تبلیغات

آموزش سفارشی سازی Team Foundation Server

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-سفارشی-سازی-team-foundation-server

در این آموزش تصویری با نحوه سفارشی سازی Team Foundation Server آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • فیلد های Work Item و States
  • مقدمه و TFS  دسترسی به وب سایت
  • سفارشی کردن Taskboard
  • بررسی اجمالی از ساخت Team Foundation
  • ساخت Argument ها
  • مراحل سفارشی کردن Template ها
  • مروری بر پلاگین های  Process Template
  • ساختار فایل  Process Template
  • ادیت کردن Process
  • مروری بر Team Foundation Server Plugin model

عنوان دوره آموزشی: Team Foundation Server Customization سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 20 دقیقه نویسنده: Esteban Garciaلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Demo: Work Item Fields and States
	 16:28	
Custom Work Item Controls
	 01:07	
Demo: Custom Work Item Controls
	 07:27	
Summary
	 00:58	
Customize Team Web Access		 00:27:59	
Introduction and TFS Web Access Homepage
	 06:02	
Customizing the Product Backlog
	 03:59	
Customizing the Taskboard
	 07:32	
Custom Web Work Item Controls
	 09:20	
Summary
	 01:06	
Customize Team Foundation Build		 00:32:46	
Introduction
	 00:30	
Overview of Team Foundation Build
	 01:23	
Overview of Build Templates
	 03:00	
Demo: Default build template
	 05:29	
Build Customization overview
	 01:08	
Demo: Build Arguments
	 10:18	
Demo: Custom Build Activities
	 10:36	
Summary
	 00:22	
Process Template Customization		 00:28:08	
Introduction
	 01:11	
Overview of Process Template plugins
	 02:06	
Process Template File Structure
	 01:49	
Demo: Updating Classifications, Permissions, and Work Item Type Defintions
	 07:04	
Demo: Updating Version Control Settings, Build, and Lab Management
	 02:49	
Demo: Updating Test Management Settings, Reports, and SharePoint Portal
	 05:52	
Demo: Testing Your Changes
	 04:07	
Team Foundation Server Power Tools - Process Editor
	 02:42	
Summary
	 00:28	
TFS Extensibility - Plugins		 00:19:06	
Introduction
	 00:33	
Overview of Team Foundation Server Plugin model
	 01:09	
Server-side Event Handlers
	 01:41	
Demo: Server-side Event Handler
	 07:03	
Scheduled Jobs
	 01:13	
Demo: Scheduled Jobs
	 06:55	
Summary
	 00:32

حجم فایل: 435MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Team Foundation Server Customization

پیشنهاد فرادرس