پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته و حرفه ای php

دسته بندی ها: آموزش های TheNewBoston ، آموزش طراحی وب ، آموزش پی اچ پی (PHP)

آموزش-پیشرفته-و-حرفه-ای-php

سری آموزشهای ویدئویی  PHPکه شامل 200 کلیپ آموزشی از مقدماتی تا حرفه ای می باشد را میتوانید در این پست دانلود کنید.

این مجموعه ی فوق العاده یکی از بهترین مجموعه های آموزشی در زمینه پی اچ پی می باشد و حجم آن 2.4 گیگابایت است که می توانید با حجم 1.5 گیگابایت در مرجع تخصصی برنامه نویسی دانلود کنید.

پیشنهاد میکنم این مجموعه فوق العاده را از دست ندهید.

لیست آموزشهای این مجموعه:

 • معرفی PHP و امکانات آن
 • نصب XAMPP قسمت اول
 • نصب XAMPP قسمت دوم
 • ایجاد اولین فایل PHP
 • برنامه نویسی اولین کدهای PHP
 • استفاده از تابع phpinfo
 • معرفی فایل php.ini و کاربرد آن
 • کار با دستور Indentation
 • کار با دستور echo
 • کار با دستور print
 • دریافت خروجی HTML با استفاده از Echo_Print
 • برنامه نویسی PHP در کنار HTML
 • اضافه کردن توضیحات
 • گزارش خطاها
 • سایر متودهای گزارش خطا
 • متغیرهای PHP
 • الحاق
 • دستور شرطی IF
 • عملگرها در PHP
 • عملگرهای انتساب در PHP
ادامه لیست محتویات در ادامه مطلب...

