پیشنهاد فرادرس

آموزش جاوا اسکریپت lynda JavaScript Essential Training with Simon Allardice

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

آموزش-جاوا-اسکریپت-lynda-javascript-essential-training-simon-allardice

زبان برنامه نویسی Javascript یک زبان انعطاف پذیر و قدرتمند است که کاربردهای زیادی دارد.

در قدیم از جاوااسکریپت فقط برای برنامه نویسی سمت کلاینت در اپلیکیشن های تحت وب استفاده می شد اما امروزه کاربردهای این زبان بسیار گسترده تر شده است.

شما می توانید با استفاده از پروژه Node.js از جاوااسکریپت برای برنامه نویسی سمت سرور استفاده کنید. یا با استفاده از Phonegap و جاوااسکریپت برنامه های اندروید و آی او اس و ویندوز فون طراحی کنید و ...

در این دوره آموزشی از شرکت لیندا، برنامه نویسی به زبان Javascript را به صورت کامل یاد میگیرید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • استفاده از فایل های تمرینی
 • آشنایی با جاوا اسکریپت
 • ایجاد اولین جاوا اسکریپت
 • آشنایی با ابزار و برنامه های کاربردی
 • آشنایی با ساختار کد جاوا اسکریپت
 • ایجاد متغیر
 • کار با operator ها
 • ایجاد توابع
 • کار با loop ها
 • ایجاد توابع
 • کار با آرایه ها
 • کار با اعداد
 • کار با رشته ها
 • آشنایی با Document Object
 • DOM چیست؟
 • دسترسی به عناصر DOM
 • ایجاد عناصر DOM
 • کار با onClick و onLoad
 • اشکال زدایی جاوا اسکریپت
 • CSS  و  JavaScript
 • آشنایی با سبک جاوا اسکریپت
 • آشنایی با jQuery
 • جاوا اسکریپت در HTML5
 • استفاده از Modernizr
 • استفاده Strict Mode
 • مقدمه ای بر regular expressions

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Use JavaScript to add new features and a richer, more compelling user interface on web pages. This course keeps current best practices and practical uses for JavaScript in mind, while covering syntax, working with the DOM, and developing and debugging across multiple platforms, devices, and browsers. Author Simon Allardice also shows how to progressively enhance and gracefully degrade web pages, and take advantage of the world of JavaScript libraries now available.
Topics include:
Understanding the structure of JavaScript code
Creating variables, functions, and loops
Writing conditional code
Sending messages to the console
Working with different variable types and objects
Creating and changing DOM objects
Event handling
Working with timers
Debugging JavaScript
Building smarter forms
Working with CSS, HTML5, and JavaScript
Using regular expressions

Expand all | Collapse all Introduction 3m 28s Welcome 1m 1s What you should know 1m 44s Using the exercise files 43s 1. Getting Started 15m 41s Introduction to JavaScript 8m 6s Creating your first JavaScript 2m 13s Getting to know the tools and applications 5m 22s 2. Core JavaScript Syntax 56m 8s Understanding the structure of JavaScript code 7m 9s Where to write your JavaScript 3m 56s Creating variables 6m 21s Working with conditional code 5m 44s Working with operators 13m 28s Sending messages to the console 2m 59s Working with loops 8m 1s Creating functions 8m 30s 3. Types and Objects 36m 13s Working with arrays 7m 57s Working with numbers 6m 13s Working with strings 8m 27s Working with dates 5m 38s Working with objects 7m 58s 4. Understanding the Document Object Model 9m 6s What is the DOM? 5m 49s Working with nodes and elements 3m 17s 5. Working with the Document Object Model 25m 17s Accessing DOM elements 11m 3s Changing DOM elements 5m 42s Creating DOM elements 8m 32s 6. Working with Events and Event Listeners 24m 45s Introduction to JavaScript event handling 8m 16s Working with onClick and onLoad events 7m 36s Working with onBlur and onFocus events 2m 36s Working with timers 6m 17s 7. Debugging JavaScript 21m 41s Common JavaScript errors 7m 14s Using Firebug 4m 7s Going through a debugging session 10m 20s 8. Building Smarter Forms 10m 13s Accessing form elements 4m 20s Preventing a form from being submitted 2m 36s Hiding and showing form sections 3m 17s 9. UI Enhancement 9m 49s CSS and JavaScript 3m 46s Removing and applying CSS classes 2m 16s Changing inline styles 3m 47s 10. JavaScript Best Practices 19m 44s Understanding JavaScript style 7m 39s Minifying your code 4m 28s Using JavaScript code checkers 7m 37s 11. JavaScript Libraries 22m 24s Introduction to JavaScript libraries 3m 17s Linking to multiple JavaScript files 2m 11s Introduction to jQuery 12m 7s Using a content distribution network to deliver JavaScript files 4m 49s 12. JavaScript and HTML5 17m 35s JavaScript in HTML5 9m 37s Using Modernizr 3m 2s Using Strict Mode 4m 56s 13. Advanced JavaScript Features 33m 3s Knowing the JavaScript to avoid 6m 35s Introduction to regular expressions 6m 56s Working with AJAX 10m 44s Working with objects and prototypes 8m 48s 14. Putting It All Together 21m 10s Example: Countdown 8m 3s Example: Resize 5m 47s Example: Accordion 7m 20s Conclusion 4m 58s Where to go from here 4m 0s Goodbye 58s

عنوان دوره: Lynda - JavaScript Essential Training with Simon Allardice حجم فایل: 494MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda JavaScript Essential Training with Simon Allardice

پیشنهاد فرادرس