تبلیغات

آموزش ساخت اپلیکیشن های تک صفحه ای با Meteor.js

دسته بندی ها: آموزش Meteor ، فریمورک ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

آموزش-ساخت-اپلیکیشن-های-تک-صفحه-ای-با-meteor-js

Meteor چیست؟

Meteor.js یک فریمورک Javascript برای ساخت اپلیکیشن های کیفیت بالای تحت وب در کوتاه ترین زمان است.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با نحوه ساخت یک اپلیکیشن تک صفحه ای با استفاده از Meteor.js آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Meteor چیست ؟
 • ویژگی های کلیدی
 • تکنولوژی های Meteor
 • کار با JavaScript
 • کار با Node.js
 • کار با MongoDB
 • راه اندازی Meteor
 • آشنایی با Meteor
 • چگونه این نسخه Meteor   کار میکند
 • هماهنگ سازی با Meteor
 • به روز رسانی Meteor
 • ساختار Meteor
 • قوانین ToDos
 • DDP در عمل
 • ایجاد UI
 • رفع خطا در JavaScript
 • ایجاد اولین قالب
 • اضافه کردن یک مجموعه کاربری
 • افزودن تاریخ
 • خاموش کردن AutoPublish
 • افزودن کاربران
 • افزودن دکمه ورود
 • افزودن تأیید اعتبار گوگل
 • ارتباط با تاریخچه کاربر
 • تست کاربران چندگانه
 • افزودن یک محاسبه
 • روش های کار با Meteor
 • ایجاد یک روش Meteor
 • بررسی زمان تاخیر
 • استقرار
 • تست نرم افزار در Meteor
 • ایجاد سرور
 • راه اندازی Linux
 • نصب Meteor در Linux
 • نصب Meteor
 • مسیریابی
 • افزودن تنظیماتعنوان دوره آموزشی: Meteor.js Fundamentals for Single Page Applications سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 52 دقیقه نویسنده: John Sonmezلیست سرفصل های دوره آموزشی:
Meteor is an exciting web development platform that has the potential to change the way you develop single page web applications. Unfortunately, since Meteor is so new, there isn’t a large amount of information available to learn how to develop applications with it. This course is designed to take you through the full process of developing a complete single page application in Meteor using JavaScript and deploying that application to a real production system. We’ll start off by learning about what Meteor is and learning about the technologies that Meteor uses. Then, we’ll dig deep into Meteor to demystify the “magic” around it and discover how Meteor is able to do so much with so little code. Then, we’ll actually create our first Meteor application and along the way we’ll cover some of the code concepts of Meteor needed to create a basic Meteor application. Once we have the basics down, we’ll expand our application and discover some of the more advanced concepts of the platform that really allows us to utilize the power of Meteor. Finally, we’ll go beyond Meteor as we learn how to deploy our application to both the Meteor servers and a Linux machine in the cloud and also discover how to use community created extensions to do things like add routing to our application. So, if you are interested in Meteor and want to see how you can create single page applications entirely in JavaScript with relatively little code, compared to other solutions, check out this course.

Introduction 00:49 Who This Course is For 01:05 What This Course Will Cover 02:15 What is A Spa 01:47 What is A Meteor 01:30 Key Characteristics 03:03 Technologies in Meteor 00:36 JavaScript 01:46 Node.js 01:37 MongoDB 00:56 Handlebars 00:56 Meteor Versions 02:04 Setting up Meteor 01:20 Hello Meteor 01:39 Looking at Hello Meteor 01:38 Up Next 01:02 Understanding Meteor 00:25:46 Introduction 01:12 Looking at An Example 01:05 Looking at The Code 01:43 It's not Magic 00:50 How Meteor Works 01:46 How Meteor Works Synchronization 00:56 How Meteor Works Updating 01:38 Meteor app Structure 02:36 Meteor Packages 01:04 Using Packages 01:51 Examples 01:05 Getting The ToDos Example 01:06 ToDos Code 01:30 WordPlay 01:13 DDP 00:47 DDP In Action 04:50 Up Next 00:26 Creating Our App 00:42:02 Introduction 00:42 What we are Going to Build 00:53 Breaking it Down 01:33 Creating The Project 00:58 Creating The UI 04:14 Meteor Updating 01:28 Fixing The JavaScript 00:39 Templates 00:57 Creating The First Templates 03:06 Adding more Templating 03:17 Populating User Data Template 03:49 Populating History Template 02:07 Collections 00:45 Adding A User Collection 04:43 Adding A History Collection 01:42 Making add Protein Work 03:47 Finishing add Protein 01:41 Publishing 01:06 Turning off AutoPublish 01:27 Manually Publishing 02:24 Up Next 00:37 Extending Our App 00:50:36 Introduction 01:00 What we are Going to Build 00:54 Breaking it Down 01:59 Adding Users 01:02 Adding Accounts Support 00:59 Fixing A Conflict 01:11 Adding The Login Button 01:35 Adding Google Authentication 03:03 Renaming to Protein Data 02:03 Adding new Protein Data 04:26 Associating History with A User 03:36 Testing Multiple Users 01:59 Sessions 01:05 Adding Session Support 05:54 Computations 00:55 Adding A Computation 02:48 Meteor Methods 01:16 Creating A Meteor Method 02:23 Calling The Meteor Method 03:36 Exploring Latency 03:30 Adding A Minus Button 02:31 Adding A Deny 01:55 Up Next 00:46 Beyond Meteor 00:30:13 Introduction 01:03 Deploying 00:47 Deploying to Meteor 02:55 Testing The app on Meteor 01:15 Creating The Server 01:46 Setting up The Linux Machine 02:41 Getting The Project 01:39 Installing Meteor on Linux 01:29 Deploying to Digital Ocean 03:17 Install Meteor 01:26 Meteorite 00:44 Atmosphere 01:48 Install Meteorite 01:11 Routing 01:04 Install Routing 00:44 Adding Routing 02:48 Adding Settings 02:35 The End 00:52

حجم فایل: 284MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Meteor.js Fundamentals for Single Page Applications

پیشنهاد فرادرس