پیشنهاد فرادرس

آموزش حرفه ای BizTalk Server 2010

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش BizTalk Server

آموزش-حرفه-ای-biztalk-server-2010

BizTalk Server راه حل جامع مایکروسافت در یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمانی و بهبود ارتباطات تجاری است. BizTalk Serverراه حل هایی ارائه می کند که براحتی بتوان سیستم های مختلف سازمانی بر پایه تکنولوژی های مایکروسافتی و غیر مایکروسافتی را به هم متصل نمود و یکپارچه سازی را در سازمان اجرایی کرد. BizTalk Server با بیش از 25 آداپتور برای اتصال به سیستم های مختلف و زیرساخت پیغام رسانی قوی بین نرم افزاری، ارتباط بین زیرساخت های سازمانی داخل و خارج از سازمان شما را براحتی انجام می دهد. علاوه بر راه حل های یکپارچه سازی که در BizTalk Server ارائه می شود، BizTalk Server همچنین زیرساخت پیغام رسانی قوی، موتور قوانین سازمانی (Rule Engine)، ارتباطات EDI، پایش فرایندهای سازمانی (BAM – Business Activity Monitoring)، قابلیت های RFID و همچنین ارتباط با Mainframe های IBM را ارائه می دهد. این مجموعه آموزشی (Advanced BizTalk Server 2010) دارای سطح پیشرفته و مدت زمان 12 ساعت و 24 دقیقه است. و توسط شرکت PluralSight ارائه شده است. خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • نیاز به یکپارچه سازی
 • اصول ادغام
 • خدمات وب
 • یکپارچه سازی برنامه های متعدد
 • فرآیندهای کسب و کار
 • معرفی سرور BizTalk 2009
 • BizTalk RFID
 • معماری پیام
 • صندوق پیام
 • اصول اولیه پردازش پیام
 • ویژگی های پیام  تعریف شده سیستمی
 • ویژگی های پیام تعریف شده توسط کاربر
 • آشنایی با انتشار و اشتراک
 • آشنایی با پورت
 • اصول Pipeline
 • پیکربندی Pipeline
 • اجزای Pipeline سفارشی
 • کار با پیام در Pipeline
 • کار با ویژگی های متن ها و پاکت ها
 • نمونه پروژه: رسیدگی به خطاهای دریافت
 • نمونه پروژه: رسیدگی به خطاهای ارسال
 • معماری آداپتور دریافت WCF
 • هدر ها و تراکنش های SOAP
 • معماری آداپتور ارسال
 • پیکربندی آداپتورهای ارسال
 • خواص زمینه WCF
 • مفاهیم SDK
 • فراداده
 • ویژگی های پورت اتصال
 • اتصال پویا
 • اتصال مستقیم
 • مفاهیم BAM
 • تعریف داده BAM
 • نمونه پروژه : ایجاد و گسترش تعریف BAM
 • نوشتن داده BAM برای برنامه نویسی
 • ایجاد پروفایل های ردیابی برای کد
 • داده پرس و جو BAM
 • رهگیری برای WF
 • شماهای EDI
 • ارسال EDI
 • مدل های میزبانی وب
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introducing Biztalk Server	 		
Introducing BizTalk	 		
Outline	 		
The need for integration	 		
Integration principles	 		
Messaging fundamentals	 		
Web services	 		
Integration realities	 		
Integrating multiple applications	 		
Business processes	 		
Introducing BizTalk Server 2009	 		
Enterprise Service Bus	 		
BizTalk RFID	 		
Summary	 		
Demo: BizTalk development tools	 		
	Messaging Architecture	 		
Messaging Architecture	 		
Outline	 		
Messaging Architecture	 		
Message fundamentals	 		
Message Box	 		
Message processing basics	 		
Message context	 		
System-defined message properties	 		
User-defined message properties	 		
Defining message properties in schema	 		
Demo: Promoting properties	 		
Understanding publish and subscribe	 		
Subscribers	 		
Understanding ports	 		
Demo: Publish and subscribe	 		
Adapter framework	 		
Transport properties	 		
Pipelines	 		
Pipeline designer	 		
Maps	 		
Is messaging enough?	 		
Demo: Creating a send pipeline	 		
Summary	 		
	Pipelines	 		
Introduction	 		
Pipeline fundamentals	 		
Pipelines components	 		
Default pipelines	 		
Pipeline configuration	 		
Demo: Creating and configuring pipelines	 		
Custom pipeline components	 		
