PHP_Video_Tutorials

سری آموزشهای ویدئویی  PHPکه شامل 200 کلیپ آموزشی از مقدماتی تا حرفه ای می باشد را میتوانید در این پست دانلود کنید.

این مجموعه ی فوق العاده یکی از بهترین مجموعه های آموزشی در زمینه پی اچ پی می باشد و حجم آن 2.4 گیگابایت است که می توانید با حجم 1.5 گیگابایت در مرجع تخصصی برنامه نویسی دانلود کنید.

پیشنهاد میکنم این مجموعه فوق العاده را از دست ندهید.

لیست آموزشهای این مجموعه:

 • معرفی PHP و امکانات آن
 • نصب XAMPP قسمت اول
 • نصب XAMPP قسمت دوم
 • ایجاد اولین فایل PHP
 • برنامه نویسی اولین کدهای PHP
 • استفاده از تابع phpinfo
 • معرفی فایل php.ini و کاربرد آن
 • کار با دستور Indentation
 • کار با دستور echo
 • کار با دستور print
 • دریافت خروجی HTML با استفاده از Echo_Print
 • برنامه نویسی PHP در کنار HTML
 • اضافه کردن توضیحات
 • گزارش خطاها
 • سایر متودهای گزارش خطا
 • متغیرهای PHP
 • الحاق
 • دستور شرطی IF
 • عملگرها در PHP
 • عملگرهای انتساب در PHP
ادامه لیست محتویات در ادامه مطلب…
 • عملگرهای مقایسه ای در PHP
 • عملگرهای محاسباتی در PHP
 • عملگرهای منطقی در PHP
 • کار با Triple Equals
 • ساختار حلقه while Loop
 • ساختار حلقه do while Loop
 • حلقه for Loop
 • کار با دستور switch Statement
 • کار با توابع die و exit
 • کار با توابع مقدماتی
 • کار با توابعی که مقدار از خارج میگیرند
 • کار با توابعی که مقدار برمیگردانند
 • متغیرهای سراسری و توابع
 • معرفی و کار با توابع رشته ای بخش اول
 • معرفی و کار با توابع رشته ای بخش دوم
 • معرفی و کار با توابع رشته ای بخش سوم
 • معرفی و کار با توابع رشته ای بخش چهارم
 • معرفی به آرایه
 • آرایه های انجمنی
 • آرایه های چند بعدی
 • استفاده از ساختار for each
 • معرفی و نحوه استفاده از include و require
 • استفاده از include_once و require_once
 • Expression Matching در PHP
 • سایر مباحث و جزییات Expression Matching
 • توابع کار با رشته ها در PHP – طول رشته
 • توابع کار با رشته ها در PHP – کاراکترهای بزرگ و کوچک
 • توابع کار با رشته ها در PHP – موقعیت رشته بخش اول
 • توابع کار با رشته ها در PHP – موقعیت رشته بخش دوم
 • توابع کار با رشته ها در PHP – جایگزینی بخشی از رشته
 • توابع کار با رشته ها در PHP – جایگزینی بخشی از پیش تعریف شده از یک رشته
 • سانسور کلمات بخش اول
 • سانسور کلمات بخش دوم
 • ساخت یک برنامه برای جستجو و جایگزینی ( Find and Replace Application ) بخش اول
 • ساخت یک برنامه برای جستجو و جایگزینی ( Find and Replace Application ) بخش دوم
 • ساخت یک برنامه برای جستجو و جایگزینی ( Find and Replace Application ) بخش سوم
 • ساخت یک برنامه برای جستجو و جایگزینی ( Find and Replace Application ) بخش چهارم
 • کار با تاریخ و زمان در پی اچ پی
 • ویرایش تاریخ و زمان
 • ساخت اعداد تصادفی
 • معرفی متغیرهای از پیش تعریف شده پی اچ پی
 • متغیر   $_SERVER
 • استفاده از header برای redirect کردن صفحه
 • کار با ob_start
 • دریافت IP بازدیدکنندگان
 • راه بهتر برای دریافت IP بازدیدکنندگان
 • تشخیص مرورگر بازدیدکنندگان بخش اول
 • تشخصی مرورگر بازدیدکنندگان بخش دوم
