پیشنهاد فرادرس

آموزش رفع اشکال Query Plan در SQL Server

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

آموزش-رفع-اشکال-query-plan-در-sql-server

در این آموزش تصویری با نحوه رفع اشکال Query Plan در SQL Server آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • ساختار دوره
 • معرفی ماژول ها
 • تخمین کاردینالیتی
 • حافظه اپراتور
 • اولویت بندی Issue
 • چک کردن sys.databases
 • چک کردن sys.stats  و sp_helpstats
 • استفاده از DBCC SHOW_STATISTICS
 • استفاده از sys.dm_db_stats_properties
 • ایجاد Filtered Statistics
 • مقایسه ستون های داخل جدول
 • کار با Scalar و MSTV UDFs
 • پارامترهای Sniffing
 • بهینه سازی Query
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: SQL Server: Troubleshooting Query Plan Quality Issues سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 20 دقیقه نویسنده: Joe Sackلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Introduction
	 01:05	
Course Structure
	 00:39	
Why Query Plan Quality Matters		 00:34:06	
Module Introduction
	 01:00	
Which is the 'Good' Plan?
	 02:57	
Cardinality Estimates
	 01:49	
Costing and Plan Quality
	 01:10	
Operator Cost (1)
	 01:03	
Operator Cost (2)
	 00:33	
Operator Cost (3)
	 01:33	
Demo: Operator Cost
	 07:43	
Operator Memory
	 01:12	
Memory Operators
	 01:42	
Under-estimates and Spills
	 01:13	
Demo: Under-estimates and Spills
	 04:01	
Over-estimates and Concurrency
	 01:26	
Demo: Over-estimates and Concurrency
	 03:33	
Impacted Query Optimizer Decisions
	 02:25	
Excessive Resource Consumption
	 00:46	
Identifying Query Plan Quality Issues		 00:19:43	
Module Introduction
	 00:37	
Estimated Query Execution Plan
	 01:00	
Actual Query Execution Plan
	 00:55	
Capturing an Actual Plan
	 01:22	
Demo: Capturing an Actual Plan
	 02:22	
SQL Sentry Plan Explorer
	 01:00	
Demo: SQL Sentry Plan Explorer
	 02:00	
SQL Server 2012 Supplemental Information
	 01:37	
Demo: Inaccurate Cardinality Estimate Event Capture
	 02:50	
Demo: ConvertIssue Plan Attributes
	 02:03	
Demo: Row Count Statistics in sys.dm_exec_query_stats
	 03:57	
Query Plan Quality Patterns and Resolutions		 01:24:54	
Module Introduction
	 00:33	
Before Jumping In...
	 01:26	
Issue Prioritization
	 01:01	
Missing or Stale Statistics (1)
	 01:51	
Demo: Checking sys.databases
	 00:56	
Demo: Checking sys.stats and sp_helpstats
	 01:28	
Demo: Resolving NO_RECOMPUTE Issues
	 05:02	
Missing or Stale Statistics (2)
	 01:26	
Demo: Checking STATS_DATE
	 01:40	
Demo: Manual Statistics Updates
	 06:20	
Demo: Using Trace Flag 2371
	 05:52	
Sampling Issues
	 01:44	
Demo: Using DBCC SHOW_STATISTICS
	 03:05	
Demo: Using sys.dm_db_stats_properties
	 02:18	
Demo: Using FULLSCAN Manual Statistics Updates
	 03:59	
Demo: Creating Filtered Statistics
	 02:55	
Demo: Filtered Statistics Threshold Update Problem
	 04:35	
Hidden Column Correlation
	 01:16	
Demo: Hidden Column Correlation
	 07:39	
Comparison of Intra-Table Columns
	 00:55	
Demo: Comparison of Intra-Table Columns
	 01:21	
Table Variable Usage
	 00:48	
Demo: Table Variable Usage
	 02:02	
Scalar and MSTV UDFs
	 01:24	
Demo: MSTV UDFs
	 02:27	
Parameter Sniffing
	 01:39	
Demo: Parameter Sniffing
	 03:11	
Implicit Data Type Conversion Issues
	 01:10	
Complex Predicates
	 01:00	
Demo: Complex Predicates
	 02:11	
Query Complexity
	 02:06	
Demo: Query Complexity
	 02:44	
Hints
	 01:03	
Demo: Hints
	 02:46	
Distributed Queries
	 01:11	
Query Optimizer Bugs
	 00:56	
Course Summary
	 00:54

حجم فایل: 590MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight SQL Server Troubleshooting Query Plan Quality Issues

پیشنهاد فرادرس