Working with messages in pipelines	 		
Demo: Creating a custom pipeline component	 		
Summary	 		
	Advanced schemas and error handling	 		
Introduction	 		
BizTalk and schema	 		
Flat file schemas	 		
Demo: Flat File Wizard	 		
Property and Envelope schemas	 		
Demo: Working with envelopes and context properties	 		
Handling receive errors	 		
Demo: Handling receive errors	 		
Handling send errors	 		
Demo: Handling send errors	 		
Summary	 		
	WCF Receive Adapters	 		
Introduction 		
WCF receive adapter architecture	 		
Message handling	 		
Demo: Creating a net.tcp receive location	 		
Creating HTTP receive locations	 		
Demo: Creating an HTTP receive location	 		
Publishing metadata only endpoints	 		
Demo: Publishing metadata endpoints	 		
SOAP headers and transactions	 		
Demo: transactions and SOAP headers	 		
Summary	 		
	WCF Send Adapters	 		
Introduction	 		
Send adapter architecture	 		
Demo: Consuming WCF services	 		
Consuming WCF from orchestration	 		
Demo: Consuming WCF from orchestration	 		
Configuring send adapters	 		
WCF context properties	 		
Demo: WCF adapter security and outbound headers	 		
Summary	 		
	WCF LOB Adapter SDK	 		
Introduction	 		
SDK concepts	 		
Demo: consuming adapters	 		
Building adapters	 		
Demo: building an adapter	 		
Metadata	 		
Demo: handling metadata	 		
Summary	 		
	Orchestrations II	 		
Orchestrations II 		
Agenda	 		
Exception Handling	 		
Transactions	 		
Demo: Transactions and Exceptions	 		
Correlation	 		
Demo: Correlation	 		
Convoy Messaging Patterns	 		
Demo: Using convoys	 		
Port Binding Options	 		
Dynamic Binding	 		
Direct binding	 		
Role Links	 		
Demo: Dynamic orchestration ports	 		
Summary	 		
	Business Rules	 		
Introduction 		
Business rules concepts	 		
Understanding facts	 		
Demo: composing rules	 		
Vocabularies	 		
Rule engine execution	 		
Demo: Using vocabulary	 		
Managing polices and vocabularies	 		
Demo: Managing rules and vocabularies	 		
Executing policies	 		
Calling rules from .NET	 		
Demo: Executing policies	 		
Summary	 		
	Business Activity Monitoring	 		
Introduction	 		
BAM concepts	 		
Defining BAM data	 		
Demo: Creating and deploying BAM definition	 		
Tracking profile editor	 		
Demo: Using the Tracking Profile Editor	 		
Writing BAM data programmatically	 		
Creating tracking profiles for code	 		
Demo: Using BAM event streams	 		
Querying BAM data	 		
Demo: Custom reports and BAM portal	 		
Summary	 		
	BAM Interceptors for WF and WCF	 		
Introduction	 		
Interceptor concepts	 		
Interceptor configuration	 		
Demo: Intellisense, IC structure, and deployment	 		
Interceptor for WF	 		
Demo: Interceptor for WF	 		
Interceptor for WCF	 		
Demo: Interceptor for WCF	 		
Summary	 		
	BizTalk 2010 EDI Receiving	 		
Introduction	 		
BizTalk EDI	 		
Parties 		
Demo: Setting up a party	 		
EDI schemas	 		
Pipeline processing	 		
Demo: schemas and pipelines	 		
Ack, debatching and reporting	 		
Demo: acks and reporting	 		
Summary	 		
	BizTalk Server 2010 EDI Sending	 		
Introduction	 		
EDI sending	 		
Demo: EDI sending	 		
Batching	 		
Demo: Batching	 		
Summary 		
	Deployment and hosting	 		
Introduction 		
Hosting model	 		
Demo: hosts	 		
Load balancing and clustering	 		
Host security model	 		
Demo: host security	 		
Summary

حجم فایل:974MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Advanced BizTalk Server 2010

پیشنهاد فرادرس