 • عملگرهای مقایسه ای در PHP
 • عملگرهای محاسباتی در PHP
 • عملگرهای منطقی در PHP
 • کار با Triple Equals
 • ساختار حلقه while Loop
 • ساختار حلقه do while Loop
 • حلقه for Loop
 • کار با دستور switch Statement
 • کار با توابع die و exit
 • کار با توابع مقدماتی
 • کار با توابعی که مقدار از خارج میگیرند
 • کار با توابعی که مقدار برمیگردانند
 • متغیرهای سراسری و توابع
 • معرفی و کار با توابع رشته ای بخش اول
 • معرفی و کار با توابع رشته ای بخش دوم
 • معرفی و کار با توابع رشته ای بخش سوم
 • معرفی و کار با توابع رشته ای بخش چهارم
 • معرفی به آرایه
 • آرایه های انجمنی
 • آرایه های چند بعدی
 • استفاده از ساختار for each
 • معرفی و نحوه استفاده از include و require
 • استفاده از include_once و require_once
 • Expression Matching در PHP
 • سایر مباحث و جزییات Expression Matching
 • توابع کار با رشته ها در PHP - طول رشته
 • توابع کار با رشته ها در PHP - کاراکترهای بزرگ و کوچک
 • توابع کار با رشته ها در PHP - موقعیت رشته بخش اول
 • توابع کار با رشته ها در PHP - موقعیت رشته بخش دوم
 • توابع کار با رشته ها در PHP - جایگزینی بخشی از رشته
 • توابع کار با رشته ها در PHP - جایگزینی بخشی از پیش تعریف شده از یک رشته
 • سانسور کلمات بخش اول
 • سانسور کلمات بخش دوم
 • ساخت یک برنامه برای جستجو و جایگزینی ( Find and Replace Application ) بخش اول
 • ساخت یک برنامه برای جستجو و جایگزینی ( Find and Replace Application ) بخش دوم
 • ساخت یک برنامه برای جستجو و جایگزینی ( Find and Replace Application ) بخش سوم
 • ساخت یک برنامه برای جستجو و جایگزینی ( Find and Replace Application ) بخش چهارم
 • کار با تاریخ و زمان در پی اچ پی
 • ویرایش تاریخ و زمان
 • ساخت اعداد تصادفی
 • معرفی متغیرهای از پیش تعریف شده پی اچ پی
 • متغیر   $_SERVER
 • استفاده از header برای redirect کردن صفحه
 • کار با ob_start
 • دریافت IP بازدیدکنندگان
 • راه بهتر برای دریافت IP بازدیدکنندگان
 • تشخیص مرورگر بازدیدکنندگان بخش اول
 • تشخصی مرورگر بازدیدکنندگان بخش دوم
 • کار با $_GET Variables
 • کار با $_POST Variables
 • کار با فرمها و داده های فرمها
 • استفاده از کنترلها و امکانات HTML برای بهبود امنیت
 • معرفی Session و آموزش کار با آن در PHP
 • حذف session
 • ساخت کوکی (cookie) در پی اچ پی
 • حذف کوکی
 • کار با فایلها در PHP - نوشتن در سایت
 • کار با فایلها در PHP - خواندن از فایلپ
 • کار با فایلها در PHP - اضافه کردن به فایل
 • کار با تاع explode به همراه مثال
 • کار با تابع implode به همراه مثال
 • کار با فایلها در پی اچ پی - لیست کردن فایلها قسمت اول
 • کار با فایلها در پی اچ پی - لیست کردن فایلها قسمت دوم
 • کار با فایلها در پی اچ پی - بررسی وجود داشتن یک فایل
 • کار با فایلها در پی اچ پی - حذف و تغییر نام فایل قسمت اول
 • کار با فایلها در پی اچ پی - حذف و تغییر نام فایل قسمت دوم
 • آپلود فایل مقدماتی قسمت اول
 • آپلود فایل مقدماتی قسمت دوم
 • آپلود فایل پیشرفته - محدود کردن حجم فایل
 • آپلود فایل پیشرفته - محدود کردن نوع فایل قسمت اول
 • آپلود فایل پیشرفته - محدود کردن نوع فایل قسمت دوم
 • ایجاد یک شمارنده آمار
 • ایجاد فایلهای اصلی یک شمارنده دانلود فایل قسمت اول
 • ایجاد فایلهای اصلی یک شمارنده دانلود فایل قسمت دوم
 • ایجاد یک شمارنده دانلود فایل قسمت سوم
 • رمزگذاری داده ها و پسوردها با الگوریتم MD5 قسمت اول
 • رمزگذاری داده ها و پسوردها با الگوریتم MD5 قسمت دوم
 • ارسال ایمیل قسمت اول
 • ارسال ایمیل قسمت دوم
 • طراحی و ساخت فرم تماس با ما قسمت اول
 • طراحی و ساخت فرم تماس با ما قسمت دوم
 • طراحی و ساخت فرم تماس با ما قسمت سوم
 • طراحی و ساخت فرم تماس با ما قسمت چهارم
 • معرفی ساختار فایل XML
 • خواندن اطلاعات فایل XML قسمت اول
 • خواندن اطلاعات فایل XML قسمت دوم
 • یک مثال از نوع فایل XML
 • معرفی دیتابیس
 • اطلاعات بیشتر در مورد دیتابیس
 • معرفی و اموزش phpMyAdmin قسمت اول
 • معرفی و اموزش phpMyAdmin قسمت دوم
 • معرفی و اموزش phpMyAdmin قسمت سوم
 • اتصال به سرور و دیتابیس قسمت اول
 • اتصال به سرور و دیتابیس قسمت دوم
 • آشنایی با دستور Select قسمت اول
