پیشنهاد فرادرس

آموزش ساخت یک ایمیل با فرمت HTML

دسته بندی ها: آموزش های Train Simple ، آموزش طراحی وب ، آموزش HTML

آموزش-ساخت-یک-ایمیل-با-فرمت-html

در این آموزش تصویری با نحوه طراحی یک ایمیل با فرمت HTML آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Train Simple می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • خلاصه ای از دوره آموزشی
  • کار با CSS Primer
  • برنامه ریزی ساختار HTML
  • برنامه ریزی ساختار HTML
  • Style های Styles  و  Color
  • اضافه کردن عکس به سند HTML
  • اضافه کردن  Copy  به  HTML Document

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

E-mail marketing continues to offer the best ROI when compared to other web marketing techniques. This course will show you how to code an attractive HTML-based e-mail. We'll look at how to prepare your artwork, and how to effectively write HTML and CSS to reproduce a mockup created in an image editor. Once we finish coding, we'll look at how we can validate the code, and test it in a wide-range of e-mail clients.

Course Outline Getting Started

2.44 MB 0:53 Welcome 10.69 MB 3:24 Tools You Need 9.28 MB 5:23 HTML Primer 9.93 MB 5:26 Explore HTML Tags 11.59 MB 6:27 CSS Primer 4.08 MB 2:10 Coding Considerations Creating the HTML E-mail

7.05 MB 2:29 Planning the HTML Structure 19.31 MB 8:49 Writing the HTML Table Code 19.36 MB 7:25 Prepare Graphics 6.76 MB 2:32 FTP Images to Web Server 6.11 MB 2:23 Capture Styles and Color 18.39 MB 6:21 Adding Images to HTML Document 15.21 MB 4:09 Adding Copy to HTML Document 18.73 MB 6:03 Styling Heading Text 13.32 MB 3:14 Styling Paragraph Text 12.61 MB 4:38 Styling the Call to Action 14.37 MB 2:49 Styling the Footer Testing the E-mail

21.35 MB 4:04 Validate Your Code 19.06 MB 6:13 Testing Your E-mail 7.9 MB 3:21 Conclusion

عنوان دوره: Train Simple - Create An HTML E-Mail حجم فایل: 214MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Train Simple Create An HTML E-Mail

پیشنهاد فرادرس