 • کار با $_GET Variables
 • کار با $_POST Variables
 • کار با فرمها و داده های فرمها
 • استفاده از کنترلها و امکانات HTML برای بهبود امنیت
 • معرفی Session و آموزش کار با آن در PHP
 • حذف session
 • ساخت کوکی (cookie) در پی اچ پی
 • حذف کوکی
 • کار با فایلها در PHP – نوشتن در سایت
 • کار با فایلها در PHP – خواندن از فایلپ
 • کار با فایلها در PHP – اضافه کردن به فایل
 • کار با تاع explode به همراه مثال
 • کار با تابع implode به همراه مثال
 • کار با فایلها در پی اچ پی – لیست کردن فایلها قسمت اول
 • کار با فایلها در پی اچ پی – لیست کردن فایلها قسمت دوم
 • کار با فایلها در پی اچ پی – بررسی وجود داشتن یک فایل
 • کار با فایلها در پی اچ پی – حذف و تغییر نام فایل قسمت اول
 • کار با فایلها در پی اچ پی – حذف و تغییر نام فایل قسمت دوم
 • آپلود فایل مقدماتی قسمت اول
 • آپلود فایل مقدماتی قسمت دوم
 • آپلود فایل پیشرفته – محدود کردن حجم فایل
 • آپلود فایل پیشرفته – محدود کردن نوع فایل قسمت اول
 • آپلود فایل پیشرفته – محدود کردن نوع فایل قسمت دوم
 • ایجاد یک شمارنده آمار
 • ایجاد فایلهای اصلی یک شمارنده دانلود فایل قسمت اول
 • ایجاد فایلهای اصلی یک شمارنده دانلود فایل قسمت دوم
 • ایجاد یک شمارنده دانلود فایل قسمت سوم
 • رمزگذاری داده ها و پسوردها با الگوریتم MD5 قسمت اول
 • رمزگذاری داده ها و پسوردها با الگوریتم MD5 قسمت دوم
 • ارسال ایمیل قسمت اول
 • ارسال ایمیل قسمت دوم
 • طراحی و ساخت فرم تماس با ما قسمت اول
 • طراحی و ساخت فرم تماس با ما قسمت دوم
 • طراحی و ساخت فرم تماس با ما قسمت سوم
 • طراحی و ساخت فرم تماس با ما قسمت چهارم
 • معرفی ساختار فایل XML
 • خواندن اطلاعات فایل XML قسمت اول
 • خواندن اطلاعات فایل XML قسمت دوم
 • یک مثال از نوع فایل XML
 • معرفی دیتابیس
 • اطلاعات بیشتر در مورد دیتابیس
 • معرفی و اموزش phpMyAdmin قسمت اول
 • معرفی و اموزش phpMyAdmin قسمت دوم
 • معرفی و اموزش phpMyAdmin قسمت سوم
 • اتصال به سرور و دیتابیس قسمت اول
 • اتصال به سرور و دیتابیس قسمت دوم
 • آشنایی با دستور Select قسمت اول
 • آشنایی با دستور Select قسمت دوم
 • آشنایی با دستور Select قسمت سوم
 • مثال کار با دستور Select قسمت اول
 • مثال کار با دستور Select قسمت دوم
 • کوئری های مقدماتی قسمت اول
 • کوئری های مقدماتی قسمت دوم
 • کوئری های مقدماتی قسمت سوم
 • ساخت دیتابیس پروژه Hit Counter قسمت اول
 • ساخت دیتابیس پروژه Hit Counter قسمت دوم
 • ساخت دیتابیس پروژه Hit Counter قسمت سوم
 • ساخت دیتابیس پروژه Hit Counter قسمت چهارم
 • کار با دستور Left Join
 • کار با دستور Right Join
 • کار با دستور Join
 • دستور Like و پروژه موتور جستجو قسمت اول
 • دستور Like و پروژه موتور جستجو قسمت دوم
 • دستور Like و پروژه موتور جستجو قسمت سوم
 • دستور Like و پروژه موتور جستجو قسمت چهارم
 • کار با دستور SELECT DISTINCT
 • ساخت جدولهای پایگاه داده
 • ساخت پروژه Login کردن کاربر به وب سایت قسمت اول
 • ساخت پروژه Login کردن کاربر به وب سایت قسمت دوم
 • ساخت پروژه Login کردن کاربر به وب سایت قسمت سوم
 • ساخت پروژه Login کردن کاربر به وب سایت قسمت چهارم
