پیشنهاد فرادرس

آموزش ساخت اپلیکیشن های Android و iOS با Flex

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش برنامه نویسی IOS ، آموزش Adobe Flex ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-ساخت-اپلیکیشن-های-android-و-ios-با-flex

در این آموزش تصویر با نحوه ساخت اپلیکیشن های Android و IOS با استفاده از Flex آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • شروع کار با Flex  و  Android
 • نصب نرم افزار Adobe AIR و Android SDK
 • ایجاد یک پروژه تنها با استفاده از ActionScript
 • آشنایی با device configurations و debugging
 • نصب و راه اندازی  Android SDK
 • نصب نرم افزار Adobe AIR بر روی دستگاه های Android
 • ایجاد یک Apple Developer Certificate  در  Mac
 • آشنایی با device configurations  و  debugging
 • استفاده از نرم افزار Emulator
 • استفاده از کلاس های ViewNavigator  در یک نرم افزار تلفن همراه
 • آشنایی با کلاس های ViewNavigator
 • استفاده از ActionBar  در یک برنامه Flex mobile
 • استفاده از Scroll container
 • استفاده از اجزای نمودار
 • استفاده از PersistenceManager
 • آشنایی با mobile skins
 • استفاده از gestures در تلفن همراه
 • استفاده از Accelerometer
 • بهینه سازی اتصال داده ها

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Building Android and iOS Applications with Flex

This course shows developers how to design and deploy mobile applications for the Android and iOS smartphone platforms. Leveraging the capabilities of Flash Builder and the Flex framework, author James Talbot sheds light on architecting applications, incorporating mobile components, and building ActionScript skins. The course also covers mobile-specific APIs; optimizing memory and data connectivity; and submitting apps to the Android Market, the iOS App Store, and the Amazon Marketplace. Topics include:

Installing Adobe AIR and the Android SDK Creating a project using only ActionScript Understanding device configurations and debugging Testing applications with emulators Maximizing screen real estate with the View Navigator classes Styling a tabbed application Loading HTML into a mobile application Using gestures, Multi-Touch, geolocation, and the accelerometer Setting up Flex project libraries to reuse code Packaging and distributing an app

Subjects: Developer Mobile Apps Software: Flash Builder Flex iOS Android Author: James Talbot

Introduction 4m 55s

Welcome 1m 10s

Using the exercise files 2m 18s

Previewing the finished app 1m 27s

1. Getting Started with Flex and Android 57m 16s

Understanding Flex for mobile development 4m 4s

Enabling an Android device for USB debugging 1m 1s

Installing the Android SDK 9m 49s

Installing Adobe AIR on an Android device 1m 27s

Building a "Hello World" app for Android 7m 53s

Building a "Hello World" app for iOS 5m 45s

Creating an Apple Developer Certificate on Mac 6m 15s

Creating an Apple Developer Certificate on Windows 12m 16s

Provisioning an iPhone and installing and testing an app on an iOS device 8m 46s

2. Configuring Flash Builder for Building Mobile Apps 23m 7s

Creating a new ActionScript-only mobile project 4m 1s

Understanding device configurations and debugging 5m 10s

Converting an app project from one device to another 2m 8s

Using the Android Emulator 10m 51s

Testing an iOS app without using the iOS Simulator 57s

3. Understanding the Architecture of a Flex Mobile App 1h 2m

Using the ViewNavigator classes in a Flex mobile app 14m 28s

Using the mobile-ready app components 10m 27s

Understanding the ViewNavigator classes 8m 23s

Understanding mobile transitions 8m 12s

Using and styling a mobile tabbed app 10m 12s

Using ActionBar in a Flex mobile app 5m 5s

Understanding the View Lifecycle 5m 52s

4. Utilizing Mobile Components 50m 56s

Loading HTML into a mobile AIR app 10m 6s

Loading a web page into a device's native browser 2m 50s

Using the Scroll container 6m 25s

Using the PopUp and Menu containers 10m 3s

Utilizing the charting components 6m 46s

Using the PersistenceManager 9m 0s

Creating a busy indicator 5m 46s

5. Building an ActionScript Mobile Skin 20m 37s

Understanding mobile skins 10m 22s

Building a simple mobile skin 10m 15s

6. Understanding Mobile-Specific APIs in ActionScript 3 1h 0m

Using gestures on a mobile device 8m 50s

Using multi-touch on a mobile device 11m 2s

Understanding the Keyboard class 7m 0s

Using the Camera class 6m 32s

Referencing the camera roll 9m 23s

Using the Geolocation APIs 8m 29s

Using the Accelerometer 9m 6s

7. Optimizing Flex Apps for Mobile 31m 32s

Utilizing decreased memory 4m 59s

Utilizing decreased processing power 6m 25s

Optimizing data connectivity 6m 49s

Building apps with different pixel densities 4m 40s

Using project libraries to optimize development for different form factors 8m 39s

8. Packaging Apps for Release 12m 31s

Packaging an app using custom icons 7m 53s

Distributing an app to the Android Market 1m 23s

Distributing an app to the iOS App Store 57s

Packaging for release to the Amazon marketplace 2m 18s

Conclusion

عنوان دوره: Lynda - Building Android and iOS Applications with Flex حجم فایل: 741MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Building Android and iOS Applications with Flex

پیشنهاد فرادرس