 • آشنایی با دستور Select قسمت دوم
 • آشنایی با دستور Select قسمت سوم
 • مثال کار با دستور Select قسمت اول
 • مثال کار با دستور Select قسمت دوم
 • کوئری های مقدماتی قسمت اول
 • کوئری های مقدماتی قسمت دوم
 • کوئری های مقدماتی قسمت سوم
 • ساخت دیتابیس پروژه Hit Counter قسمت اول
 • ساخت دیتابیس پروژه Hit Counter قسمت دوم
 • ساخت دیتابیس پروژه Hit Counter قسمت سوم
 • ساخت دیتابیس پروژه Hit Counter قسمت چهارم
 • کار با دستور Left Join
 • کار با دستور Right Join
 • کار با دستور Join
 • دستور Like و پروژه موتور جستجو قسمت اول
 • دستور Like و پروژه موتور جستجو قسمت دوم
 • دستور Like و پروژه موتور جستجو قسمت سوم
 • دستور Like و پروژه موتور جستجو قسمت چهارم
 • کار با دستور SELECT DISTINCT
 • ساخت جدولهای پایگاه داده
 • ساخت پروژه Login کردن کاربر به وب سایت قسمت اول
 • ساخت پروژه Login کردن کاربر به وب سایت قسمت دوم
 • ساخت پروژه Login کردن کاربر به وب سایت قسمت سوم
 • ساخت پروژه Login کردن کاربر به وب سایت قسمت چهارم
 • ساخت پروژه خروج ( Log Out ) کاربر از سایت
 • دریافت اطلاعات کاربر قسمت اول
 • دریافت اطلاعات کاربر قسمت دوم
 • محافظت از کاربر در مقابل حملات SQL Injection
 • ساخت فرم ثبت نام قسمت اول
 • ساخت فرم ثبت نام قسمت دوم
 • ساخت فرم ثبت نام قسمت سوم
 • ساخت فرم ثبت نام قسمت چهارم
 • اعتبار سنجی داده های فرم قسمت اول
 • اعتبار سنجی داده های فرم قسمت دوم
 • اعتبار سنجی داده های فرم قسمت سوم
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت اول
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت دوم
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت سوم
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت چهارم
 • آشنایی و مقابله با حملات SQL Injection قسمت پنجم
 • آشنایی با GD و نوشتن روی تصاویر گرافیکی با PHP
 • محافظت از ایمیل ها در برابر اسپمرها با تبدیل متن به تصویر قسمت اول
 • محافظت از ایمیل ها در برابر اسپمرها با تبدیل متن به تصویر قسمت دوم
 • محافظت از ایمیل ها در برابر اسپمرها با تبدیل متن به تصویر قسمت سوم
 • محافظت از ایمیل ها در برابر اسپمرها با تبدیل متن به تصویر قسمت چهارم
 • نوشتن بر روی عکس و گذاشتن Watermark روی آن قسمت اول
 • نوشتن بر روی عکس و گذاشتن Watermark روی آن قسمت دوم
 • نوشتن بر روی عکس و گذاشتن Watermark روی آن قسمت سوم
 • ساخت تصویر امنیتی (Captcha Image) قسمت اول
 • ساخت تصویر امنیتی (Captcha Image) قسمت دوم
 • ساخت تصویر امنیتی (Captcha Image) قسمت سوم
 • ساخت تصویر امنیتی (Captcha Image) قسمت چهارم
 • ساخت تصویر کوچک (Thumbnails) از تصاویر در PHP قسمت اول
 • ساخت تصویر کوچک (Thumbnails) از تصاویر در PHP قسمت دوم
 • ساخت تصویر کوچک (Thumbnails) از تصاویر در PHP قسمت سوم
 • آشنایی با تکنولوژی Ajax
 • قراردادن  و لود کردن محتوا در یک DIV قسمت اول
 • قراردادن  و لود کردن محتوا در یک DIV قسمت دوم
 • قراردادن  و لود کردن محتوا در یک DIV قسمت سوم
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت اول
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت دوم
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت سوم
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت چهارم
 • ساخت برنامه Auto Suggest قسمت پنجم
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت اول
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت دوم
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت سوم
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت چهارم
 • ارسال اطلاعات بین صفحات به روش POST کردن قسمت پنجم
 • استثناها در PHP
 • کار با دستورات try, throw, catch
 • استثناهای سفارشی
 • ساخت پیغام خطای سفارشی
 • معرفی شی گرایی در PHP
 • کلاسها ، مشخصات و متودها در PHP
 • بازگرداندن مقادیر به برنامه
 • تغییر دادن مقادیر Property
 • آشنایی با ویژگیهای pulic , private , protect
 • تعریف ثابت ها در PHP
 • کلاس سازنده
 • نمونه های متعدد از کلاس
 • استفاده از extends در کلاس ها قسمت اول
 • استفاده از extends در کلاس ها قسمت دوم
 • اتصال به پایگاه داده به روش OOP
 • ویدئوی پایانی PHP