 • ساخت پروژه خروج ( Log Out ) کاربر از سایت
 • دریافت اطلاعات کاربر قسمت اول
 • دریافت اطلاعات کاربر قسمت دوم
 • محافظت از کاربر در مقابل حملات SQL Injection
 • ساخت فرم ثبت نام قسمت اول
 • ساخت فرم ثبت نام قسمت دوم
 • ساخت فرم ثبت نام قسمت سوم
 • ساخت فرم ثبت نام قسمت چهارم
 • اعتبار سنجی داده های فرم قسمت اول
 • اعتبار سنجی داده های فرم قسمت دوم
 • اعتبار سنجی داده های فرم قسمت سوم
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت اول
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت دوم
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت سوم
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت چهارم
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت پنجم
 • آشنایی با GD و نوشتن روی تصاویر گرافیکی با PHP
 • محافظت از ایمیل ها در برابر اسپمرها با تبدیل متن به تصویر قسمت اول
 • محافظت از ایمیل ها در برابر اسپمرها با تبدیل متن به تصویر قسمت دوم
 • محافظت از ایمیل ها در برابر اسپمرها با تبدیل متن به تصویر قسمت سوم
 • محافظت از ایمیل ها در برابر اسپمرها با تبدیل متن به تصویر قسمت چهارم
 • نوشتن بر روی عکس و گذاشتن Watermark روی آن قسمت اول
 • نوشتن بر روی عکس و گذاشتن Watermark روی آن قسمت دوم
 • نوشتن بر روی عکس و گذاشتن Watermark روی آن قسمت سوم
 • ساخت تصویر امنیتی (Captcha Image) قسمت اول
 • ساخت تصویر امنیتی (Captcha Image) قسمت دوم
 • ساخت تصویر امنیتی (Captcha Image) قسمت سوم
 • ساخت تصویر امنیتی (Captcha Image) قسمت چهارم
 • ساخت تصویر کوچک (Thumbnails) از تصاویر در PHP قسمت اول
 • ساخت تصویر کوچک (Thumbnails) از تصاویر در PHP قسمت دوم
 • ساخت تصویر کوچک (Thumbnails) از تصاویر در PHP قسمت سوم
 • آشنایی با تکنولوژی Ajax
 • قراردادن  و لود کردن محتوا در یک DIV قسمت اول
 • قراردادن  و لود کردن محتوا در یک DIV قسمت دوم
 • قراردادن  و لود کردن محتوا در یک DIV قسمت سوم
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت اول
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت دوم
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت سوم
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت چهارم
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت پنجم
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت اول
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت دوم
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت سوم
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت چهارم
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت پنجم
 • استثناها در PHP
 • کار با دستورات try, throw, catch
 • استثناهای سفارشی
 • ساخت پیغام خطای سفارشی
 • معرفی شی گرایی در PHP
 • کلاسها ، مشخصات و متودها در PHP
 • بازگرداندن مقادیر به برنامه
 • تغییر دادن مقادیر Property
 • آشنایی با ویژگیهای pulic , private , protect
 • تعریف ثابت ها در PHP
 • کلاس سازنده
 • نمونه های متعدد از کلاس
 • استفاده از extends در کلاس ها قسمت اول
 • استفاده از extends در کلاس ها قسمت دوم
 • اتصال به پایگاه داده به روش OOP
 • ویدئوی پایانی PHP

