پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته Filemaker Pro 12

دسته بندی ها: پایگاه داده ، آموزش های VTC ، آموزش Filemaker

آموزش-پیشرفته-filemaker-pro-12

FileMaker نرم افزاری است که توسط آن شما قادر به مدیریت پایگاه داده ی خود می باشید.

این نرم افزار یکی از قویترین ابزارهای ایجاد و مدیریت Relational Database است و روی سیستم عامل های مختلف اجرا می شود.

در این دوره آموزشی از موسسه VTC نحوه کار با FileMaker Pro 12 را در قالب بک پروژه مدیریت فیلم به طور کامل فرامیگیرید.

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

FileMaker Pro is powerful enough to handle most database jobs yet easy enough to create simple solutions in minutes. This practical "how to" course by FileMaker expert John Mark Osborne starts from advanced level and uses a single invoicing example to demonstrate FileMaker Pro 7, 8, 8.5, 9, 10, 11 and 12 features and techniques including: Ultimate Find, saving a found set of records for future retrieval, saving find criteria for future use, text parsing to create features, making new requests easier for users, parsing web form generated emails, five methods for deleting duplicates, recursive phone filter, creating preferences in a single-user and multi-user scenario, web-like back and forward buttons, conditional buttons, custom form letters, changing text attributes with scripts, script triggers and many more techniques with an emphasis on adaptive scripting and calculations. Examples of the invoice file are provided at every stage of the creation process so the user can easily review one section without starting from the beginning. To begin learning today, simply click on the movie links.

Introduction Play all movies in this Chapter Collapse

About John Mark Osborne (04:51) T

System Requirements (03:17) T

FileMaker 12 Family of Products (06:48) T

About the Tutorial Series pt. 1 (05:08) T

About the Tutorial Series pt. 2 (04:55) T

Work Files (01:32) T

Locked Files (06:28) T

Ultimate Find Play all movies in this Chapter Collapse

Why Script a Find? (06:37) T

Find Layout (06:17) T

Basic Find Script with Button (06:10) T

Continue and Cancel (08:28) T

Cancel Improved (03:43) T

Modular Scripting (05:28) T

No Records Found (06:01) T

No Find Criteria (04:24) T

Modify Find (07:13) T

Dynamic Scripting (06:11) T

List Versus Form (03:40) T

Save by Table Occurrence pt. 1 (06:05) T

Save by Table Occurrence pt. 2 (04:09) T

Save by Table Occurrence pt. 3 (06:33) T

Save a Found Set Play all movies in this Chapter Collapse

Organization (07:27) T

Loop with Global (06:52) T

Loop with Variable (04:24) T

Speed Testing (06:04) T

GetNthRecord Recursion (07:38) T

Compare and Contrast (06:55) T

Save Multiple Found Sets (07:19) T

Duplicate Set Names (05:37) T

Restore Multiple Found Sets Layout (06:31) T

Restore Multiple Found Sets Script (06:09) T

Completing the Interface (06:56) T

Account Aware Found Sets (06:08) T

Save with Snapshot Link (04:53) T

Restore with Snapshot Link (04:14) T

Parsing Text Play all movies in this Chapter Collapse

Advanced Text Parsing Techniques (06:32) T

Gathering Find Criteria (06:12) T

Saving Find Criteria (07:53) T

Restoring Find Criteria pt. 1 (04:21) T

Restoring Find Criteria pt. 2 (04:45) T

Restoring Find Criteria pt. 3 (08:18) T

Compare and Contrast (07:45) T

Parse Web Form (07:44) T

Parse Popup Menu (08:15) T

New Requests Easier (06:34) T

Charting with Delimited Data (06:21) T

Delete Duplicates Play all movies in this Chapter Collapse

Basic Duplicate Search (06:04) T

Global Loop (07:45) T

Improving the Loop (05:52) T

Replace Field Contents (06:26) T

Improving Replace Technique (03:50) T

Export by Group (07:05) T

Merging Duplicate Records (04:57) T

Validating Duplicates (03:57) T

Compare and Contrast (04:50) T

Scripted Duplicates Defined (04:07) T

Scripted Duplicates Implemented (05:50) T

Recursive Phone Filter Play all movies in this Chapter Collapse

Why Recursion? (06:37) T

Recursive Formula (06:01) T

Global Preferences pt. 1 (03:29) T

Global Preferences pt. 2 (05:03) T

Startup Layout (02:50) T

Personal Information pt. 1 (03:45) T

Personal Information pt. 2 (02:57) T

Auto Enter (05:21) T

Multi-User Preferences pt. 1 (05:34) T

Multi-User Preferences pt. 2 (05:02) T

Multi-User Preferences pt. 3 (05:29) T

Multi-User Preferences without Accounts (06:08) T

Revisiting Validation (04:37) T

Back Button Play all movies in this Chapter Collapse

Mimic Web Browser (02:01) T

Storing Layouts (06:21) T

Back Layout (09:13) T

Forward Layout (05:39) T

Back Record and Window (07:00) T

Visual Interface Cue (06:29) T

Dimmed Buttons Structure (04:51) T

Dimmed Buttons Interface (07:57) T

Dimmed Buttons Script (06:39) T

Dimmed Buttons for Multiple Tables (08:00) T

Custom Form Letters Play all movies in this Chapter Collapse

Flexible Form Letters (04:25) T

Form Letter Fields (04:48) T

Form Letter Interface (08:05) T

Print Layout (05:45) T

Print Script (07:12) T

Record Locking Issue (03:53) T

Save Letter (08:04) T

Insert Letter (05:00) T

Changing Text Style Components (04:37) T

Changing Text Style Script (07:12) T

Event Driven Scripting Play all movies in this Chapter Collapse

Overview (05:42) T

Considerations (07:04) T

Definitions (07:49) T

Calculation Counterparts (03:43) T

Simple Yet Powerful Triggers (05:00) T

Validating Duplicates Revisited pt. 1 (04:16) T

Validating Duplicates Revisited pt. 2 (05:31) T

Better Quick Find (05:16) T

Save/Revert Record (06:46) T

No Field Selected (08:11) T

Limiting Characters (04:48) T

Script Trigger Conflict (03:08) T

Prevent Carriage Return (06:14) T

Preventing Access to a Tab (07:22) T

Automatic History pt. 1 (07:42) T

Automatic History pt. 2 (06:05) T

Automatic History pt. 3 (06:40) T

Miscellaneous Play all movies in this Chapter Collapse

Conditional Formatting Basics (07:05) T

Dimmed Buttons (05:25) T

Hidden Field Labels (03:12) T

Portal Resize (02:32) T

Sorting Portals (06:25) T

Cross-Tab Reports (05:13) T

Hiding Trash Can (07:04) T

Print as PDF Dynamically (08:39) T

Better List to Form (02:12) T

Scripted Popup Menus (02:40) T

Check List (04:49) T

Working with John Mark Osborne Play all movies in this Chapter Collapse

Free Resources (05:02) T

Training (06:24) T

Consulting and Meta-Consulting (02:41) T

Solutions (05:18) T

عنوان دوره: Vtc - Filemaker Pro 12 Advanced حجم فایل: 2.13GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Vtc Filemaker Pro 12 Advanced

پیشنهاد فرادرس