 

لیست لاتین این مجموعه:

1 - Introductionto PHP
2 - Installing XAMPP Part 1
3 - Installing XAMPP Part 2
4 - Creating Your First PHP File
5 - Writing YourFirst PHP File
6 - The phpinfo Function
7 - The php.ini File
8 - Indentation
9 - echo
10 - print
11 - Output HTMLUsing echo_print
12 - Embedding PHP Inside HTML
13 - comments
14 - Error Reporting
15 - More on Error Reporting
16 - Variables
17 - Concatenation
18 - if _ if else Statement
19 - if _ else if Statement
20 - Assignment Operators
21 - Comparison Operators
22 - Arithmetic Operators
23 - Logical Operators
24 - Triple Equals
25 - while Loop
26 - do while Loop
27 - for Loop
28 - switch Statement
29 - die and exit Functions
30 - Basic Functions
31 - Functions with Arguments
32 - Functions with a Return Value
33 - Global Variables and Functions
34 - String Functions Part 1
35 - String Functions Part 2
36 - String Functions Part 3
37 - String Functions Part 4
38 - Introduction to Arrays
39 - Associative Arrays
40 - Multi-dimensional Arrays
41 - for each Statement
42 - include and require Functions
43 - include_once and require_once
44 - Expression Matching
45 - More on Expression Matching
47 - String Functions Upper _ Lower Case Conversion
48 - String Functions String Position Part 1
49 - String Functions String Position Part 2
50 - String Functions Replacing Part of a String
51 - String Functions Replacing Predefined Part of a String
52 - Word Censoring Part 1
53 - Word Censoring Part 2
54 - Creating a Find and Replace Application Part 1
55 - Creating a Find and Replace Application Part 2
56 - Creating a Find and Replace Application Part 3
57 - Creating a Find and Replace Application Part 4
58 - timestamps
59 - Modifying timestamps
60 - Random Number Generation
61 - $_SERVER Variables Script Name
62 - $_SERVER Variables Host Name
63 - Using the Header to Force Page Redirect
64 - ob_start
65 - Getting Visitors IP Address
66 - Better Way to Get Visitors IP Address
67 - Detecting aVisitors Browser Part 1
68 - Detecting aVisitors Browser Part 2
69 - Working with $_GET Variables
70 - Working with $_POST Variables
71 - Working with Form Data
72 - Using html entities for Security
73 - Setting PHP Sessions
74 - Unsetting PHP Sessions
75 - Creating Cookies with PHP
 76 - Deleting Cookies with PHP
77 - File Handling Writing to a File
78 - File Handling Reading a File
79 - File Handling Appending a File
80 - The explode Function with File Handling Example
81 - The implode Function with File Handling Example
82 - File Handling Listing Files Part 1
83 - File Handling Listing Files Part 2
84 - File Handling Checking if a File Exists
85 - File Handling Deleting and Renaming Files Part 1
86 - File Handling Deleting and Renaming Files Part 2
87 - Uploading Files The Basics
88 - Uploading Files The Basics Part 2
89 - Uploading Files Restricting File Size
90 - Uploading Files Restricting File Extensions Part 1
91 - Uploading Files Restricting File Extensions Part 2
92 - Creating a non-unique Hit Counter
93 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 1
94 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 2
95 - Creating a File Based Unique Hit Counter Part 3
96 - MD5 Encryption Part 1
97 - MD5 Encryption Part 2
98 - Sending an Email Part 1
99 - Sending an Email Part 2
100 - Creating a Simple Contact Form Part 1
101 - Creating aSimple Contact Form Part 2
102 - Creating aSimple Contact Form Part 3
103 - Creating a Simple Contact Form Part 4
104 - An Introduction to XML
105 - Reading a Simple XML File Part 1
106 - Reading a Simple XML File Part 2
107 - A YouTube XML Example
108 - An Introduction to Databases
109 - More AboutDatabases
110 - phpMyAdminPart 1
111 - phpMyAdminPart 2
112 - phpMyAdminPart 3
113 - Connecting to a Server and Database Part 1
114 - Connecting to a Server and Database Part 2
115 - SELECT Part 1
116 - SELECT Part 2
117 - SELECT Part 3
118 - SELECT By Example Part 1
119 - SELECT By Example Part 2
120 - More Basic Querying Part 1
121 - More Basic Querying Part 2
122 - More Basic Querying Part 3
123 - Creating a Database Hit Counter Part 1
124 - Creating a Database Hit Counter Part 2
125 - Creating a Database Hit Counter Part 3
126 - Creating a Database Hit Counter Part 4
127 - LEFT JOIN
128 - RIGHT JOIN
129 - JOIN
130 - LIKE With a Search Engine Example Part 1
131 - LIKE With a Search Engine Example Part 2
132 - LIKE With a Search Engine Example Part 3
133 - LIKE With a Search Engine Example Part 4
134 - SELECT DISTINCT
135 - Creating Tables
136 - Logging the User In Part 1
137 - Logging the User In Part 2
138 - Logging the User In Part 3
139 - Logging the User In Part 4
140 - Logging the User Out
141 - Getting User Data Part 1
142 - Getting User Data Part 2
143 - Protecting the User Against SQL Injection
144 - Registration Form Part 1
145 - Registration Form Part 2
146 - Registration Form Part 3
147 - Registration Form Part 4
148 - More Validation Part 1
149 - More Validation Part 2
150 - More Validation Part 3
151 - SQL Injection Part 1
152 - SQL Injection Part 2
153 - SQL Injection Part 3
154 - SQL Injection Part 4
155 - SQL Injection Part 5
156 - Introduction to GD
157 - Protecting Email with String to Image Part 1
158 - Protecting Email with String to Image Part 2
159 - Protecting Email with String to Image Part 3
160 - Protecting Email with String to Image Part 4
161 - Watermarking Images Part 1
162 - Watermarking Images Part 2
163 - Watermarking Images Part 3
164 - Creating Captcha Image Security Part 1
165 - Creating Captcha Image Security Part 2
166 - Creating Captcha Image Security Part 3
167 - Creating Captcha Image Security Part 4
168 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 1
169 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 2
170 - Scaling Down Images to Thumbnails Part 3
171 - Introduction to AJAX

