پیشنهاد فرادرس

آموزش مقدماتی برنامه نویسی Android فقط با Java

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش اکلیپس (Eclipse)

آموزش-مقدماتی-برنامه-نویسی-android-فقط-با-java

در این دوره از شرکت Pluralsight نحوه سایت یک اپلیکیشن واقعی Android را با Java و Eclipse را آموزش می بینید.

خلاصه سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • جاوا چیست؟
 • تاریخچه جاوا
 • نصب جاوا
 • نصب ADT Bundle
 • معرفی Eclipse
 • نصب Eclipse
 • رابط گرافیکی Android
 • طراحی Interface برای برنامه اندروید
 • ساخت لیست در Java
 • حلقه ها در Java
 • ساخت منوی شناور
 • نمایش منو
 • نمایش هشدار
 • و...

عنوان دوره آموزشي: Android Beginner Series: Just Enough Java سطح: مقدماتی مدت زمان: 3 ساعت و 21 دقيقه نويسنده: John Sonmezليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Introduction
	 00:31	
Course Overview
	 01:53	
What Is Java?
	 01:24	
Java History
	 01:28	
Installing Java
	 01:09	
Installing Java (Demo)
	 01:41	
Android Developer Tools Bundle
	 01:15	
Installing The ADT Bundle
	 02:05	
Creating The Project
	 01:51	
Eclipse Overview
	 03:10	
Projects
	 00:36	
Setting Up The Emulator
	 02:34	
Hello World
	 01:06	
Looking At The Code
	 04:22	
Up Next
	 00:38	
Note Taker		 00:45:31	
Introduction
	 00:55	
What We Are Building
	 01:13	
Breaking It Down
	 00:56	
Android UIs
	 01:21	
Eclipse's Designer
	 00:42	
Activities and Views
	 01:15	
Creating The Screen Layout
	 09:20	
Fixing The Layout
	 04:21	
Buttons And Events
	 01:07	
Making The Save Button Work
	 07:28	
Classes, Objects And Methods
	 01:20	
Interfaces
	 01:35	
Disabling The Fields
	 03:28	
If Statements
	 00:58	
Changing The Save Text
	 03:51	
Making Date Work
	 04:28	
Up Next
	 01:13	
Listing Notes		 00:43:39	
Introduction
	 00:43	
What We Are Building
	 01:17	
Breaking It Down
	 01:29	
Lists In Android
	 01:28	
Creating The New Activity
	 02:07	
Making The Main Activity
	 01:40	
Creating The Layout
	 02:21	
List In Java
	 02:07	
Populating The List
	 07:43	
Creating The Note Class
	 04:00	
For Each Loops
	 01:03	
Using The Note Class
	 05:00	
Action Bars
	 01:18	
Adding The Add Note Command
	 04:11	
Adding New Notes
	 04:29	
Refactoring
	 01:53	
Up Next
	 00:50	
Putting It Together		 00:49:04	
Introduction
	 00:49	
What We Are Building
	 01:12	
Breaking It Down
	 01:36	
Renaming The Activity
	 01:42	
Intents
	 01:14	
Making Add Go To Edit Note
	 03:07	
Passing Data In Intents
	 01:37	
Passing Back The New Note
	 05:24	
Adding The New Note
	 04:56	
Refactoring
	 03:15	
Editing Notes
	 01:27	
Selecting a Note
	 05:55	
Filling In Note Data
	 05:33	
Disabling Edits
	 01:24	
Saving Changes
	 04:51	
Adding a Cancel Button
	 01:44	
Making Cancel Work
	 02:39	
Up Next
	 00:39	
Finishing Touches		 00:37:40	
Introduction
	 00:32	
What We Are Building
	 00:57	
Breaking It Down
	 01:52	
Contextual Menus
	 02:19	
Floating Menus
	 01:04	
Creating The Context Menu
	 01:19	
Showing The Menu
	 03:08	
Deleting A Note
	 02:46	
Overriding In Java
	 02:27	
Alert Dialogs
	 00:58	
Creating The Delete Command
	 02:13	
Creating The Alert Dialog
	 05:49	
Extracting Strings
	 01:46	
Constants
	 00:53	
Passing The Delete Command
	 03:04	
Making Delete Work
	 01:58	
Fixing Add Note
	 02:08	
Next Steps
	 01:30	
The End
	 00:57

حجم فايل:  674MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Android Beginner Series Just Enough Java

پیشنهاد فرادرس