پیشنهاد فرادرس

آموزش عکاسی برای کودکان و نوجوانان

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های CreativeLIVE ، آموزش عکاسی

آموزش-عکاسی-برای-کودکان-و-نوجوانان

بنا به درخواست دوستان یکی از کاملترین آموزش های عکاسی برای کودکان و نوجوانان را برای شما تهیه کردیم.

این دوره آموزشی محصول creativeLIVE است و تکنیک های جالبی برای عکاسی را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ساخت بازی های سودآور
 • آموزش عکاسی برای کودکان و نوجوانان
 • چگونه می توان منحصر به فرد بود
 • مصاحبه با Jenny Solar
 • Q & A با Jenny Solar
 • ظاهر طراحی شده برای Shoots
 • کار ​​با پس زمینه
 • اهمیت نما
 • ارسال  پردازش با عملیات
 • مدیریت فایل ها با Q & A
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Childhood is unlike any other chapter of life and the best photographers know how to capture images that are just as unique as the smiles, emotions and personalities of the kids they’re working with. Join Shannon Sewell to learn what it takes to capture all the imagination and creativity of kids on camera.

During this course, you’ll explore the things that inspire you as a photographer and turn that inspiration into the day-to-day motivation you’ll need to create work that lets your unique perspective shine. You’ll learn about posing kids so that intimacy, fun, and connection come naturally throughout a shoot. You’ll also learn how to bring a themed approach to your shoots, even when you’re on a budget. With Shannon’s help, you will build strategies for standing out amongst your competitors and succeeding as a children’s photographer.

Whether you’re looking to introduce a fresh look to your photography business or just a parent looking to learn how to take fantastic photos of your own kids, this course will cover exactly what you need to start creating unique, modern children's photography images.

Session 1 (12 Videos)

Segment 1 - 10 Pre-Show 00:06:49

Segment 1 - Making Play a Profitable Business 00:36:14

Segment 2 - How to Work with Kids 00:33:12

Segment 3 - Shoot: Sisters Part 1 00:21:34

Segment 4 - Shoot: Sisters Part 2 00:26:47

Segment 5 - Shoot: Sisters Part 3 00:18:54

FreePreview: How to Make Family Shoots Unique 00:43:16

Segment 7 - Skype Interview with Jenny Solar of The Happy Family 00:15:40

Segment 8 - Q&A with Jenny Solar 00:16:26

Segment 9 - Shoot: Family of Six Part 1 00:27:16

Segment 10 - Shoot: Family of Six Part 2 00:26:30

Segment 1 - 10 Wrap-Up 00:02:28

Session 2 (15 Videos)

Segment 11 - 23 Pre-Show 00:08:34

Segment 11 - Styling for Shoots 00:11:48

Segment 12 - Building Visual Interest 00:27:08

Segment 13 - Importance of Posing 00:18:20

Segment 14 - Working with Backgrounds 00:16:04

Segment 15 - Skype Interview with Krysta Metcalf 00:17:24

Segment 16 - Dreamer Journal and Collaborating 00:21:22

Segment 17 - My Gear with Q&A 00:21:21

Segment 18 - Shoot: Basic Solo Posing 00:28:23

Segment 19 - Shoot: Posing Two Kids 00:20:23

Segment 20 - Shoot: Creative Solo Posing 00:15:52

Segment 21 - File Prep and Batch Rename 00:12:01

Segment 22 - Post Processing with Actions 00:22:45

Segment 23 - File Management with Q&A 00:15:18

Segment 11 - 23 Wrap-Up 00:01:55

Session 3 (11 Videos)

Segment 24 - 31 Pre-Show 00:13:12

Segment 24 - What's the Secret 00:18:29

Segment 25 - Finding Your Passion 00:21:42

Segment 26 - Finding Inspiration and Working Through Doubt 00:20:46

Segment 27 - Skype Interview with Amy Grace of A Beautiful Life 00:21:28

Segment 28 - Shoot: Concept Driven Portraits Part 1 00:30:31

Segment 29 - Shoot: Concept Driven Portraits Part 2 00:29:26

Thanks + Credits 00:07:54

Segment 30 - Working Through Doubt Part 2 00:18:30

Segment 31 - Call to Action 00:28:21

Segment 24 - 31 Wrap-Up 00:03:26

عنوان دوره: creativeLIVE - Photographing Kids with Shannon Sewell حجم فایل: 6.16GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
creativeLIVE Photographing Kids with Shannon Sewell

پیشنهاد فرادرس