حجم فایل: 1.7GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
PHP Video Tutorials

پیشنهاد فرادرس

امیر در 1394/08/19 ساعت 07:38

خیلی متشکر مفید بود

0010 در 1394/04/14 ساعت 12:22

سلام همگی من تا حالا 3 فصلشو دانلود کردم مشکلی نداشته و میشه گفت عالیه هم دم git گرم هم اون alex که آموزش میده.البته این رو هم بگم آموزش ها خیلی خوبو کامل هستند ولی چون زبانش اصلیه باید یه چیزایی راجب پی اچ پی بلد باشید تا کلشو بفهمید.

م در 1393/09/17 ساعت 02:06

سلام
چرا فایلها دانلود نمیشه!!!!!!!!!!!!!

مدیر در 1393/09/17 ساعت 07:59

لینک ها مشکلی ندارند.

پرویز در 1393/07/29 ساعت 14:47

سلام،چرا شما فایلهای آموزشی خود را با فلش درست کرده اید حتما می دانید که نرم افزارهایی هستند که این کار را به ساده ترین و زیباترین شکل ممکن انجام می دهند و آیا این آموزش در این پست با فلش می باشد. با تشکر

علیرضا در 1393/05/08 ساعت 22:36

خیلی عالی و سخاوتمندانه بود
تشکر میکنم

محمد در 1393/04/17 ساعت 13:59

سلام - خدا قوت.. محصول کدوم شرکته ؟ زیر نویس انگلیسی یا فارسیشو چجوری میشه گیر آورد ؟؟؟ - اگه خودتون زحمت بکشید و زیرنویسش رو بذارید واقعا ممنونتون میشم .... تشکر فراوان. (دعاتون میکنم...)

نسترن در 1393/04/10 ساعت 10:17

واقعا ممنون

فرزانه در 1392/12/09 ساعت 10:12

من الان به همچین چیزی خیللللللی نیاز داشتم.
واقعا ممنون
کارتون عالیه

:-)

abd1mr در 1392/07/06 ساعت 05:38

سلام
آقا احسان عزیز خیلی گلی. این آموزش واقعا عالیه. مدتها بود من این پست را می دیدم ولی بخاطر حجم زیاد و همچنین فارسی نبودن زبانش دانلود نمی کردم. ولی از پریروز تا حالا که نصفش را دانلود کردم و 100 تا از فایل هاش رو دیدم همش می گم ای کاش زودتر این کار رو کرده بودم.
درسته که زبانش انگلیسیه اما اولا رَوونه و ثانیا همش تصویریه و به راحتی متوجه می شیم.
در ضمن یه پیشنهاد دارم اینکه برای پست هات سیستم امتیاز دهی بگذاری. چون اولا خیلیا مثل من اهل وقت گذاشتن و نظر دادن نیستند و ثانیا با این کار اگه امتیاز یه پست بالاتر باشه می فهمیم که خوبه و دانلود می کنیم.
پیروز باشی.

mahsa در 1392/06/22 ساعت 18:39

با سلام لطفا تو قسمت توضیحات زبان فیلم آموزشی رو هم بنویسید. زبان این مجموعه چیه؟
با تشکر

سجاد در 1392/03/14 ساعت 09:30

سلام
این فیلما فارسی هستن؟

امیرحسین در 1392/02/07 ساعت 15:41

سلام

ممنون از سایت خوبتون

کلی استفاده کردم ...

مرسی واقعا...

موفق باشید

hosseinalimoradi در 1391/12/15 ساعت 08:27

سلام مثل اینکه لینکش مشکل داره نمی تونم دانلود کنم لطفا یه بررسی می کردی

بهمن در 1391/12/08 ساعت 00:51

جای تشکر داره واقعا ، همین و بس

scmorfi در 1391/08/01 ساعت 05:58

kheyli merci

fnap68 در 1391/07/09 ساعت 05:26

با سلام و تشکر فراوان از سایت فوق العاده اتون
چرا از امروز صبح نمیشه فیلم های آموزشی رو دانلود کرد خطای مشکل سرور میده.
من تا قسمت پنجم این فیلم رو دانلود کردم ولی نمیتونم بقیه اشو دانلود کنم .
اگه میشه رسیدگی کنید.

