آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش پیشرفته HTML5

دسته بندی ها: آموزش های Infinite Skills ، آموزش طراحی وب ، آموزش اچ تی ام ال (HTML)

آموزش-پیشرفته-html5

آموزش پیشرفته HTML5 یک دوره بسیار جالب برای یادگیری طراحی وب با استفاده از HTML5 می باشد.

امروزه کاربرد HTML5 فقط به طراحی وب خلاصه نمی شود، بلکه سیستم عامل های جدید، پلتفرم های موبایلی و حتی تلویزیون های هوشمند نیز از HTML5 پشتیبانی می کنند.

این دوره آموزشی محصول Infinite Skills است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی Serie ها
 • فایل های External JavaScript
 • استفاده از Prefixe ها برای Specific Browser ها
 • ایجاد Path ها
 • کار با Web Storage
 • مبانی JavaScript
 • استفاده از متغییر ها
 • انواع داده ها
 • استفاده از توابع
 • نوشتن صفحات HTML
 • مبانی رسانه ای HTML5
 • معرفی به CSS3
 • سفارشی کردن Control ها
 • تبدیل CSS3
 • انتقال CSS3
 • آرایه های JavaScript
 • اضافه کردن Place ها

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this Advanced HTML5 training course, expert author John Ulliman takes you deep into the advanced techniques and functions that HTML5 has to offer you. This course is designed for students that have already completed the Beginners Learning HTML5 tutorial, or have solid experience in the basics of HTML5.

You will begin by exploring some Javascript basics - writing to an HTML page, using variables and functions, interacting with HTML, looping and drag and drop functions. You will contiue by exploring how to utilize and create custom media controls. John covers some of the more popular CSS3 features such as colours and backgrounds, gradients, borders and text effects. The video tutorial continues on to cover HTML5 canvas functions, more CSS3 techniques, Geolocation, and finally, HTML5 for Mobile Apps.

By the completion of this Advanced computer based training course for HTML5, you will have a deeper understanding of how to take advantage of the many new features and functions that HTML5 has to offer. Working files are included to allow you to work alongside the author as you progress through the training.

00. Free Videos From This Course Series Intro Writing To Your HTML Page External JavaScript Files Tracking Playback Using Prefixes For Specific Browsers Creating Paths CSS3 Animation Geolocation Intro Web Storage With Numbers 01. Introduction 0101 Series Intro 02. JavaScript Basics 0201 Intro To The JavaScript Language 0202 Writing To Your HTML Page 0203 Using Variables 0204 Types Of Data 0205 Using Functions 0206 Responding To Events 0207 Lab - Adding An Alert 03. A Little More JavaScript 0301 Interacting With HTML 0302 Conditional Statements 0303 Loop Structures 0304 Drag And Drop 0305 External JavaScript Files 0306 Lab - Add A Puzzle 04. Custom Media Controls 0401 HTML5 Media Basics 0402 Customizing The Controls 0403 Tracking Playback 0404 Moving The Playback Position 0405 Volume Controls 0406 Lab - Adding Play/Pause 05. CSS3 0501 Intro To CSS3 0502 Using Prefixes For Specific Browsers 0503 CSS3 Colours And Backgrounds 0504 CSS3 Gradients 0505 CSS3 Borders 0506 CSS3 Image Borders 0507 Text Effects 0508 Adding Your Own Web Fonts 0509 Lab - Adding New CSS3 Styles 06. HTML5 Canvas 0601 HTML5 Canvas Graphics 0602 Fills And Strokes 0603 Creating Paths 0604 Rounded Corners 0605 Arcs And Circles 0606 Drawing Curves 0607 Gradients Fills 0608 Pattern Fills And Shadows 0609 Canvas Text 0610 Lab - Adding Canvas Graphics - Part 1 0611 Lab - Adding Canvas Graphics - Part 2 07. Transforms And Animation 0701 CSS3 Transforms 0702 CSS3 Transitions 0703 CSS3 Animation 0704 Canvas Transforms 0705 Canvas Animations 0706 Lab - Create Photo Frames For Images 08. Geolocation 0801 Geolocation Intro 0802 Displaying Location 0803 Error Handling 0804 Lab - Adding Geolocation 09. Mobile Apps 0901 Mobile App Web Storage 0902 Web Storage With Numbers 0903 Media Queries 0904 JavaScript Arrays 0905 Lab - Add Places 0906 Lab - Show Places

عنوان دوره: Infinite Skills - Advanced HTML5 Training Video with John Ulliman حجم فایل: 858MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Infinite Skills Advanced HTML5 Training Video

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس