پیشنهاد فرادرس

آموزش سطح متوسط پایتون Oreilly Intermediate Python

دسته بندی ها: آموزش های OReilly ، آموزش پایتون (Python)

آموزش-سطح-متوسط-پایتون

آموزش سطح متوسط پایتون (Python) از شرکت O'Reillyشما با را مباحث جالبی در پایتون مانند کار با داده های Unicode و ... آشنا می کند.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

  • معرفی IPython Notebook
  • معرفی Decorator ها
  • Iterables در مقابل Iterators
  • آشنایی با Python DBAPI
  • آشنایی با Python Limerick
  • کار با XKCD
  • Unicode چیست؟
  • رمزگشایی Unicode
  • کار با Style های Python
  • اطلاعات بیشتر در رابطه با Python

عنوان دوره آموزشي: Intermediate Python نويسنده: Steve Holdenليست سرفصل هاي  دوره آموزشي:

Welcome to Intermediate Python (Free Preview) 0 minutes

Introducing the IPython Notebook (Free Preview) 14 minutes

Tuples (Free Preview) 4 minutes

Introducing Decorators 19 minutes

The Python Iteration Protocol 9 minutes

Iterables vs. Iterators 13 minutes

Dicts and Sets 27 minutes

Generator Functions 10 minutes

Importing Modules 9 minutes

Slicing 17 minutes

ByteStrings 12 minutes

Python DBAPI 27 minutes

A Python Limerick 1 minute

Advanced Slicing 12 minutes

Comprehensions 14 minutes

XKCD 2 minutes

What is Unicode? 4 minutes

Encoding from Unicode 9 minutes

Decoding to Unicode 13 minutes

Numpy 20 minutes

Regular Expressions 26 minutes

More About Imports 16 minutes

Import This 4 minutes

matplotlib 13 minutes

Names to Avoid, and Why 6 minutes

Scipy 9 minutes

Unit Testing 13 minutes

Using JSON Data from the Web - Part 1 13 minutes

Using JSON Data from the Web - Part 2 18 minutes

Python Style 7 minutes

More Information about Python 6 minutes

Course Closing 1 minute

عنوان دوره: Oreilly – Intermediate Python حجم فايل: 3.40GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Oreilly Intermediate Python

پیشنهاد فرادرس