مدیر در 1391/07/10 ساعت 07:08

درود مشکل موقتی بوده که برطرف شده

kamrava در 1391/07/01 ساعت 19:59

سلام
ممنون از شما

اگر ممکنه آموزش های PHP سایت phpacademy.com رو قرار بدید.
چون خیلی عالی هستند.

سپاس

manait در 1391/06/23 ساعت 01:06

آقا خدا خیرت بده
کارت عالیه
برات آرزوی موفقیت می کنم

adibkurd در 1391/06/12 ساعت 13:46

سلام
لطفا پاین مجموعه های اموزشی که میزارین توضیح بدین که زبان اموزش فارسی هست یا انگلیسی
من الان نمیدونم این اموزش php فارسی یا انگلیسی

مدیر در 1391/06/12 ساعت 13:56

این آموزش انگلیسی است.پایین مطلب با رنگ قرمز نوشته شده است

hamze1989 در 1391/05/25 ساعت 14:11

عــــــــــــــــــــــــــــــــــالی بود!!!

mohammadf255 در 1391/05/22 ساعت 13:39

سلام احسان جان
میگم این ها آخرین فایلش مشکل داره
19 تا ارور wrong password مسیده و از 156 مگابایت فایل فقط 70 مگش اکسترکت شده:(
باید چه کرد؟؟

مدیر در 1391/05/23 ساعت 18:59

سلام.فایل موقع دانلود خراب شده.فایل روی سرور سالم است

saeediust در 1391/04/17 ساعت 23:30

آقا چرا لينك ها خراب شده؟!!!
بابا يه پارتش مونده بود

مدیر در 1391/04/18 ساعت 00:20

سلام.لطفا ایمیلتون رو چک کنید!

مهسا در 1391/04/17 ساعت 22:20

سلام آقا احسان
ممنون بابت آموزشهای بسیار خوبی که توی سایت قرار میدین
من هنوز این آموزش رو دریافت نکردم، ولی مطمئناً مثل سایر آموزشهاتون بسیار خوب هست.
یه درخواستی داشتم، امکانش هست براتون پی اچ پی رو طیِ یک پروژه ی عملی هم آموزش بدین؟

مدیر در 1391/04/17 ساعت 22:55

سلام.این آموزش کاملا عملی و تحت پروژه است.

mohammad-v در 1391/04/11 ساعت 19:14

سلام سایتتون از بهترین سایت های برنامه نویسیه اما یه سری اشکال های کوچک داره اگه ممکنه درستش کنید :
یکی این که بعضی لینک ها خرابه مثلا همین لینک بالا یا لینک آموزش vs 2010 . من فکر میکنم مشکل از لینک ها باشه ولی اگه لینک ها مشکلی نداره لطفا اشتباه های احتمالی رو بنویسید .
مسئله دیگه ای که هست اینه که هر بار که مرورگر بسته میشه اطلاعات ورود کاربر از بین میره به خاطر همین هر بار باید login کرد فکر می کنم این مشکل رو با یه season به راحتی بشه حل کرد .
در هر حال ممنون از سایت خوبتون

sorena در 1391/04/10 ساعت 17:52

سلام
اگه میشه یه آموزش php فارسی برای شروع بزار آموزش قبلی رو دانلود کردم اما واقعا بد آموزش میده یه آموزش مثله HTML که با مثال یاد میده بزاری خیلی ممنون میشم.
راستی دسته این پست رو آموزش فارسی قرار دادی اما انگلیسیه!!!!!!!!!!!!

علیرضا در 1391/04/09 ساعت 05:41

سلام احسان جان
مطالب ساتت حرف نداره ولی توصیه من و کسانی که مثل من میخوان به بالاترین حد برنامه نویسی برسن اینه که فیلم ها رو فارسی بزاری واقعا ممنون میشم اگه اینکارو بکنی واقعا نیاز هس حتما پیگیری کنید
با تشکر علیرضا

royaflash در 1391/07/04 ساعت 09:10

به نظر من انگلیسی بهتره . البته فارسی هم مزیت میتونه باشه ولی در کل رچون ویدیویی هست حتی ثامت هم بود قابل فهم هست . انگلیسی بودن باعث میشه دسترسی داشته باشیم به آموزش های بیشتر و حرفه ای ولی من در فارسی کمتر سراغ دارم .

