پیشنهاد فرادرس

آموزش پلت فرم ابری Force.com برای طراحان وب

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب

آموزش-پلت-فرم-ابری-force-com-برای-طراحان-وب

Force.com یک پلت فرم قدرتمند پیشرفته برای طراحان وب سایت است. ساخت صفحات وب مبتنی بر این پلت فرم ابری (cloud platform) بسیار ساده و لذت بخش است. این مجموعه آموزشی برای برنامه نویسان دات نت مناسب است.

این مجموعه محصول شرکت PluralSight می باشد.

خلاصه سر فصل های این مجموعه:

 • مقدمه ای بر Force.com
 • Salesforce.com در مقابل Force.com
 • مفاهیم کلیدی
 • خدمات اولیه
 • چه زمانی باید Force.com را انتخاب می کنید ؟
 • نمونه پروژه: ایجاد یک حساب کاربری و برنامه نمونه
 • منابع توسعه دهنده
 • ایجاد اشیاء داده
 • اضافه کردن فیلدها
 • نمونه پروژه: اضافه کردن زمینه ها به اشیاء استاندارد
 • تعریف روابط
 • پرس و جو از اشیاء پایگاه داده با استفاده از SOQL
 • جستجوی اشیاء پایگاه داده با استفاده از SOSL
 • پیکربندی و سفارشی کردن رابط کاربری Force.com
 • معرفی Visualforce
 • اجزای Visualforce
 • نمونه پروژه: توسعه صفحات Visualforce
 • کنترل Visualforce
 • دسترسی به صفحات Visualforce
 • نمونه پروژه: ایجاد گزارش
 • اجرای گزارش
 • ایجاد داشبورد
 • ایجاد قوانین اعتبار سنجی
 • ساختار زبان Apex - انواع داده
 • ساختار زبان Apex - اشیاء
 • ساختار زبان Apex - کلاس
 • نمونه پروژه: ساختار زبان Apex - آرایه ها
 • نمونه پروژه: ساختار زبان Apex - لیست
 • نمونه پروژه: ساختار زبان Apex - مجموعه
 • استفاده از Cloud Flow Designer
 • تامین امنیت برنامه های کاربردی Force.com
 • آشنایی با پروفیل ها
 • استفاده از امنیت حوزه
 • ایجاد نقش و کاربرد
 • نمونه پروژه: به اشتراک گذاری پرونده
 • انجام SSO با استفاده از SAML
 • یکپارچه سازی با Force.com
 • استفاده از WSDL Enteprise
 • ایجاد سفارشی وب سرویس  Apex SOAP
 • و...

لیست سر فصل های لاتین مجموعه:

	Introduction to Force.com
Introduction		
What does Platform as a Service (PaaS) mean?	 		
Salesforce.com vs. Force.com	 		
Key concepts	 		
Primary services	 		
Comparing Force.com to other PaaS offerings	 		
When should you choose Force.com?	 		
Creating an account and sample application	 		
DEMO: Creating an account and sample application	 		
Introducing the course scenario	 		
Developer resources	 		
Summary	 		
	Using the Force.com Database	 		
Introduction	 		
Scenario overview 		
Creating data objects	 		
DEMO: Creating data objects	 		
Adding fields	 		
DEMO: Adding fields to custom objects	 		
DEMO: Adding fields to standard objects	 		
Defining relationships	 		
DEMO: Defining relationships	 		
Leveraging formula fields	 		
DEMO: Leveraging formula fields	 		
Data structure visualization using Schema Builder	 		
DEMO: Data structure visualization using Schema Builder	 		
Querying database objects using SOQL	 		
DEMO: Querying database objects using SOQL	 		
Searching database objects using SOSL	 		
DEMO: Searching database objects using SOSL	 		
Summary	 		
	Configuring and Customizing the Force.com User Interface 		
Introduction	 		
Scenario overview	 		
The user interface	 		
DEMO: The user interface	 		
Introducing Visualforce	 		
Visualforce components 		
Developing Visualforce pages 		
DEMO: Developing Visualforce pages	 		
Visualforce controllers	 		
DEMO: Visualforce controllers 		
Changing the appearance of a Visualforce page	 		
DEMO: Changing the appearance of a Visualforce page	 		
Accessing Visualforce pages	 		
Summary	 		
	Building Reports on Force.com 		
Introduction 		
Scenario overview 		
Creating reports	 		
DEMO: Creating reports	 		
Executing reports	 		
DEMO: Executing reports 		
Building custom reports	 		
DEMO: Building custom reports	 		
Creating dashboards	 		
DEMO: Creating dashboards	 		
Defining analytic snapshots	 		
DEMO: Defining analytic snapshots	 		
Summary	 		
	Adding Business Logic to Force.com Applications	 		
Introduction	 		
Scenario overview	 		
Creating validation rules	 		
DEMO: Creating validation rules	 		
Apex language constructs - data types	 		
Apex language constructs - classes	 		
Apex language constructs - objects	 		
DEMO: Writing Apex code	 		
Apex language constructs - collections	 		
DEMO: Apex language constructs - arrays	 		
DEMO: Apex language constructs - lists	 		
DEMO: Apex language constructs - sets	 		
DEMO: Apex language constructs - maps	 		
Apex language constructs - expression operators and control logic	 		
DEMO: Apex language constructs - expression operators and control logic	 		
Using Apex with the database	 		
DEMO: Using Apex with the database	 		
Working with Apex triggers	 		
DEMO: Working with Apex triggers	 		
Leveraging the Apex Scheduler	 		
Summary	 		
	Leveraging Workflows in Force.com		
Introduction	 		
Scenario overview 		
Defining workflow rules and actions	 		
DEMO: Defining workflow rules and actions	 		
Configuring approval processes	 		
DEMO: Configuring approval processes	 		
Comparing workflow rules to approval processes	 		
Using the Cloud Flow Designer	 		
DEMO: Using the Cloud Flow Designer	 		
Summary	 		
	Securing Force.com Applications		
Introduction	 		
Scenario overview	 		
Overview of security controls	 		
Visualizing access control	 		
Understanding profiles	 		
DEMO: Understanding profiles	 		
Applying field security	 		
DEMO: Applying field security	 		
Defining the organization wide defaults	 		
DEMO: Defining the organization wide defaults	 		
Creating application roles	 		
DEMO: Creating application roles 		
Sharing records	 		
DEMO: Sharing records	 		
Performing SSO using SAML	 		
Summary 		
	Integrating with Force.com 		
Introduction 		
Scenario overview 		
Event-driven behavior with Outbound Messaging	 		
DEMO: Event-driven behavior with Outbound Messaging 		
Using the Enteprise WSDL	 		
DEMO: Using the Enterprise WSDL	 		
Using the Partner WSDL	 		
DEMO: Using the Partner WSDL	 		
Creating custom Apex SOAP web services	 		
DEMO: Creating custom Apex SOAP web service	 		
Building RESTful Apex services 		
DEMO: Consuming built-in RESTful services	 		
DEMO: Creating a RESTful Apex service	 		
Summary

حجم فایل:686MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight net-Force.com for Developers

پیشنهاد فرادرس