پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته Crystal Reports 2013

دسته بندی ها: ابزار های گزارش گیری ، آموزش های Infinite Skills ، کریستال ریپورت

آموزش-پیشرفته-crystal-reports-2013

در ادامه آموزش های مربوط به کریستال ریپورت، یک دوره آموزشی پیشرفته برای Crystal Reports 2013 از شرکت InfiniteSkills برای شما آماده کرده ایم.

به جرات می توان گفت این مجموعه یکی از بهترین آموزش های گزارش سازی با کریستال ریپورت است.در این دوره ساخت گزارش با کریستال ریپورت نسخه 2013 و همچنین 2011 آموزش داده می شود.

خلاصه سرفصل های این دوره آموزشی:

 • نصب کریستال ریپورت و اتصال آن به منبع داده
 • ساخت گزارش به صورت Wizard
 • اتصال جدول های دو دیتابیس مختلف به گزارش
 • فرمول نویسی و محاسبات ریاضی در گزارش
 • مرتب سازی داده ها
 • فیلتر کردن داده ها
 • گروه بندی داده ها
 • اضافه کردن توابع خلاصه
 • آموزش Conditional Formatting در کریستال ریپورت
 • استفاده از Highlighting Expert
 • مرتب سازی سفارشی به ازای شرط
 • انتخاب فونت و رنگ سفارشی به ازای شرط
 • اضافه کردن شماره صفحه سفارشی
 • اضافه کردن پارامتر و کنترل کردن آن
 • کار با هشدارها، اضافه کردن تریگر برای شناسایی هشدار، تعیین مقدار یک پایامتر بر اساس هشدار
 • سرصفحه و پاصفحه سفارشی به ازای صفحات زوج و فرد
 • اضافه کردن watermark روی صفحه گزارش
 • ساخت Sub report  و آموزش تمامی مباحث مربوط به Sub Report
 • ساخت نمودار، تعیین نوع نمودار، قالب بندی نمودار و طراحی نمودارهای داینامیک
 • افزودن Cross Tab به گزارش، گروه بندی گزارش ها و نمودارها
 • فرمول نویسی پیشرفته در Crystal Reports
 • کار با دستورات SQL و استفاده از آنها به عنوان Data Source
 • ارسال یک کوئری SQL به عنوان یک پارامتر به گزارش
 • و ...

لیست سرفصلهای آموزشی این دوره:

 

01. Introduction
0101 Am I Ready For This Advanced Course
0102 Installing And Connecting To The Sample Databases Provided
0103 Using The Working Files Effectively
0104 About The Author
0105 Swapping The Data Source Of A Report
02. Revision
0201 Creating A Report Without The Wizard
0202 Adding And Linking Multiple Database Tables
0203 Making Use Of Formula Fields
0204 Overriding The Database Default Sort
0205 Filtering Data To Reduce The Quantity
0206 Grouping Data In Reports
0207 Special User Defined Groups
0208 Adding Summary Functions
03. Conditional Formatting
0301 Using The Highlighting Expert
0302 Changing The Order That Conditions Are Effective
0303 Removing The Highlighting Expert Conditions
0304 Applying On/Off Conditional Formatting
0305 Font Color And Typeface Controlled By A Condition
0306 Edit/Remove/Copy/Disable Conditional Formatting
0307 Create Alternate Page Numbers Through Conditional Formatting
0308 Creating A Banded Report
0309 Formatting Controlled By Summary Values
04. Parameter Fields
0401 Creating A Parameter Field To Filter Data
0402 Parameter Fields Used To Customize Formatting
0403 Letting The User Change The Color Of Banded Reports
0404 Parameter Controlled Order By
0405 Parameter Masks To Control User Input
05. Report Alerts
0501 Adding And Triggering A Report Alert
0502 Editing Alerts And Viewing Triggered Values
0503 Use A Formula In The Alert Message
0504 Using A Parameter Value With A Report Alert
06. Multiple Sections
0601 Creating And Managing Extra Report Sections
0602 Different Headers And Footers On Odd And Even Pages
0603 Use Split Sections To Add A Watermark
0604 Column Headings In Drilldown Reports
0605 Add Continued To Page Header For Multiple Page Groups
07. Sub Reports
0701 What Is A Sub Report
0702 Creating And Importing Unlinked Sub Reports
0703 Create And Insert A Linked Sub Report
0704 On Demand Sub Reports
0705 Hiding Sub Reports That Contain No Data
0706 Dealing With Overlapping Sub Reports
0707 Methods For Updating Changes Made To Sub Reports
08. Charting
0801 Creating A Chart
0802 Changing The Chart Type Of Your Chart
0803 Chart Formatting And Label Editing
0804 Multiple Series Of Data In A Chart
0805 Special Groups Within A Chart To Improve Appearance
0806 Using Top N In Charts
0807 Placing Charts In Group Headers And Footers
0808 Managing Multiple Charts In A Report
0809 A Special Chart Type The Pie
0810 Multiple Series Data Using Pie Charts
09. Cross-Tabs
0901 Adding A Cross Tab To A Report
0902 Generating The Month Name As A Heading
0903 Totals On Or Off Top Or Bottom
0904 Formatting A Cross Tab And Its Components
0905 Use Of Conditional Formatting In A Cross Tab
0906 Cross-Tabs With Group Headers Or Footers
0907 Placing More Than One Cross Tab On A Report
0908 Sorting A Cross Tab By Its Summarized Data
0909 Changing The Calculation Within The Data Area
0910 Use Of A Parameter To Allow User Choice Of Grouping
0911 Insert Multiple Grouping
0912 Cross Tab Wizard Vs Manually Creation
0913 A Quick Chart From A Cross Tab
10. Advanced Formulas
1001 Declaring Variables To Use In Formulas
1002 Application Of A Variable In A Report
1003 Multi Pass Reporting Explained
1004 Altering The Multi Pass In A Formula
1005 Outputting Multiple Variable Values From One Formula
1006 Using Shared Variables To Exchange Data With A Sub Report
1007 User Defined Functions
11. SQL And Commands
1101 Standard Query Language (SQL)
1102 Using Your Own SQL As A Reports Data Source
1103 Adding Parameters To User Defined SQL Commands
12. Summary and Beyond
1201 Investigating The Data Map Tool
1202 Distribute Crystal Reports Viewer To Non Developers
1203 Were You Ready?

حجم فایل:1GB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Advanced Crystal Reports 2011-2013 Training

پیشنهاد فرادرس