حسن در 1391/04/04 ساعت 01:19

حسن
سلام
فقط می تونم بگم دست گلت درد نکنه
و اگه در مورد جوملا هم آموزش با کیفیت مثل این مجموعه داری روی سایت قرار بده
علی یار ویاورت باشد انشا ءالله

مدیر در 1391/04/04 ساعت 04:23

سلام.مرسی به زودی آموزش جوملا و وردپرس هم میزارم

behzad در 1391/04/03 ساعت 23:19

سلام
ممنون از مطالب عالیتون
سرورتون مشکل پیداکرده؟ اخه فایلا دانلود نمیشه
میشه درستش کنید
ممنون

مدیر در 1391/04/04 ساعت 13:52

سلام.فایلها مشکلی ندارند و به سادگی دانلود می شوند.برای اینکه بتوانید با IDM دانلود کنید نباید از Copy link address استفاده کنید و باید حتما روی لینک کلیک کنید. اگر باز هم مشکلی دارید دبا جزییات بیشتر اعلام کنید تا بررسی شود.

fr در 1391/04/01 ساعت 02:05

سلام خسته نباشید ببخشید سوالمو تو قسمت php مطرح میکنم
سوالی دارم ممنون میشم اگه پاسخ بدید جوابش ضروریه
اگر کسی پروژه سایتی با asp.net نوشته باشه مثلا با sqlserver2008
نسخه developer اگه من بخام از پروزش کامل استفاده کنم من هم باید
sql server 2008 نسخه develope رو سیستمم نصب باشه؟؟؟؟؟؟
به عبارتی هر دو نرم افزار sql مبدا و مقصد دقیقا یکی باشه تا بشه استفاده کرد از پروژش؟؟؟؟؟
ممنون
خواهش میکنم جواب بدید اقا احسان
ممنون از سایت عالی تون

مدیر در 1391/04/01 ساعت 12:56

سلام.از این به بعد سوالاتونو در انجمن مطرح کنید تا در اولین فرصت پاسخ داده شود.

m_dj133 در 1391/03/31 ساعت 03:38

ممنونم .

مومني در 1391/03/31 ساعت 02:54

سلام آقا احسان خسته نباشيد ببخشيد ميشه در مورد نصب php راهنمايي كنين ممنون

احسان در 1391/03/31 ساعت 13:29

سلام سوالات خودتون رو میتونید در انجمن مطرح کنید تا پاسخ داده شود

m_dj133 در 1391/03/30 ساعت 18:05

آقا احسان دستت درد نکنه . خیلی خوب بود

راستی یه سوال : قالب جدید رو خودتون طراحی کردید ؟

اگه کار خودتون هست میشه بفرمائید با کدوم یکی از آموزش های موجوذ توی سایت میتونیم مهارت خودمون رو زیاد کنیم و اگه همچین آموزشی در سایت نیست یه لطف خیلی بزرگ بکنید و آموزش طراحی همچین قالبی (با این کیفیت) رو در سایت قرار بده .

ممنونم .

احسان در 1391/03/30 ساعت 20:26

سلام.بله به زودی آموزشهای طراحی وب حرفه ای در سایت قرار خواهد گرفت.

محمد در 1391/03/29 ساعت 14:25

فایل ها حتی با 7zip هم اکسرکت نشد لطفا فایل هایی که بر روی سایت می گذارید قبلا تست انجام دهید تا ملت دچار مشکل نشوند./

احسان در 1391/03/29 ساعت 19:05

با سلام.فایلها کاملا تست شده هستند و حتی خودم یک بار این فایلها رو دانلود کردم و بدون هیچ مشکلی اکسترکت می شوند.

farshad در 1391/03/29 ساعت 09:31

salam > sharmande in peyghamam rabti be mozo nadare vali Age mishe ye barname age dar dast ras darin bara hacke bazi bezarin khososan bazi Wow Warcraft >patch3.3.5
Mamnoon az SiteetoN

احسان در 1391/03/31 ساعت 13:31

سلام.فعلا به خاطر قوانین جدید نمیتونم بزاریم

mahdieh68 در 1391/03/28 ساعت 15:23

دستتون درد نکنه
جدا خشته نباشید

رضا در 1391/03/28 ساعت 09:02

سلام..داداش گفتید دارید یه بسته ی آموزشی طراحی وب آماده میکنید میشه بگیید به زبون فارسی هستش یا انگلیسی؟

احسان در 1391/03/31 ساعت 13:32

سلام.معمولا بخش مقدماتی آموزش به زبان فارسی و بخش حرفه ای و پیشرفته به زبان انگلیسی است.

saeedssn در 1391/03/27 ساعت 13:51

سلام
مشکل اکسترکت فایلها با 7zip برطرف شد
خیلی ممنون
سایتتون عالیه
موفق باشید

ali در 1391/03/26 ساعت 23:34

با سلام
آقا احسان من پارت آخر رو دانلود کردم اما متاسفانه با هیچکدام از برنامه ها 7zip،winra,واستخراج کننده خود یندوز هم استخراج نشد .یعنی پس از استخراج پوشه مربوطه به همراه آیکن فایل ها ساخته می شن اما حجم فایل ها 0 بیته.اما حجم فایلی که دانلود کردم 160مگه .خواستم با VLCمستقما بازش کنم اما اونهم نشد.
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

