پیشنهاد فرادرس

آموزش مقدماتی Analysis Services

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-مقدماتی-analysis-services

این مجموعه آموزشی (Analysis Services Fundamentals) برای توسعه دهندگان کسب و کار هوشمند و حرفه ای پایگاه داده مفید است. و آماده سازی داده ها برای تجزیه و تحلیل چند بعدی بدون هیچگونه تجربه قبلی با این خدمات را آموزش می دهد.

این مجموعه آموزشی محصول PluralSight و سطح آن مقدماتی و مدت زمان آن 6 ساعت و 31 دقیقه است.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • گزینه های معماری
 • توسعه پایگاه داده
 • ابزارهای توسعه ، مدیریت و کلاینت
 • منابع داده ها
 • نمونه پرژه: ایجاد منبع داده ها
 • محاسبات نام
 • پرس و جوهای نامگذاری شده
 • نمونه پروژه: ترکیبی از استفاده از جدول برای ابعاد برفدانه ( بالا پایین طراحی )
 • کاربران ناشناخته
 • سلسله مراتب کاربر
 • توابع جمع
 • نمونه پروژه: پیکربندی خواص اندازه گیری
 • نمونه پروژه: استفاده از Aggregation Wizard
 • نمونه پروژه: مشاهده طرح های  ادغام
 • طراحی محاسبه
 • نمونه پروژه: فهم فرمول ها
 • نمونه پروژه : تست محاسبه
 • ابزار محاسبه: قالب ها
 • نمونه پروژه:نسخه ی نمایشی: تست محاسبه نسبت
 • رنگ و فونت عبارات
 • نمونه پروژه : ایجاد یک مجموعه نام
 • شاخص های کلیدی عملکرد
 • گسترش BIDS
 • گسترش ویزارد
 • حالت های ذخیره سازی
 • اثر به روز رسانی
 • پردازش
 • نمونه پروژه : پردازش مکعب
 • امنیت کاربر
 • امنیت ابعاد
 • نمونه پروژه : تست محدوده امنیت
 • نمونه پروژه : کار با نقش های چند گانه
 • نمونه پروژه : کار با یک کاربر پیش فرض
 • امنیت همراه
 • مدیر امنیت
 • نمونه پروژه : پیکربندی مدیر امنیت
 • تنظیمات سرویس اکانت
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction to Analysis Services
Introduction to Analysis Services	 		
Business Intelligence Queries	 		
Architecture Options	 		
Database Development	 		
Development, Management, and Client Tools	 		
Summary	 		
	Dimensional Model Development	 		
Dimensional Model Development Overview	 		
Data Sources	 		
Demo: Creating a Data Source	 		
Top Down versus Bottom Up Design	 		
Top Down Design: Cube Wizard	 		
Top Down Design: Dimensions	 		
Demo: Using the Cube Wizard with Top Down Design	 		
Demo: Desigining Dimensions with Top Down	 		
Schema Generation Wizard	 		
Demo: Using the Schema Generation Wizard	 		
Data Source View	 		
Demo: Reviewing and Modifying a Top Down Data Source View	 		
Demo: Creating a New Data Source View from the Bottom Up	 		
Named Calculations	 		
Demo: Creating Named Calculations	 		
Named Queries	 		
Demo: Creating a Named Query	 		
Summary	 		
	Dimension Development I	 		
Dimension Development Overview	 		
Dimension Wizard	 		
Demo: Using the Dimension Wizard to Create a Standard Dimension	 		
Dimension Designer	 		
Attributes	 		
Demo: Browsing a Dimension	 		
Demo: Combining Tables for Snowflake Dimension (Top Down Design)	 		
Demo: Using the Dimension Wizard to Create a Snowflake Dimension	 		
Demo: Using the Dimension Wizard to Create a Date Dimension (Bottom Up Design)	 		
Demo: Using the Dimension Wizard to Create a Date Dimension (Top Down Design)	 		
Demo: Comparing Top Down to Bottom Up Date Dimensions	 		
Unknown Member	 		
Demo: Working with the Unknown Member	 		
Basic Attribute Properties	 		
Demo: Configuring Attribute Properties	 		
Summary	 		
