پیشنهاد فرادرس

آموزش عیب یابی Windows Azure

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-عیب-یابی-windows-azure

در این دوره با کانفیگ امکانات اولیه Windows Azure وعیب یابی Windows Azure آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و مباحث و عیب های عمومی که در سیستم Azure به وجود می آید را توضیح می دهد.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

 • شروع به کار
 • اضافه کردن Full IIS Support
 • استفاده از Diagnostics.wadcfg
 • تنظیم فیلترها ورود در زمان اجرا
 • تنظیمات Precedence
 • معرفی Configuration Precedence
 • تنظیمات Precedence Hierarchy
 • استاتیک پیکربندی
 • استفاده ازDeploymentDiagnosticManager
 • معرفی Windows Azure Diagnostics Data
 • آشنایی با Windows Azure Diagnostics Data
 • نکته ها و ترفندها
 • نکته ها و ترفندهای WAD
 • استفاده از پایگاه داده های Trace Listener با SQL Azure
 • کار با WAD PowerShell Cmdlets

عنوان دوره آموزشي: Windows Azure Diagnostics سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 18 دقيقه نويسنده: Niraj Bhattليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Getting Started
	 03:24	
Demo: Configuring Diagnostic Monitor Trace Listener
	 11:34	
Demo: Scheduling Transfers Using Diagnostics.wadcfg
	 10:58	
Demo: Adding Full IIS Support
	 06:01	
Summary
	 01:07	
Integration with Enterprise Library Logging Application Block		 00:48:49	
Introduction
	 00:56	
Integration Approach
	 05:31	
Demo: Enterprise Library Integration with Logging Application Block
	 10:42	
Demo: Setting absolute path for ConfigurationSource
	 07:27	
Demo: Publish to Windows Azure
	 06:35	
Demo: Setting Log Filters at Runtime
	 17:01	
Summary
	 00:37	
Configuration Precedence		 00:20:50	
Introduction
	 00:51	
Configuration Precedence Hierarchy
	 02:24	
Demo: Static Configuration
	 04:53	
Demo: Dynamic code driven configuration
	 03:18	
Demo: Remote updates using DeploymentDiagnosticManager
	 08:17	
Summary
	 01:07	
Capturing Windows Azure Diagnostics Data Buffers		 00:45:14	
Introduction
	 00:43	
Understanding Windows Azure Diagnostics Data Buffers
	 04:09	
Demo: Capturing Windows Event Log
	 09:09	
Demo: Capturing Performance Counters
	 04:36	
Demo: Capturing Crash Dumps
	 05:55	
Demo: Capturing Diagnostics Infrastructure Logs
	 02:20	
Demo: Capturing Failed IIS Request Logs
	 07:49	
Demo: Using Custom Logging with Log4Net
	 10:01	
Summary
	 00:32	
Tips And Tricks		 00:47:34	
Introduction
	 00:35	
WAD Tips And Tricks
	 06:10	
Demo: Capturing IntelliTrace from an Azure Instance
	 05:27	
Demo: Using Database Trace Listener with SQL Azure
	 07:38	
Demo: Performing On Demand Transfer
	 09:55	
Demo: Working with WAD PowerShell Cmdlets
	 17:15	
Summary
	 00:34

حجم فايل: 700MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Windows Azure Diagnostics

پیشنهاد فرادرس