پیشنهاد فرادرس

آموزش فریمورک تست RSpec با Ruby

دسته بندی ها: فریمورک ها ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش روبی (Ruby) ، تست نرم افزار ، آموزش RSpec

آموزش-فریمورک-تست-rspec-با-ruby

در این آموزش تصویری با فریمورک تست RSpec با Ruby آشنا می شوید.

RSpec یک فریمورک Ruby با قابلیت توسعه آزمون محور (TDD) است که این دوره به بررسی امکانات، مزایا و معایب آن می پردازد.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda است.

سرفصل های دوره:

 • معرفی RSpec
 • RSpec چیست؟
 • نصب و راه اندازی برنامه
 • نصب Ruby و  RubyGems
 • نصب RSpec
 • کار با مجموعه ها
 • تست کارآمد
 • تنظیم یک موضوع
 • تست دونفره چیست؟
 • محدودیت تعداد پیام
 • آموزش RSpec با Ruby در Rails
 • تست پایگاه داده
 • توسعه آزمون محور (TDD)
 • مزایا و معایب
 • ابزار برای تست
 • و...

عنوان دوره: Lynda RSpec Testing Framework with Ruby سطح: متوسط مدت زمان: 6 ساعت و 14 دقیقه نویسنده: Kevin Skoglund

توضیحات:

Learn how to use RSpec, the Ruby testing framework that can help developers be more productive, write better code, and reduce bugs during development. Kevin Skoglund explains the basic syntax of RSpec and then dives straight into writing and running test examples. He shows how to use a variety of matchers to test for expected conditions, provides techniques for testing efficiently, and demonstrates how test doubles can stand in for objects and methods. He also explains the additional RSpec features available for Ruby on Rails, and walks through a step-by-step example of test-driven development.
Topics include:
  Installing and configuring RSpec
  Writing and running examples
  Defining expectations using matchers
  Using helper methods, before/after hooks, and shared examples
  Creating test doubles using mocks and stubs
  Testing Ruby on Rails with RSpec
  Putting test-driven development into practice

Introduction 2m 28s Welcome 1m 14s How to use the exercise files 1m 14s 1. Introducing RSpec 21m 28s What is RSpec? 4m 2s Why software tests are important 5m 47s Thinking in user stories 4m 42s Writing good tests 6m 57s 2. Installation 11m 20s Installing Ruby and RubyGems 1m 57s Installing RSpec 3m 25s Configuration 5m 58s 3. First Steps and Concepts 27m 23s Target code and the spec file 4m 31s Basic syntax 4m 14s Writing specs 5m 18s Running specs 7m 27s Skipping examples and working with pending examples 5m 53s 4. Working with Expectations 1h 4m Fundamentals 3m 48s A deprecated modifier: should 4m 19s Equivalence matchers 7m 3s Truthiness matchers 5m 41s Numeric comparison matchers 3m 32s Collections 6m 13s Other useful matchers 7m 44s Predicate matchers 5m 14s Observation matchers 10m 36s Complex expectations 10m 43s 5. Testing Efficiently 42m 11s Helper methods 9m 10s Hooks: before, after, and around 7m 21s Using the let method 7m 36s Setting a subject 3m 39s Implicitly defined subjects 3m 49s Shared examples 10m 36s 6. Test Doubles 40m 47s What are test doubles? 4m 36s Using mocks and stubs 8m 38s Partial test doubles 6m 12s Message expectations 5m 44s Message argument constraints 4m 46s Message count constraints 3m 53s Spies 6m 58s 7. Challenges 52m 24s Food-finder application 6m 8s Challenge: NumberHelper 5m 49s Solution: NumberHelper 3m 8s Challenge: StringExtend 2m 6s Solution: StringExtend 3m 48s Challenge: Restaurant 5m 25s Solution: Restaurant 6m 30s Challenge: Guide 12m 49s Solution: Guide 6m 41s 8. RSpec with Ruby on Rails 50m 37s Installing 9m 32s Generators 4m 46s Test database 4m 1s Transactional examples 4m 28s Model specs 5m 1s Helper specs 3m 0s Controller specs: Requests 7m 31s Controller specs: Responses 5m 6s View specs 7m 12s 9. Test-Driven Development (TDD) 38m 20s What is TDD? 6m 12s A TDD example: Part one 4m 43s A TDD example: Part two 6m 12s A TDD example: Part three 4m 50s A TDD example: Part four 7m 47s Benefits and disadvantages 8m 36s 10. Testing Tools 21m 11s Fixtures and factories 6m 49s Acceptance testing 8m 5s Automatic testing 3m 44s Other tools 2m 33s Conclusion

حجم فایل: 741MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda RSpec Testing Framework with Ruby

پیشنهاد فرادرس