پیشنهاد فرادرس

آموزش پاکسازی Excel 2013

دسته بندی ها: آموزش اکسل ، آموزش آفیس ، آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-پاکسازی-excel-2013

زمانی که یک سری داده ها را از نرم افزار های تجاری، پایگاه داده ها و ... را در قالب اکسل Export می کنید، در بیشتر مواقع قالب بندی فایل به درد کار شما نمی خورد و کلی کاراکتر اضافه بین رکورد ها مانند "," و ";" و ... وجود دارد. بعضی جاها هم نیاز دارید که بعضی از رکوردها را به هم بچسبانید یا متنی به اول و آخر آنها اضافه کنید یا ...

در این آموزش تصویری جالب با نحو پاکسازی و قالب بندی سندها در Excel 2013 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • استفاده از فایل های تمرین
 • استفاده از مرتب سازی بر برای از بین بردن سطر و ستون های خالی
 • تنظیم  مجدد Layout های داده
 • جایگزینی داده ها در Character Level
 • استفاده از توابع DATEVALUE  و  TIMEVALUE
 • نصب و راه اندازی Date-Like
 • کار با Number-Text Conversion Issues
 • اضافه کردن leading zeros
 • استفاده از Spell Checker  و  AutoCorrect
 • استفاده از تکنیک های ویژه
 • استفاده از توابع text
 • نتیجه گیری

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Need to get data from a business-management system file, database software, text file, or poorly designed Excel worksheet into optimal shape for Excel 2013? This course can help. Dennis Taylor explores the functions, commands, and techniques in Excel that restructure data, remove unwanted characters, convert data into the desired format, and prepare data for efficient analysis. He'll cover adjusting row and column placement; transposing data with Replace and Substitute functions, the Text to Columns command, and the new Flash Fill; and formatting and converting text, numbers, and other values.
Topics include:
Moving or inserting rows and columns of data with a simple drag
Transposing row-column layouts into column-row layouts
Replacing data at the character level
Dealing with special characters and wildcards during search and replace
Converting dates with text functions
Converting text data to values/numbers
Checking and correcting spelling mistakes
Splitting data into multiple columns via the Text to Columns feature
Combining data from different columns via concatenation or Flash Fill

Introduction 1m 16s Welcome 53s Using the exercise files 23s 1. Readjusting Data Layouts 12m 53s Moving and inserting rows and columns of data with a simple drag 3m 6s Transposing row-column layouts into column-row layouts 3m 11s Using Sort to eliminate empty rows and columns 6m 36s 2. Replacing Data at the Character Level 19m 46s Replacing data with the Replace command and SUBSTITUTE function 4m 32s Dealing with special characters, wildcards, and the REPLACE function 6m 59s Removing leading single quotes 6m 1s Removing trailing minus signs while converting data to negative values 2m 14s 3. Adjusting Date-Like Data 24m 43s Splitting unusual date formats into columns 7m 39s Using the Text to Columns command for selected date formats 2m 43s Using the DATEVALUE and TIMEVALUE functions 3m 15s Converting between time units: Day/hour, year/day, etc. 5m 40s Converting to and from Julian dates 5m 26s 4. Working with Number-Text Conversion Issues 12m 54s Converting text data to values 3m 29s Using error-checking options to convert text data to values 3m 3s Adding leading zeros 6m 22s 5. Using Spell Checker and AutoCorrect 9m 21s Correcting multiple misspellings 3m 20s Creating data-entry shortcuts via the AutoCorrect feature 6m 1s 6. Using Specialized Techniques 38m 31s Using text functions 4m 28s Filling in missing title information 7m 28s Combining data via concatenation and Flash Fill 11m 16s Splitting data into multiple columns with Text to Columns 8m 13s Understanding Text to Columns and Flash Fill differences 7m 6s Conclusion 35s

عنوان دوره: Lynda - Cleaning Up Your Excel 2013 حجم فایل: 486MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Cleaning Up Your Excel 2013

پیشنهاد فرادرس