پیشنهاد فرادرس

آموزش دسترسی به داده ها با Entity Framework 4.1

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Entity Framework ، دسترسی به داده

آموزش-دسترسی-به-داده-ها-با-entity-framework-4-1

Entity Framework 4.1 به سه روش Code First، Database First و Model First کار می کند.

در این دوره آموزشی با این قابلیت های Entity Framework آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

  • مقایسه کلاس های EF 4 با EF 4.1
  • افزودن، ضمیمه کردن و حذف Entities
  • شناسایی خودکار اشیاء
  • Code First چگونه به دیتابیس متصل می شود؟
  • استفاده از Connection String برای دیتابیسی که وجود دارد
  • خاموش کردن database initialization
  • و...

عنوان دوره آموزشي: Entity Framework 4.1 - DbContext Data Access سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 21 دقيقه نويسنده: Julie Lermanليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 00:14	
Objectives
	 00:40	
Comparing EF 4.1 Classes to EF 4
	 02:13	
Adding, Attaching and Removing Entities
	 04:17	
DbContext.Find
	 02:37	
Accessing In-Memory Objects
	 04:58	
Proxies, Change Tracking and Lazy Loading
	 06:39	
Automatically Detecting Object Changes
	 01:15	
Getting the ObjectContext from DbContext
	 01:23	
Using Change Tracker to Affect Entities
	 09:44	
Handling Optimistic Concurrency
	 03:10	
dbcontext and Database/Model First EDMX Files
	 03:18	
Summary
	 00:35	
DbContext Blog Series from Entity Framework Team
	 00:21	
Resources
	 00:14	
Entity Framework 4.1 Code First Database Initialization		 00:39:56	
Introduction
	 00:16	
Objectives
	 00:37	
Avoding confusion with EF Version Numbers
	 00:57	
Understanding How Code First Find and Connects to a Database
	 01:41	
Specifying Database Name
	 01:27	
Breaking down database initialization
	 01:37	
Built in Database Initializers
	 02:25	
Specifying a Database Initializer
	 05:27	
Pre-populating a database with seed data
	 06:27	
Using connection strings for new or existing databases
	 07:39	
Turning off database initialization
	 08:52	
Taking a quick look at System.Data.Entity Database
	 01:38	
Summary
	 00:39	
Resources
	 00:14

حجم فايل: 243MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Entity Framework 4.1 – DbContext Data Access

پیشنهاد فرادرس