پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته فریمورک های JavaScript با CoffeeScript

دسته بندی ها: آموزش های LiveLessons ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)

آموزش-پیشرفته-فریم-ورک-های-javascript-با-coffeescript

CoffeeScript یک زبان اسکریپت نویسی کوتاه و ساده است که کدهای خروجی آن به زبان Javascript کامپایل می شوند.

با استفاده از CoffeeScript می توانید کدهای پیچیده جاوااسکریپت را خیلی ساده تر و روان تر بنویسید و در پایان خروجی جاوااسکریپت تحویل بگیرید.

در این دوره آموزشی از موسسه Livelessons نحوه نصب و پیکربندی فریمورک های مختلف javascript را با استفاده از CoffeeScript را می آموزید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی حرفه ای JavaScript Frameworks با CoffeeScript
 • اصول Ember.js
 • پیکربندی و تنظیم برنامه Ember.js
 • اصول Backbone.js
 • پیکربندی و راه اندازی نرم افزار Backbone.js
 • تعامل با فرم های HTML و ارسال اطلاعات به یک API
 • اصول Angular.js
 • پیکربندی و تنظیم برنامه Angular.js
 • استفاده از ngResource برای بازیابی اطلاعات از API
 • تکنیک های پیشرفته JavaScript
 • استفاده از پایگاه داده SQLite برای ذخیره داده های آنلاین

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Overview
Other Videos in This Category
Backbone.js Blueprints
Backbone.js Blueprints
Andrew Burgess
Rough Cuts
You Don't Know JS: this & Object Prototypes
You Don't Know JS: this & Object Prototypes
Kyle Simpson
Full Stack Web Development with Backbone.js
Full Stack Web Development with Backbone.js
Patrick Mulder
An Introduction to d3.js: From Scattered to Scatterplot
An Introduction to d3.js: From Scattered to Scatterplot
Scott Murray
Learning AngularJS LiveLessons (Sneak Peek Video Training)
Learning AngularJS LiveLessons (Sneak Peek Video Training)
Marc Wandschneider
Professional JavaScript Frameworks with CoffeeScript LiveLessons is a complete video training course on the basics of building rich client side web applications using three of the most popular JavaScript web frameworks available today; Ember.js, Backbone.js and Angular.js.

About the Author:

Mark Bates is the founder and chief architect of the Boston, MA based consulting company, Meta42 Labs. Mark spends his days focusing on new Ruby server-side applications and rich client-side JavaScript applications for his clients. In 2009 Mark’s first book, Distributed Programming with Ruby, was published by Addison-Wesley. In 2012 Addison-Wesley published Mark’s second book, Programming in CoffeeScript. Mark also likes to travel the world and has spoken as such high profile conferences as RubyConf, RailsConf, jQueryConf, FluentConf, and more.

Chapter/Selection Time Introduction Introduction to Professional JavaScript Frameworks with CoffeeScript LiveLessons Preview 00:03:42 Lesson 1: Ember.js Fundamentals Learning objectives Preview 00:00:43 1.1: Configure and set up an Ember.js application Preview 00:15:18 1.2: Set up the Ember.js router and explore the Ember models Preview 00:15:09 1.3: Work with model associations and computed properties Preview 00:15:29 1.4: Interact with HTML forms and write data to an API Preview 00:16:20 Lesson 2: Backbone.js Fundamentals Learning objectives Preview 00:00:46 2.1: Configure and set up a Backbone.js application Preview 00:18:34 2.2: Understand the basics of views and routing Preview 00:19:45 2.3: Use advanced view techniques and code management Preview 00:20:26 2.4: Use sub-views to reuse and clean up code Preview 00:16:00 2.5: Interact with HTML forms and write data to an API Preview 00:23:47 Lesson 3: Angular.js Fundamentals Learning objectives Preview 00:00:50 3.1: Configure and set up an Angular.js application Preview 00:15:06 3.2: Use ngResource to retrieve data from an API Preview 00:16:51 3.3: Use directives and create a custom method Preview 00:17:12 3.4: Configure custom endpoints and set up advanced routes Preview 00:20:39 Lesson 4: Advanced JavaScript Techniques Learning objectives Preview 00:00:54 4.1: Work with JavaScript dependency injection Preview 00:05:42 4.2: Define custom properties on JavaScript objects Preview 00:05:01 4.3: Use deferred objects in jQuery Preview 00:08:13 4.4: Understand the fundamentals of JavaScript prototypes Preview 00:05:37 4.5: Use test driven development to write jQuery plugins Preview 00:15:23 4.6: Protect JavaScript objects from unwanted changes Preview 00:07:41 Lesson 5: Advanced HTML 5 Techniquess Learning objectives Preview 00:00:41 5.1: Use web workers to offload processor intensive tasks Preview 00:11:58 5.2: Use a SQLite database to store offline data Preview 00:16:42 5.3: Read files from a user’s computer in a web browser Preview 00:10:34 5.4: Use the HTML5 file API to generate and download files Preview 00:18:40 Summary Summary of Professional JavaScript Frameworks with CoffeeScript LiveLessons Preview 00:00:36

عنوان دوره: Livelessons - Professional JavaScript Frameworks with CoffeeScript Video Training حجم فایل: 1.15GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Livelessons Professional JavaScript Frameworks with CoffeeScript Video Training

پیشنهاد فرادرس