پیشنهاد فرادرس

آموزش رازهای تجارت

دسته بندی ها: آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش تجارت الکترونیک

آموزش-رازهای-تجارت

اگر به راه انداختن یک تجارت هستید یا می خواهید یکی از تفریحات خود را تبدیل به یک شغل تمام وقت کنید یا اگر در حال حاضر شغلی دارید که می خواهید آن را ارتقاء دهید ، این فیلم آموزشی شمارا دراین راه راهنمایی می کند .

سرفصل های این دوره :

  • کار کردن با مشتریان سر سخت
  • کار کردن در هنگام شکایت های زیاد
  • پیدا کردن ارزشمند ترین مشتری ها
  • تعیین کردن قیمت ها
  • مدیریت خانواده و دوستان
  • ساخت یک نقشه تجارت
  • شناسایی ارزشمندترین محصولات
  • سازمان دهی
  • مدریت زمان
  • ....

لیست سرفصل های این دوره :

New This Week - Working With Difficult Customers
10m 10s
Working through complaints
6m 11s
Helping customers who aren't right for your business
3m 59s
Introduction
52s
Welcome
52s
1. Finding Your Most Valuable Customers
6m 2s
Discovering your most valuable customers
2m 55s
Increasing business with MVCs
3m 7s
2. Setting Fees and Prices
7m 7s
Setting prices for services and products
3m 48s
Knowing when to raise or lower prices
3m 19s
3. Solving Problems
8m 18s
Identifying areas for improvement
5m 0s
Solving problems with the SAM Cycle
3m 18s
4. Working with Family and Friends
6m 17s
Establishing guidelines with family and friends
3m 18s
Managing family and friends
2m 59s
5. Creating a Business Plan
7m 38s
Exploring the elements of a simple plan
4m 34s
Reviewing and using a single-page business plan
3m 4s
6. Starting a Hobby Business
8m 6s
Considering the leap from passion to business
3m 41s
Making the transition to full-time business owner
4m 25s
7. Discovering Your Most Valuable Service or Product
7m 38s
Finding your most valuable service or product
5m 2s
Dropping your least valuable service or product
2m 36s
8. Bootstrapping Your Business
7m 11s
Launching a business with little or no money
3m 25s
Operating on a shoestring budget
3m 46s
9. Creating Culture
6m 16s
Determining your company vision
3m 42s
Building company values
2m 34s
10. Getting Organized
8m 1s
Managing your time
4m 45s
Tracking expenses and receipts
3m 16s
11. Marketing with Social Media
6m 38s
Deciding on your channels
3m 11s
Crafting a multi-platform message
3m 27s
12. Business Entities and Compensation
13m 43s
Business Entities and Compensation
10m 0s
Determining your pay as owner
3m 43s
13. Small Business Accounting
9m 41s
Understanding small business accounting
3m 28s
Reading a financial report (P&L and Balance Sheet)
6m 13s
14. Finding Your Marketing Message
8m 5s
Refining your message
4m 56s
Testing and tracking performance
3m 9s
15. Documenting Business Systems
9m 18s
Leveraging documentation to increase efficiency
4m 53s
Creating single-page documentation
4m 25s
16. Balancing Work and Life
9m 28s
Focusing both at home and at work
4m 7s
Rewarding yourself along the way
5m 21s
17. Increasing Sales in Your Business
7m 23s
Understanding the role of sales in small business success
4m 8s
Developing your sales system
3m 15s
18. Testing Whether You Have an Idea or a Business
7m 43s
Separating ideas from viable business opportunities
4m 26s
Testing your business concept
3m 17s
19. Hiring Service Providers
6m 10s
Finding the right tasks to outsource
3m 18s
Selecting and hiring vendors
2m 52s
20. Hiring Employees
11m 23s
Crafting a job and pay range
3m 58s
Interviewing candidates
7m 25s
21. Motivating Employees
8m 49s
Discovering what truly motivates people
4m 25s
Developing people and paths
4m 24s
22. Seeking Capital
11m 18s
Crafting your pitch
5m 40s

عنوان دوره : Small Business Secrets

نویسنده : Dave Crenshaw

مدت زمان : 3 ساعت و 13 دقیقه

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Small Business Secrets

پیشنهاد فرادرس