پیشنهاد فرادرس

آموزش ساخت اپلیکیشن های تجاری با HTML5 - Bootstrap -MVC4 و Web API

دسته بندی ها: فریمورک ها ، دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش بوت استرپ (Bootstrap) ، آموزش Underscore ، آموزش Knockout ، آموزش HTML ، آموزش Entity Framework ، دسترسی به داده ، آموزش Backbone ، آموزش ASP.NET MVC

آموزش-ساخت-اپلیکیشن-های-تجاری-با-html5-bootstrap-mvc4-و

در این دوره آموزشی نحوه ساخت یک اپلیکیشن تجاری آفلاین به کمک تکنولوژی های زیر به شما آموزش داده می شود:

 • HTML5
 • Entity Framework Code First
 • ASP.NET MVC 4
 • Web API
 • Bootstrap
 • Knockout.js
 • Underscore.js

این دوره آموزشی محصول Pluralsight می باشد.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی تکنولوژی های مورد استفاده
 • مدل سازی پروژه تجاری
 • ساخت لایه دیتا
 • ساخت کلاس DataContext
 • کانفیگ کردن مدل برای Entity Framework Code First
 • ساخت یک Database Initializer سفارشی
 • دریافت داده ها
 • مدل سازی جدول های Membership در Entity Framework
 • ساخت پروژه MVC4 و نصب کتابخانه های Javascript
 • کار با داده های داینامیک
 • عضویت کاربران
 • ساخت API برای اعتبارسنجی داده ها
 • ساخت متود Get، Put، POST و Delete برای Web API
 • و ...

عنوان دوره آموزشي: HTML5 Line of Business Apps with Bootstrap, MVC4 and Web API سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 32 دقيقه نويسنده:Craig Shoemakerليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
 00:48	
Demonstration of Edit Features
 04:52	
Demonstration of Offline Features
 03:37	
Demonstration of Support Screens
 01:25	
Technology Overview
 02:05	
Logical Overview
 01:01	
Summary
 00:28	
Creating Models and the Data Layer		 00:41:16	
Modeling the Business Domain
 02:36	
Data Access Concepts
 02:32	
Creating the Data Layer
 01:01	
Creating the DataContext Class
 05:36	
Configuring Models for Entity Framework Code First
 05:32	
Creating a Custom Database Initializer
 01:37	
Seeding Data
 03:13	
Adding Audit Field Support to DataContext
 04:08	
Initializing the Database with a Console Application
 05:22	
Adding a Generic and Concrete Repositories
 05:27	
Implementing the Unit of Work Pattern
 03:28	
Summary
 00:44	
Adding Membership Support		 00:13:35	
What is ASP.NET Simple Membership?
 03:27	
Autogenerating Tables
 03:31	
Modeling Simple Membership Tables in Entity Framework
 01:59	
Configuring Models for Entity Framework Code First
 04:16	
Summary
 00:22	
Building and Customizing the UI Layer		 00:20:25	
Create the MVC4 Project and Install JavaScript Libraries
 03:30	
Customize the Layout
 03:32	
Configure Simple Membership Overrides
 04:02	
Register Users
 03:33	
Create Dynamic Data Site for Administration Screens
 05:28	
Summary
 00:20	
Building the Homes API Controller and Client-Side Data Service		 00:25:43	
Demonstration of Data Interaction
 02:12	
Differentiating Controllers
 01:11	
Creating Custom Validation Attribute
 03:15	
Adding Routes to the WebAapiConfig Class
 01:19	
Implementing Homes API: Get Methods
 03:16	
Implementing Homes API: Put Method
 02:45	
Implementing Homes API: Post Method
 01:08	
Implementing Homes API: Delete Method
 01:08	
Testing Homes API with Fiddler
 03:17	
Implementing homesDataService JavaScript Module
 05:50	
Summary
 00:22	
Building the Homes List		 00:34:00	
Demonstrating Homes List Page and Discussing Approach
 03:28	
Implementing the RoleEvaluator Class
 01:27	
Implementing the ViewModelBase Class
 02:01	
Implementing the HomesListViewModel Class
 02:31	
Updating the Config Class
 02:29	
Implementing the HomesController Class
 02:50	
Differentiating Between Client and Server ViewModels and Models
 01:17	
Implementing the Homes List Markup
 06:08	
Implementing the Homes List JavaScript
 06:21	
Adding an Underscore Mixin
 01:16	
Walking Through the Code in a Debugging Session
 03:57	
Summary
 00:15	
Building the Add/Edit View		 00:47:41	
Demonstration of Add/Edit View
 01:32	
Implementing a HTML5 Bootstrap-Based Validation Utility
 07:06	
Introducing H5F Validation Polyfill
 00:51	
Implementing the HomeViewModel Class
 01:22	
Updating the HomesController Class
 03:24	
Implementing the HTML for the Add/Edit View
 07:03	
Updating the Application Configuration
 03:28	
Implementing the JavaScript for the Add/Edit View: The Model
 03:31	
Implementing the JavaScript for the Add/Edit View: The ViewModel
 09:19	
Updating the Data Service JavaScript Module
 01:37	
Debug Demonstration of Add/Edit View
 08:03	
Summary
 00:25	
Implementing Offline Features		 00:49:06	
Demonstration of Offline Features
 05:31	
Offline Concepts
 01:30	
Demonstration of Native Browser Offline API
 01:04	
Offline Utility Module: Native Browser API
 03:32	
Demonstration of Continuous Polling Implementation
 01:09	
Offline Utility Module: Continuous Polling Implementation
 06:38	
Updating the Home Page to Handle Online/Offline Events
 01:54	
Updating HomesController with Offline Action Methods
 02:59	
HTML5 Application Cache Manifest Concepts
 01:07	
Implementing a Release and Debug Manifest
 03:29	
Updating the Client Data Service for Local Persistence
 03:39	
Updating the Layout Template
 01:22	
Implementing the Offline View: The Markup
 01:40	
Implementing the Offline View: The JavaScript
 03:17	
Implementing the Review Offline View: The Markup
 01:13	
Implementing the Review Offline View: The JavaScript
 02:04	
Updating the Add/Edit View to Handle Online/Offline Events
 02:39	
Debug Demonstration of Offline Features
 03:44	
Summary
 00:35	
Handling Exceptions		 00:26:39	
Demonstration of ELMAH
 01:45	
Installing ELMAH
 02:37	
Testing ELMAH
 00:47	
Logging to Email Demo
 01:00	
Logging to Email Configuration
 03:09	
Logging to XML Demo
 00:46	
Logging to XML Configuration
 01:22	
Filtering Exceptions
 03:29	
Logging Client-Side Errors Demo
 01:50	
Logging Client-Side Errors: JavaScript
 03:37	
Logging Client-Side Errors: Server
 03:31	
Logging Client-Side Errors: Walking through Running Code
 01:56	
Summary
 00:50

حجم فايل:811MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight HTML5 Line of Business Apps with Bootstrap MVC4 and Web API

پیشنهاد فرادرس

مجید در 1394/03/25 ساعت 06:34

عالیییییییییییییی...