تبلیغات

آموزش پیشرفته Analysis Services

دسته بندی ها: آموزش SQL Server ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-پیشرفته-analysis-services

Analysis Services ابزار قدرتمند SQL Server برای تهیه گزارشات تحلیلی روی حجم بالای اطلاعات می باشد.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و مباحث پیشرفته Analysis Services را آموزش می دهد.

این دوره آموزشی به کاربران حرفه ای SQL Server پیشنهاد می شود.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ایجاد یک Account Dimension
 • کار با Unary Operators
 • کار با Naming Template
 • پیکربندی یک ROLLUP
 • تکنیک های طراحی جستجوی پیشرفته
 • ایجاد یک Referenced Relationship
 • مفاهیم Writeback
 • ابعاد Writeback
 • مفاهیم Aggregation
 • استراتژی پارتیشن بندی
 • ذخیره سازی پارتیشن
 • استفاده از Partition Wizard
 • ادغام پارتیشن ها
 • پارتیشن بندی پویا
 • استراتژی پردازش
 • انتقال به پایگاه داده
 • مباحث پیشرفته امنیتی
 • امنیت Writeback

عنوان دوره آموزشی: Advanced Analysis Services سطح: پیشرفته مدت زمان: 4 ساعت و 32 دقیقه نویسنده: Stacia Misnerلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 01:33	
Financial Parent-Child Hierarchy
	 02:15	
Demo: Creating the Account Dimension
	 07:09	
Account Intelligence
	 04:25	
Demo: Defining Account Intelligence
	 06:27	
Unary Operators
	 02:05	
Demo: Working with Unary Operators
	 08:44	
IsAggregatable Property
	 01:12	
Demo: Configuring the IsAggregatable Property
	 03:08	
Naming Template
	 01:08	
Demo: Working with the Naming Template
	 03:19	
Default Member
	 02:36	
Demo: Defining a Default Member
	 02:39	
Custom Rollup
	 00:57	
Demo: Configuring a Custom Rollup
	 04:30	
Parent-Child Hierarchy Considerations
	 04:33	
Summary
	 02:53	
Advanced Design Techniques Part II		 00:31:38	
Introduction
	 00:38	
Referenced Relationship
	 05:27	
Demo: Creating a Referenced Relationship
	 09:31	
Many-to-Many Relationship
	 03:42	
Demo: Creating a Many-to-Many Relationship
	 08:35	
Many-to-Many Considerations
	 01:48	
Summary
	 01:57	
Writeback		 00:22:13	
Introduction
	 00:50	
Writeback Concepts
	 03:00	
Dimension Writeback
	 01:38	
Demo: Dimension Writeback
	 03:30	
Cell Writeback
	 02:39	
Demo: Cell Writeback
	 08:30	
Summary
	 02:06	
Aggregations		 00:47:31	
Introduction
	 01:00	
Aggregation Concepts
	 05:53	
Query Processing
	 02:17	
Aggregation Usage
	 03:52	
Demo: Aggregation Usage
	 03:34	
Aggregation Wizard Optimizations
	 03:27	
Demo: Aggregation Wizard Optimizations
	 03:50	
Aggregation Designer
	 01:52	
Demo: Aggregation Designer
	 07:21	
Usage Based Optimization
	 03:10	
Demo: Usage Based Optimization
	 08:05	
Summary
	 03:10	
Partitions		 00:40:21	
Introduction
	 00:56	
Partitioning Strategy
	 03:02	
Partition Storage
	 04:03	
Demo: Configuring Storage Modes and ROLAP Dimensions
	 08:02	
Demo: Adjusting ROLAP Dimension Settings for Deployment
	 02:43	
Demo: Adding Records to a ROLAP Partition and ROLAP Dimension
	 02:31	
Partition Design
	 02:14	
Demo: Using the Partition Wizard
	 10:56	
Merging Partitions
	 00:58	
Demo: Merging Partitions
	 02:41	
Summary
	 02:15	
Deployment		 00:39:22	
Introduction
	 00:51	
Deployment Considerations
	 02:21	
Demo: Change Management and Deployment
	 07:22	
Dynamic Partitioning
	 05:15	
Demo: Dynamic Partitioning Implementation
	 07:59	
Processing Strategies
	 04:42	
Database Relocation
	 02:49	
Demo: Backup and Restore a Database
	 04:00	
Summary
	 04:03	
Advanced Security Topics		 00:31:45	
Introduction
	 00:43	
Dynamic Security
	 03:46	
Demo: Dynamic Security Preparation
	 05:01	
Demo: Dynamic Security Implementation
	 03:05	
Parent-Child Hierarchy Security
	 02:41	
Demo: Parent-Child Hierarchy Security Implementation
	 09:58	
Writeback Security
	 01:10	
Demo: Writeback Security Implementation
	 03:42	
Summary
	 01:39

حجم فایل: 750MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Advanced Analysis Services

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Advanced Analysis Services_git.ir.rar