مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش هسته Silverlight 4

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Silverlight

آموزش-هسته-silverlight-4

Silverlight یکی از تکنولوژی های جدید تحت وب است.این تکنولوژی در واقع در رقابت با Flash توسط شرکت Microsoft ارائه شده است.

آخرین نسخه Silverlight نسخه 5 می باشد و شما در این دوره آموزشی از Pluralsight با Silverlight 4 آشنا می شوید.

سرفصل های مهم دوره آموزشی:

 • silverlight چیست؟
 • مرورگرها و سیستم عامل های تحت پوشش
 • مقایسه silverlight با wpf
 • کاربرد xaml در silverlight
 • شروع کار با silverlight در visual studio 2010
 • انواع پروژه های silverlight
 • آشنایی با تمام کنترل ها و ابزارهای silverlight
 • استفاده از حالت تمام صفحه
 • استفاده از کیبورد و نمایشگر لمسی
 • صفحه بندی داده ها در silverlight
 • و ...

عنوان دوره آموزشی: Core Silverlight 4 سطح: مقدماتی مدت زمان: 6 ساعت و 19 دقیقه نویسنده: Ian Griffiths

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction		 00:35:52	
Introduction
	 01:01	
What is Silverlight?
	 05:54	
Platforms and Browsers
	 04:22	
Evolution
	 03:01	
Getting Started
	 07:08	
Xaml
	 01:17	
Subset of WPF
	 01:56	
Xaml & Code Behind
	 01:24	
Xaml & Browser Script
	 01:22	
Visual Studio
	 00:49	
Blend
	 04:54	
Comparing with WPF
	 02:27	
Summary
	 00:17	
Getting Started with Visual Studio 2010		 00:23:12	
Introduction
	 00:27	
Silverlight Versions
	 01:41	
Project Types
	 05:42	
Web Applications
	 06:11	
Navigation Applications
	 02:01	
RIA Services Templates
	 00:28	
Unit Tests
	 06:16	
Summary
	 00:26	
Layout		 00:35:39	
Introduction
	 00:26	
Fixed Layout
	 02:08	
Dynamic Layout
	 00:57	
StackPanel
	 01:35	
Grid
	 05:58	
Common Properties
	 00:15	
Margin
	 01:48	
Padding
	 00:30	
Alignment
	 01:01	
Constrained vs. Unconstrained
	 02:32	
GridSplitter
	 01:08	
ScrollViewer
	 01:30	
Border
	 01:24	
Full Screen Mode
	 00:51	
Using Full Screen Mode
	 02:45	
Silverlight and CSS
	 03:04	
Overlapping Content
	 07:21	
Summary
	 00:26	
Input Handling		 00:44:19	
Introduction
	 00:54	
Input Types
	 01:06	
Mouse Events
	 05:01	
Event Bubbling
	 07:28	
Mouse Capture
	 02:07	
Right Mouse Button
	 08:11	
Mouse Wheel
	 03:28	
Touch
	 06:27	
Keyboard
	 03:27	
Controls
	 02:24	
Commands
	 03:05	
Summary
	 00:41	
Applications, Resources, and Deployment		 00:43:52	
Introduction
	 00:49	
Loading the Plug-in
	 00:31	
object in HTML
	 05:51	
Silverlight.js
	 07:41	
Download UI
	 03:19	
XAP
	 06:50	
Application Library Caching
	 03:34	
Resources: XAP vs ‘Loose’
	 00:52	
Resources and URIs
	 03:31	
Xaml Resources
	 02:48	
App.xaml
	 00:32	
Resource Merging
	 01:54	
Application Class
	 01:46	
Application Extension Services
	 03:02	
Summary
	 00:52	
Out of Browser Applications		 00:51:48	
Introduction
	 00:54	
Why OOB?
	 02:20	
Enabling OOB
	 06:40	
OOB Settings
	 06:23	
Debugging
	 03:42	
Customizing Installation
	 03:08	
Administrative Installation
	 02:13	
Updates
	 04:47	
Connectivity
	 02:19	
Trusted Applications
	 05:37	
Trusted Install UI
	 00:31	
XAP Signing
	 03:26	
Window
	 02:56	
NotificationWindow
	 04:05	
WebBrowser Control
	 02:03	
Summary
	 00:44	
File Access		 00:24:30	
Introduction
	 00:32	
File Access Options
	 03:56	
SaveFileDialog
	 06:15	
OpenFileDialog
	 00:55	
FileStream
	 01:35	
Isolated Storage
	 03:07	
Using Isolated Storage
	 05:04	
Increasing Your Quota
	 02:39	
Summary
	 00:27	
Data Binding		 00:33:12	
Introduction
	 02:44	
Binding Expressions
	 00:46	
Data Contexts
	 04:22	
Binding Updates
	 02:58	
Data Templates
	 03:09	
Binding to Collections
	 03:05	
Collection Updates
	 01:44	
Grouping
	 03:55	
Hierarchical Binding
	 10:01	
Summary
	 00:28	
View Models		 00:47:55	
Introduction
	 00:35	
UI Development Challenges
	 05:54	
Separated Presentation
	 06:10	
Model/View/ViewModel
	 22:46	
UI vs ViewModel
	 03:21	
Commands
	 08:38	
Summary
	 00:31	
Printing		 00:39:39	
Introduction
	 00:37	
Steps for Printing
	 01:15	
Printing Existing Elements
	 03:20	
Custom UI Tree
	 05:57	
Pagination
	 01:56	
Fixed Page Layout
	 00:50	
Calculated Pagination
	 07:07	
Pagination through Layout
	 09:19	
Print Quality
	 08:54	
Summary
	 00:24

حجم فایل: 1.23GB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Core Silverlight 4

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس