پیشنهاد فرادرس

آموزش محافظت از داده ها در VMware

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه ، آموزش وی ام ویر (Vmware)

آموزش-محافظت-از-داده-ها-در-vmware

محافظت از داده ها در تمام نرم افزارهای مجازی سازی و ابزارهای شبکه اهمیت فوق العاده ای دارد.

این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight مباحث مربوط به محافظت از داده ها در Vmware vSphere را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • آموزش پشتیبان گیری کامل
 • آموزش پشتیبان گیری Differential
 • استراتژی های پشتیبان گیری
 • نسخه استاندارد و پیشرفته vDP
 • برنامه OS Support
 • کار با Deployment و Configuration
 • نصب و راه اندازی ابزارهای مورد نیاز
 • تنظیمات و مدیریت ذخیره سازی
 • مدیریت Interfaces
 • برنامه پشتیبان گیری
 • مدیریت و اجرای Restore ها
 • انتخاب منبع پشتیبان گیری
 • فرآیند FLR
 • استفاده از vDP Restore Client
 • توپولوژی Sample Replication
 • ایجاد Replication Job
 • پشتیبان گیری Application-Level
 • ویندوز System Process

عنوان دوره آموزشی: VMware vSphere Data Protection سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 39 دقیقه نویسنده:Brian Tobiaلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 00:59	
Course Outline
	 03:43	
Virtual Machine, Application Backup, and Restore Basics		 00:21:09	
Introduction
	 01:05	
Full Backups
	 00:38	
Differential Backups
	 01:19	
Incremental Backups
	 00:41	
Backup Methods Comparison - Full
	 01:49	
Backup Methods Comparison - Differential
	 02:23	
Backup Methods Comparison - Incremental
	 01:41	
Backup Strategies
	 01:48	
Levels of Backups
	 01:53	
Storage of Backup Data
	 03:20	
Replication vs. Backups
	 03:02	
Wrap-up
	 01:23	
vSphere Data Protection Overview		 00:16:57	
Introduction
	 00:58	
vSphere Data Protection Overview
	 01:40	
vDP Standard and Advanced Editions
	 02:12	
vDP Advanced (vDPA)
	 03:46	
vDPA Maximums
	 01:03	
vDPA Licensing
	 01:05	
Supported Backup Methods and Types
	 01:33	
Supported Backup Methods and Types(cont.)
	 02:32	
Guest Application and OS Support
	 01:13	
Wrap-up
	 00:50	
Deployment and Configuration		 00:30:46	
Introduction
	 00:55	
vDP Architecture
	 02:05	
vDP Appliance Sizing
	 02:18	
vDP Appliance Sizing (cont.)
	 01:44	
Pre-installation Tasks and Requirements
	 02:29	
Live Lab - Deploying The vDP Appliance
	 13:29	
Storage Options and Management
	 03:16	
Live Lab - Storage Management
	 02:11	
Performing Appliance Upgrades
	 01:11	
Wrap-up
	 01:04	
Administering vSphere Data Protection		 00:17:06	
Introduction
	 00:49	
Administration Interfaces
	 01:29	
Live Lab - Administering vDP
	 13:04	
Reporting
	 01:00	
Wrap-up
	 00:42	
Managing Backups and Backup Verification Operations		 00:33:09	
Introduction
	 01:02	
vDP Backup Considerations
	 02:34	
Backup Job Options
	 02:04	
Backup Schedules
	 01:03	
Retention Policies
	 01:41	
Running Backup Jobs
	 02:10	
Live Lab - Backup and Backup Verification Jobs
	 20:57	
Wrap-up
	 01:35	
Managing and Performing Restores		 00:22:14	
Introduction
	 01:46	
Backup Source Selection
	 00:54	
Backup Destination Options
	 01:26	
Live Lab - Restoration Configuration and Process
	 06:57	
Direct-to-Host Emergency Restore
	 01:39	
Live Lab - Direct-to-Host Emergency Restore
	 08:21	
Wrap-up
	 01:09	
File-Level Restoration		 00:12:06	
Introduction
	 00:43	
File-Level Restore (FLR) Overview
	 01:20	
FLR Process
	 02:28	
Live Lab - Using the vDP Restore Client
	 06:45	
Wrap-up
	 00:49	
Replication		 00:17:10	
Introduction
	 00:38	
Replicating Backup Data
	 02:52	
Sample Replication Topologies
	 00:42	
Deduplication
	 02:08	
Replication Job Creation
	 01:43	
Live Lab - Creating and Running Replication Jobs
	 08:06	
Wrap-up
	 00:59	
Application-Level Backups		 00:19:43	
Introduction
	 00:44	
Application-Level Backups
	 01:51	
Application Plugin Requirements
	 01:31	
Application Support
	 02:23	
Live Lab - Application Plugin Installation
	 12:16	
Wrap-up
	 00:56	
vDP Troubleshooting and Best Practices		 00:18:43	
Introduction
	 00:45	
System Process Windows
	 01:03	
vDP Disaster Recovery
	 01:13	
Backup Process Tips
	 03:35	
Best Practices
	 02:15	
Best Practices (cont.)
	 03:00	
Live Lab - vDP Client Troubleshooting and vDP Logs
	 05:59	
Wrap-up
	 00:49	
Wrap-up		 00:06:03	
What We Covered
	 03:46	
Next Steps
	 02:16

حجم فایل: 457MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight VMware vSphere Data Protection

پیشنهاد فرادرس

همکلاسی در 1393/04/22 ساعت 16:24

درود
از آموزش های دو مبحث VMware و امنیت شبکه بیشتر بزارین
ممنون