MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Train Simple Web Design Techniques

پیشنهاد فرادرس