احسان در 1391/03/27 ساعت 00:44

با سلام.این فایلها را اگر با 7zip استخراج کنید به راحتی اکسترکت می شوند

MRSHDL در 1391/03/26 ساعت 19:43

"احسان می‌گه:
سلام.فایلها هیچ مشکلی ندارند.فقط تنها نکته ای که هست این است که با winrar اکسترکت نمی شوند و حتما باید با استفاده از ۷zip اکسترکت کنید."

بله آقا احسان درست گفتن.من امتحان کردم فایل ها درست بود.ممنون.

اینم لینک دانلود نرم افزار از سایت اصلی:

http://www.7zip.com

hossein در 1391/03/26 ساعت 16:39

چرا دیگه فیلم های آموزشی به زبان فارسی رو رو سایت قرار نمیدین از اونا بیشتر استفاده میکردیم بعد از راه افتادن دیدن فیلم های لاتین موثره

احسان در 1391/03/27 ساعت 00:47

با سلام.به دلیل رعایت حق کپی رایت و همچنین افزایش کیفیت آموزشها از این به بعد بیشتر آموزشهای زبان اصلی در سایت قرار میگیرند

mohammadali در 1391/03/26 ساعت 04:29

با سلام وقتی میخوام فایل را دانلود کنم صفحه ای جدید باز میشه و باید عضو باشم تا بتونم دانلود کنم و من عضو هم هستم ولی وقتی نام کاربری وپسورد را وارد میکنم پیام اشتباه بودن رمز را نشان میده. مشکل از کجاست؟

احسان در 1391/03/26 ساعت 04:53

سلام.در صورتی که در ورود به سایت با خطای پسورد مواجه می شوید از لینک فراموشی رمز عبور استفاده کنید تا رمز جدید به ایمیل شما ارسال شود.

akbar ghomayshi در 1391/04/01 ساعت 13:04

با پسوردی که به ایمیل ات فرستناده شده که به صورت هش شده است استفاده کنید.. با تشکر قمیشی

Arash در 1391/03/25 ساعت 12:16

با سلام
فایل ها هنگام اکستراکت پیغام خطا می دهند ،فایل کامل دانلود شده است.
با تشکر

احسان در 1391/03/25 ساعت 12:32

سلام.فایلها هیچ مشکلی ندارند.فقط تنها نکته ای که هست این است که با winrar اکسترکت نمی شوند و حتما باید با استفاده از 7zip اکسترکت کنید.

saeedssn در 1391/03/24 ساعت 15:02

اگر ممکنه فیلم آموزشی تکمیل یک پروژه کامل مثل فروشگاه یا ... با ASP.net بگذارید
و یکی هم برای PHP
خیلی ممنون
تشکر از سایت خوب و مطالب کاربردیتون

reza در 1391/03/24 ساعت 03:15

سلام
ممنون بابتی این آموزشتون
ولی ما php رو به ذور به زبان فارسی یاد میگیریم جه برسه به زبان انگلیسی اگه میشه فیلم های JQueray هم بذارین

همتی در 1391/03/23 ساعت 23:50

سلام واقعا سایت جالبی دارید حیف دیر به دیر به روز میشه
من بسته آموزشی برنامه نویسی دات نت حرفه ای رو ازتون گرفتم واقعا بسته جالبی بود
ای کاش یه بسته اموزشی برای php هم بزنید
--------------------------------

با سلام.در حال آماده سازی یک بسته حرفه ای طراحی وب هستیم.
سایت هم به دلیل مشغله های کاری فرصت نمیکنم آپدیت کنم که البته تو تابستون سعی میکنم حداقل هفته ای چند تا مطلب خوب بزارم.

reza در 1391/03/23 ساعت 22:14

سلام .. هنوز دان نکردم ولی ایشالله که خوب باشه ...

saeedssn در 1391/03/23 ساعت 20:08

با سلام
متاسفانه پس از دانلود هر بخش بایست همان بخش را باز کند اما وقتی میخواهم اکستراکت کنم ارور میدهد و نمیتواند بر روی همه قسمت ها به همین صورت است
دانلود کامل صورت گرفته اما ...
----------------------------------------------------

سلام.هر بخش جداگانه اکسترکت میشود و نیازی نیست تمام بخشها باهم دانلود شوند.احتمالا موقع دانلود فایلهای شما خراب شده اند.