	Dimension Development 2	 		
Dimension Development 2 Overview	 		
Date Dimension Properties	 		
Demo: Setting Properties for the Date Dimension	 		
Best Practice Warnings	 		
User Hierarchies	 		
Demo: Creating User-Defined Hierarchies	 		
Demo: Working with Best Practice Warnings	 		
Parent-child Hierarchy	 		
Demo: Creating a Parent-child Hierarchy	 		
Attribute Relationships	 		
Demo: Working with Attribute Relationships	 		
Translations	 		
Demo: Adding Translations to a Dimension	 		
Dimension Development Tasks	 		
Summary	 		
	Cube Development I	 		
Cube Development Overview	 		
Cube Wizard	 		
Demo: Using the Cube Wizard to Create a Cube	 		
Cube Designer	 		
Measure Properties	 		
Aggregate Functions	 		
Demo: Configuring Measure Properties	 		
Role-Playing Dimension	 		
Demo: Reviewing the Cube Dimensions	 		
Demo: Deploying and Browsing the Cube	 		
Additional Measures	 		
Demo: Adding Measures and Dimensions to an Existing Cube	 		
Dimension Usage	 		
Demo: Changing Dimension Usage	 		
Summary	 		
	Cube Development 2	 		
Cube Development 2 Overview	 		
Aggregations	 		
Demo: Using the Aggregation Wizard	 		
Demo: Viewing Aggregation Designs 		
Perspectives	 		
Demo: Adding a Perspective	 		
Translations	 		
Demo: Adding Translations to a Cube	 		
Cube Development Tasks	 		
Summary	 		
	Calculations 1	
Overview	 		
Calculation Designer	 		
Calculation Tools: Metadata	 		
Demo: Understanding Formulas	 		
Demo: Creating a Calculation to Sum Measures	 		
Demo: Testing a Calculation	 		
Calculation Tools: Functions	 		
Demo: Creating a Growth Calculation	 		
Demo: Testing the Growth Calculation	 		
Calculation Tools: Templates	 		
Demo: Creating a Ratio Calculation	 		
Color and Font Expressions	 		
Demo: Using Color and Font Expressions with Calculations	 		
Summary	 		
	Calculations 2	 		
Overview	 		
Calculated Members of a Dimension	 		
Demo: Creating a Non-Measure Calculation	 		
Named Sets	 		
Demo: Creating a Named Set	 		
Key Performance Indicators	 		
Demo: Creating a Key Performance Indicators	 		
Summary	 		
	Database Processing	 		
Overview	 		
BIDS Deployment	 		
Project Properties	 		
Demo: Understanding the Deployment Process	 		
Deployment Wizard	 		
Demo: Using the Analysis Services Deployment Wizard	 		
Storage Modes	 		
Effect of Updates	 		
Demo: Configuring the Storage Mode	 		
Processing	 		
Process Options	 		
Demo: Processing a Cube	 		
Summary	 		
	Security	 		
Overview	 		
User Security	 		
Dimension Security	 		
Demo: Applying Dimension Security	 		
Demo: Testing Dimension Security	 		
Demo: Applying Dimension Security	 		
Demo: Working with Multiple Roles	 		
Demo: Working with a Default Member	 		
Cell Security	 		
Demo: Defining Cell Security	 		
Administrator Security	 		
Demo: Configuring Administrator Security	 		
Service Account Configuration	 		
Summary

حجم فایل : 510MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Analysis Services Fundamentals

پیشنهاد فرادرس

محمد در 1393/05/24 ساعت 12:36

داداش کجا بودی چند روز؟ دلمون خیل تنگ شده بود گفتم نکنه سایت خوابید.
به هر حال خوش حال برگشتی.

مدیر در 1393/05/24 ساعت 12:40

مشکلی برای سرور به وجود آمده بود که حل شد.