پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته Unit Testing

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار

آموزش-پیشرفته-unit-testing

یکی از مراحل اصلی در تولید نرم افزار، مرحله تست و آزمایش نرم افزار است.

این آزمایش معمولا در دو مرحله Integration Testing و Unit Testing انجام می شود.Integration Testing  آزمایش نهایی نرم افزار تولید شده بصورت جعبه سیاه است و Unit Testing آزمایش کوچکترین قسمت های قابل آزمایش نرم افزار می باشد که در این روش تک تک اجزای نرم افزار آزمایش می شوند که از صحت عملکرد آن مطمئن شویم.

در Unit Testing، معمولاً یک کلاس یا متد مورد آزمایش قرار می گیرد. اجزاء برنامه بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند نه در ارتباط با دیگر قسمت. بدیهی است نمی شود یک قسمت از برنامه را بدون اتصال به دیگر اجزای برنامه و بصورت مستقل مورد آزمایش قرار داد. از سوی دیگر اگر قسمتی بصورت جداگانه مورد آزمایش قرار نگیرد، در صورت بروز خرابی نمی توان مطمئن شد که خرابی از آن قسمت باشد. برای انجام این کار روش هایی بوجود آمده است که سعی می شود تا اجزای دیگر برنامه شبیه سازی شوند. بدین ترتیب از عملکرد درست آنها در زمان آزمایش مطمئن هستیم.

به درخواست دوستان آموزش پیشرفته Unit Testing را برای شما آماده کردیم که در این مطلب می توانید دانلود کنید.

عنوان دوره آموزشی: Advanced Unit Testing

سطح: پیشرفته

مدت زمان: 3 ساعت و 1 دقیقه

نویسنده: Mark Seemann

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

This module is unavailableDRY versus DAMP		 00:25:06	
Introduction
	 02:02	
Safety Net
	 01:26	
DRY
	 01:17	
Demo Introduction: Blindly Refactoring
	 00:28	
Demo: Blindly Refactoring
	 09:42	
Demo Recap: Blindly Refactoring
	 01:34	
DAMP
	 01:53	
Why trust tests?
	 02:03	
Readable Tests
	 02:24	
See Tests Fail
	 01:35	
Summary
	 00:42	
		 00:59:43	
Introduction
	 00:20	
Brittle Tests
	 02:26	
Four-Phase Test
	 01:09	
Demo Introduction: Motivating Example
	 00:48	
Demo: Motivating Example
	 03:07	
Demo Recap: Motivating Example
	 00:46	
Fixture Setup Patterns
	 00:38	
Test Data Builder
	 00:30	
Object Mother
	 01:20	
Fluent Builder
	 01:12	
Demo Introduction: Test Data Builder
	 00:16	
Demo: Test Data Builder
	 06:48	
Demo Recap: Test Data Builder
	 01:38	
SUT Factory
	 00:33	
SUT Mother
	 00:29	
SUT Builder
	 00:26	
Demo Introduction: SUT Factory
	 00:14	
Demo: SUT Factory
	 10:58	
Demo Recap: SUT Factory
	 01:00	
Auto-Mocking Container
	 00:42	
Auto-Mocking Container code
	 00:51	
Demo Introduction: Auto-Mocking Container
	 00:31	
Demo: Auto-Mocking Container
	 06:26	
Demo Recap: Auto-Mocking container
	 00:54	
Fixture Object
	 00:31	
Fixture Object code
	 01:03	
Demo Introduction: Fixture Object
	 00:39	
Demo: Fixture Object
	 11:10	
Demo Recap: Fixture Object
	 00:35	
Fixture Object and Test Data Builder Combined
	 00:40	
Summary
	 01:03	
This module is unavailableStructural Inspection		 00:35:11	
Introduction
	 00:48	
Verification Patterns
	 00:54	
Testing Complex Systems
	 00:17	
Complex versus Complicated
	 00:31	
Traditional Introductions to TDD
	 01:07	
Structural Inspection
	 01:33	
Behavior Verification, Mostly
	 00:42	
API Design Philosphy
	 00:43	
Typical Reactions
	 01:31	
Unit Testing
	 00:26	
Proving that Discount Behaves Correctly
	 01:28	
Basket Behavior Verification
	 00:50	
Demo Introduction: Basket Data Flow
	 00:12	
Demo: Basket Data Flow
	 01:40	
Demo Recap: Basket Data Flow
	 00:23	
Combining Knowledge
	 01:13	
Demo Introduction: BasketTotalVistor Behavior
	 00:30	
Demo: BasketTotalVisitor Behavior
	 10:09	
Demo Recap: BasketTotalVisitor Behavior
	 00:50	
Verifying a Facade
	 02:23	
Demo Introduction: BasketPipeline Integration
	 00:43	
Demo: BasketPipeline Integration
	 03:27	
Demo Recap: BasketPipeline Integration
	 01:01	
Too Enterprisey
	 00:59	
Summary
	 00:51	
This module is unavailableIdentity		 00:31:50	
Introduction
	 00:29	
DAMP Result Verification
	 01:31	
Identity Matters
	 01:10	
Object Types
	 02:08	
Value Objects
	 00:58	
Unit Testing Value Object Equality
	 00:51	
IEquatableT
	 00:45	
Unit testing IEquatableT;
	 01:18	
Structural Inspection without properties
	 01:04	
Demo Introduction: Unit Testing Value Object Equality
	 00:21	
Demo: Unit Testing Value Object Equality
	 07:31	
Demo Recap: Unit Testing Value Object Equality
	 01:06	
Unit testing Entity equality
	 01:10	
Unit testing Service equality
	 00:37	
Demo Introduction: Services with Value Object Identity
	 00:14	
Demo: Services with Value Object Identity
	 08:45	
Demo Recap: Services with Value Object Identity
	 00:53	
Summary
	 00:59	
This module is unavailableTest-Specific Identity		 00:29:43	
Introduction
	 00:27	
Equality Pollution
	 01:22	
Comparer
	 00:46	
Assertion Roulette?
	 01:24	
Concrete Comparer
	 01:02	
Refactored test
	 00:44	
Interface Comparer
	 01:36	
Refactored Test: Part2
	 01:37	
Demo Introduction: Composite Compare
	 00:17	
Demo: Composite Comparer
	 06:23	
Demo Recap: Composite Compare
	 00:38	
Resemblance
	 01:05	
Unit test this method
	 01:21	
Unit test with no DSL
	 01:04	
Static Helper Method
	 00:31	
Resemblance Revisited
	 01:36	
Likeness
	 01:07	
SemanticComparison
	 01:13	
Unit testing MakeReservation
	 01:13	
Likeness as Resemblance
	 01:56	
Summary
	 01:16	
Course Summary
	 01:05

حجم فایل: 572MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Advanced Unit Testing

پیشنهاد فرادرس

سعید در 1393/02/28 ساعت 19:26

سلام
ممنون از اینکه آموزشی رو که میخواستم برام رو وب قرار دادید
باز هم ممنون

سهیل در 1393/02/28 ساعت 12:45

ممنون ،
هر روز یه چیز خوب واسه دانلود دارید