 

لیست لاتین این مجموعه:

1 - Introductionto PHP
2 - Installing XAMPP Part 1
3 - Installing XAMPP Part 2
4 - Creating Your First PHP File
5 - Writing YourFirst PHP File
6 - The phpinfo Function
7 - The php.ini File
8 - Indentation
9 - echo
10 - print
11 - Output HTMLUsing echo_print
12 - Embedding PHP Inside HTML
13 - comments
14 - Error Reporting
15 - More on Error Reporting
16 - Variables
17 - Concatenation
18 - if _ if else Statement
19 - if _ else if Statement
20 - Assignment Operators
21 - Comparison Operators
22 - Arithmetic Operators
23 - Logical Operators
24 - Triple Equals
25 - while Loop
26 - do while Loop
27 - for Loop
28 - switch Statement
29 - die and exit Functions
30 - Basic Functions
31 - Functions with Arguments
32 - Functions with a Return Value
33 - Global Variables and Functions
34 - String Functions Part 1
35 - String Functions Part 2
36 - String Functions Part 3
37 - String Functions Part 4
38 - Introduction to Arrays
39 - Associative Arrays
40 - Multi-dimensional Arrays
41 - for each Statement
42 - include and require Functions
43 - include_once and require_once
44 - Expression Matching
45 - More on Expression Matching
47 - String Functions Upper _ Lower Case Conversion
48 - String Functions String Position Part 1
49 - String Functions String Position Part 2
50 - String Functions Replacing Part of a String
51 - String Functions Replacing Predefined Part of a String
52 - Word Censoring Part 1
53 - Word Censoring Part 2
54 - Creating a Find and Replace Application Part 1
55 - Creating a Find and Replace Application Part 2
56 - Creating a Find and Replace Application Part 3
57 - Creating a Find and Replace Application Part 4
58 - timestamps
59 - Modifying timestamps
60 - Random Number Generation
61 - $_SERVER Variables Script Name
62 - $_SERVER Variables Host Name
63 - Using the Header to Force Page Redirect
64 - ob_start
65 - Getting Visitors IP Address
66 - Better Way to Get Visitors IP Address
67 - Detecting aVisitors Browser Part 1
68 - Detecting aVisitors Browser Part 2
69 - Working with $_GET Variables
70 - Working with $_POST Variables
71 - Working with Form Data
72 - Using html entities for Security
73 - Setting PHP Sessions
74 - Unsetting PHP Sessions
75 - Creating Cookies with PHP
 76 - Deleting Cookies with PHP
77 - File Handling Writing to a File
78 - File Handling Reading a File
79 - File Handling Appending a File
80 - The explode Function with File Handling Example
81 - The implode Function with File Handling Example
82 - File Handling Listing Files Part 1
83 - File Handling Listing Files Part 2
84 - File Handling Checking if a File Exists
85 - File Handling Deleting and Renaming Files Part 1
86 - File Handling Deleting and Renaming Files Part 2
87 - Uploading Files The Basics
88 - Uploading Files The Basics Part 2
89 - Uploading Files Restricting File Size
90 - Uploading Files Restricting File Extensions Part 1
91 - Uploading Files Restricting File Extensions Part 2
92 - Creating a non-unique Hit Counter
93 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 1
94 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 2
95 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 3
96 - MD5 Encryption Part 1
97 - MD5 Encryption Part 2
98 - Sending an Email Part 1
99 - Sending an Email Part 2
100 - Creating a Simple Contact Form Part 1
101 - Creating aSimple Contact Form Part 2
102 - Creating aSimple Contact Form Part 3
103 - Creating a Simple Contact Form Part 4
104 - An Introduction to XML
105 - Reading a Simple XML File Part 1
106 - Reading a Simple XML File Part 2
107 - A YouTube XML Example
108 - An Introduction to Databases
109 - More AboutDatabases
110 - phpMyAdminPart 1
111 - phpMyAdminPart 2
112 - phpMyAdminPart 3
113 - Connecting to a Server and Database Part 1
114 - Connecting to a Server and Database Part 2
115 - SELECT Part 1
116 - SELECT Part 2
117 - SELECT Part 3
118 - SELECT By Example Part 1
119 - SELECT By Example Part 2
120 - More Basic Querying Part 1
121 - More Basic Querying Part 2
122 - More Basic Querying Part 3
123 - Creating a Database Hit Counter Part 1
124 - Creating a Database Hit Counter Part 2
125 - Creating a Database Hit Counter Part 3
126 - Creating a Database Hit Counter Part 4
127 - LEFT JOIN
128 - RIGHT JOIN
129 - JOIN
130 - LIKE With a Search Engine Example Part 1
131 - LIKE With a Search Engine Example Part 2
132 - LIKE With a Search Engine Example Part 3
133 - LIKE With a Search Engine Example Part 4
134 - SELECT DISTINCT
135 - Creating Tables
136 - Logging the User In Part 1
137 - Logging the User In Part 2
138 - Logging the User In Part 3
139 - Logging the User In Part 4
140 - Logging the User Out
141 - Getting User Data Part 1
142 - Getting User Data Part 2
143 - Protecting the User Against SQL Injection
144 - Registration Form Part 1
145 - Registration Form Part 2
146 - Registration Form Part 3
147 - Registration Form Part 4
148 - More Validation Part 1
149 - More Validation Part 2
150 - More Validation Part 3
151 - SQL Injection Part 1
152 - SQL Injection Part 2
153 - SQL Injection Part 3
154 - SQL Injection Part 4
155 - SQL Injection Part 5
156 - Introduction to GD
157 - Protecting Email with String to Image Part 1
158 - Protecting Email with String to Image Part 2
159 - Protecting Email with String to Image Part 3
160 - Protecting Email with String to Image Part 4
161 - Watermarking Images Part 1
162 - Watermarking Images Part 2
163 - Watermarking Images Part 3
164 - Creating Captcha Image Security Part 1
165 - Creating Captcha Image Security Part 2
166 - Creating Captcha Image Security Part 3
167 - Creating Captcha Image Security Part 4
168 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 1
169 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 2
170 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 3
171 - Introduction to AJAX

حجم فایل: 1.7GB