پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته Autodesk Inventor

دسته بندی ها: آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش اینونتور (Autodesk Inventor)

آموزش-پیشرفته-autodesk-inventor

نرم افزار Autodesk Inventor Professional محصول شرکت Autodesk و از برنامه های قوی در زمینه طراحی و مدلسازی می باشد.

با استفاده از این نرم افزار شما می توانید طراحی های دو بعدی و سه بعدی رسم کنید،  از محیط مونتاژ ورق کاری، جوشکاری و ... استفاده کنید و تمام امکانات مورد نیاز برای طراحی، پیاده سازی و تست قطعات مکانیکی را در اختیار داشته باشید.

این دوره آموزشی محصول موسسه InfiniteSkills می باشد.

سرفصل های دوره:

 • ابزارهای 3D - قسمت 1
 • ابزارهای 3D - قسمت 2
 • مدلسازی پیشرفته
 • کار با ویژگی های UCS
 • تغییر ابزارهای پیشرفته
 • کار با عملیات Copy
 • کار با عملیات Split
 • مدلسازی Multi-Body
 • ایجاد Multi-Body - قسمت 1
 • ایجاد Multi-Body - قسمت 2
 • اصلاح Multi-Body - قسمت 1
 • اصلاح Multi-Body - قسمت 2
 • مدلسازی Multi-Body
 • طراحی Multi-Body
 • و......

عنوان دوره: InfiniteSkills Mastering Autodesk Inventorتوضیحات:

In this project-based Mastering Autodesk Inventor - Advanced Parts video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.
Follow along with our expert instructor in this training course to get:
Concise, informative and broadcast-quality Mastering Autodesk Inventor - Advanced Parts training videos delivered to your desktop
The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface
A quick grasp of even the most complex Mastering Autodesk Inventor - Advanced Parts subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos
Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Mastering Autodesk Inventor - Advanced Parts tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.

01. Introduction About The Course About The Author 0103 How To Access Your Working Files 02. Advanced Sketching 3D Sketching 3D Sketching Tools - Part 1 3D Sketching Tools - Part 2 03. Advanced Modelling 0301 Advanced Modelling Topics 0302 Sweep With Guide Rail 0303 Sweep With Guide Surface 0304 Sweep With A Twist 0305 Centerline Loft 0306 Area Loft 0307 UCS Work Features 0308 Rib 0309 Emboss And Engrave 0310 Decals 0311 Derived Parts 04. Advanced Modification Tools 0401 Draft 0402 Split 0403 Curve Driven Patterns 0404 Copy Object 0405 Bend Part 0406 Delete Face 0407 Face Fillets 0408 Full Round Fillets 05. Multi-Body Modelling 0501 Multi-Body Modelling 0502 Multi-Body Creation - Part 1 0503 Multi-Body Creation - Part 2 0504 Multi-Body Modification - Part 1 0505 Multi-Body Modification - Part 2 0506 Multi-Body Modification - Part 3 0507 Multi-Body Duplication 0508 Complex Multi-Body Modelling 0509 Multi-Body Properties 06. Multi-Body Assemblies and Drawings 0601 Make Components - Part 1 0602 Make Components - Part 2 0603 Make Part 0604 Multi-Body Documentation 07. Conclusion 0701 Wrap-Up

حجم فایل: 477MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Mastering Autodesk Inventor Advanced Parts Training Video

پیشنهاد فرادرس