پیشنهاد فرادرس

آموزش مقدماتی Java برای برنامه نویسی Android

دسته بندی ها: پایگاه داده ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های VTC ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش XML

آموزش-مقدماتی-java-برای-برنامه-نویسی-android

زبان Java زبان استاندارد برنامه نویسی Android می باشد و برای یادگیری برنامه نویسی اندروید ابتدا می بایست برنامه نویسی جاوا را یاد بگیرید.

این دوره آموزشی از موسسه VTC برنامه نویسی به زبان Java را در سطح مقدماتی آموزش می دهد.

آموزش ها در محیط Eclipse می باشند.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • آموزش جاوا
 • انواع داده ها
 • انواع متودها
 • آشنایی با مفهوم وراثت
 • مقدمه ای بر آندروید
 • نصب و راه اندازی آندروید
 • ایجاد یک پروژه آندروید
 • آموزش XML
 • دکمه های رادیویی
 • کار با Query ها
 • کار با XML
 • پیکربندی پروژه
 • معماری سیستم عامل اندروید
 • آشنایی با Activitie ها
 • آشنایی با AndroidManifest.xml
 • آشنایی با ساختار سورس اندروید در Eclipse
 • کار با Button
 • کار با Textbox
 • کار با Password
 • کار با CheckBox
 • کار با Radio Button
 • کار با Rating Bar
 • کار با Spinner
 • کار با Date Picker
 • کار با Time Picker
 • ساعت آنالوگ و دیجیتال
 • کار با Progress Bar
 • استفاده از Alert Dialog
 • استفاده از Prompt Dialog
 • ساخت دیالوگ سفارشی
 • کار با دستور Toast
 • کار با ImageView
 • کار با ImageButton
 • منابع اندروید
 • سرویس های اندروید
 • آموزش کامل کار با Content Providers
 • آموزش کامل طراحی رابط کاربری اندروید
 • آموزش کار با ListView
 • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Android is an open source mobile device platform created by Google and the Open Handset Alliance. Android powers smartphones, tablets, set-top boxes, TVs, and more. This course is designed to introduce you to Basic Android Development. In this course you will learn the basic Android programming and also learn some advance concepts related to Android application development. You will learn about The basic building blocks for user interface development. You will also use the fundamental Android UI components, looking at and demonstrate interaction between screens, activities, and entire applications. You will also be introduced and use the Service framework, which allows for ongoing background processes. You will create GUI's based on layouts defined in XML files. We will also develop an App with a backend Database using SQLite. 

Course Overview (02:19) T

JAVA Concepts Play all movies in this Chapter Collapse

Review of Java Fundamentals (02:15) T

The Java Environment (03:02) T

Data Types (02:22) T

Passing Data Types to a Method (04:05) T

Constructors and Initialization (02:34) T

Inheritance (02:54) T

Abstract Classes (02:49) T

Interfaces (03:16) T

Introduction to Android Play all movies in this Chapter Collapse

Android Installation (03:31) T

Android Setup (03:30) T

Android Architecture pt. 1 (04:24) T

Android Architecture pt. 2 (04:02) T

Fundamentals Play all movies in this Chapter Collapse

Creating an Android Project (04:09) T

Hello World Example pt. 1 (02:06) T

Hello World Example pt. 2 (03:33) T

Hello World AndroidManifest.xml (02:59) T

Multiple Activities XML Layout (03:15) T

One Screen to Another Screen (03:06) T

Multiple Activities AndroidManifest.xml (01:46) T

Multiple Activities Demo (03:18) T

Android wrap_content / fill_parent (02:13) T

Android Source Code to Eclipse IDE (03:55) T

User Interface Controls Play all movies in this Chapter Collapse

Button (02:34) T

Textbox (03:42) T

Password pt. 1 (04:19) T

Password pt. 2 (02:45) T

Checkbox pt. 1 (02:23) T

Checkbox pt. 2 (02:49) T

Radio Buttons pt. 1 (02:29) T

Radio Buttons pt. 2 (02:45) T

Toggle Button (02:43) T

Rating Bar pt. 1 (03:56) T

Rating Bar pt. 2 (02:43) T

Spinner pt. 1 (02:32) T

Spinner pt. 2 (03:02) T

Date Picker pt. 1 (02:34) T

Date Picker pt. 2 (02:38) T

Time Picker pt. 1 (01:54) T

Time Picker pt. 2 (03:53) T

Analogclock / Digitalclock (02:28) T

Progress Bar pt. 1 (02:01) T

Progress Bar pt. 2 (02:10) T

Alert Dialog (02:16) T

Prompt Dialog pt. 1 (01:22) T

Prompt Dialog pt. 2 (02:29) T

Custom Dialog pt. 1 (02:41) T

Custom Dialog pt. 2 (02:01) T

Toast (03:58) T

ImageView (04:27) T

ImageButton (03:16) T

ImageButton Selector (04:18) T

Custom Toast Message (02:46) T

Android Basics Play all movies in this Chapter Collapse

Resources (05:23) T

Activities (03:23) T

Services pt. 1 (02:34) T

Services pt. 2 (02:52) T

Services pt. 3 (03:11) T

Services Configuration (02:34) T

Broadcast Receivers pt. 1 (03:17) T

Broadcast Receivers pt. 2 (04:24) T

Broadcast Receivers pt. 3 (05:12) T

Content Providers Setup (06:02) T

Content Providers DatabaseHelper (03:03) T

Content Providers onCreate (02:55) T

Content Providers Insert (02:09) T

Content Providers Query (04:45) T

Content Providers Delete (02:47) T

Content Providers Update (02:28) T

Content Providers getType (02:45) T

Content Providers Activity (03:49) T

Content Providers Config (03:29) T

Content Providers Demo (03:52) T

Fragments (03:23) T

Fragments XML (02:21) T

Fragments Activity (03:28) T

Fragments Config (02:03) T

Fragments Demo (02:40) T

Intents/Filters Activity (03:15) T

Intents/Filters Setup (01:53) T

Intents/Filters Demo (01:59) T

Layouts Play all movies in this Chapter Collapse

Linear Layout pt. 1 (02:26) T

Linear Layout pt. 2 (03:40) T

Relative Layout pt. 1 (03:18) T

Relative Layout pt. 2 (02:30) T

Table Layout pt. 1 (04:32) T

Table Layout pt. 2 (02:30) T

Table Layout pt. 3 (02:15) T

Absolute Layout (02:25) T

Frame Layout (02:30) T

List View (03:49) T

List View Custom ArrayAdapter pt. 1 (03:30) T

List View Custom ArrayAdapter pt. 2 (02:11) T

List View Custom ArrayAdapter pt. 3 (02:34) T

Wrap Up Play all movies in this Chapter Collapse

Conclusion / Summary (01:19) T

عنوان دوره: VTC - Java Mobile Android Basic Course حجم فایل: 1.11GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
VTC Java Mobile Android Basic Course

پیشنهاد فرادرس

amir در 1394/06/18 ساعت 19:35

با سلام میخواستم بدونم اموزش ها فارسی هستند؟

مدیر در 1394/06/22 ساعت 07:42

آموزش ها به زبان انگلیسی هستند.