مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش رسم منظره در Photoshop

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، دیزاین ، آموزش های SkillFeed

آموزش-رسم-منظره-در-photoshop

در این آموزش تصویری نحوه رسم منظره در Photoshop را فرامیگیرید.

این دوره آموزشی محصول موسسه SkillFeed می باشد.

سرفصل های دوره:

 • شرایط و تعاریف مشخصات بازی
 • طراحی یک نقطه چشم انداز
 • طراحی دو نقطه چشم انداز
 • طراحی سه نقطه چشم انداز
 • طراحی چهار نقطه چشم انداز
 • طراحی پنج و شش نقطه چشم انداز
 • طراحی بازی املایی بخش اول
 • طراحی بازی املایی بخش دوم
 • طراحی هواپیماها
 • طراحی سایه و نور
 • طراحی منحنی های سراشیب جاده
 • و.........

عنوان دوره: SkillFeed Learn to Draw Perspective Using Photoshopتوضیحات:

Learn to draw perfect perspectives from all angles from a professional artist, Photoshop user and game designer. A basic understanding of Photoshop is recommended for this course.

Videos Duration View-play-active Introduction 1 min View-play Terms and Definitions 9 min View-play One Point Perspective 25 min View-play Two Point Perspective 18 min View-play Three Point Perspective 18 min View-play Four Point Perspective 14 min View-play Five and Six Point Perspective 12 min View-play Fence 5 min View-play Orthographic 15 min View-play Orthographic Building Part 1 10 min View-play Orthographic Building Part 2 16 min View-play 1 Point Perspective from Blueprint Part 1 6 min View-play 1 Point Perspective from Blueprint Part 2 8 min View-play 2 Point Perspective from Blueprint 8 min View-play 1 Point Perspective - Grid from Blueprint Part 10 min View-play 1 Point Perspective - Simple Blueprint 19 min View-play 2 Point Perspective - Grid from Blueprint 13 min View-play 2 Point Perspective - Simple Blueprint 5 min View-play Subdividing Planes 4 min View-play 2 Point Perspective | Sloping Planes 4 min View-play Pyramids 2 min View-play Casting Shadows and Light 10 min View-play 1 Point Perspective | Curved Sloped Roads 4 min View-play 2 Point Perspective | Curved Sloped Roads 4 min View-play Rotating Objects 5 min View-play Reflection Example 13 min

حجم فایل: 254MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
SkillFeed Learn to Draw Perspective Using Photoshop

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس