پیشنهاد فرادرس

آموزش پیشرفته Windows Debugging قسمت اول

دسته بندی ها: اشکال زدایی ویندوز (Windows Debugging) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-پیشرفته-windows-debugging-قسمت-اول

در این آموزش تصویری که دو بخش دارد با چگونگی دیباگ کردن ویندوز (Windows Debugging) آشنا می شوید.

دیباگ به معنای رفع خطا یا اشکال است و برنامه نویسان باید با اصول آن آشنایی داشته باشند.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است و سطح آن پیشرفته است.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • مقدمه و بررسی اجمالی
  • نصب ابزار اشکال زدایی برای Windows
  • اجرای ابزارهای اشکال زدایی
  • کار با Heap Coalescing
  • کار با Heap Blocks
  • کار با Heap Segments
  • استراتژی های Preemptive
  • و ...

عنوان دوره آموزشی: Advanced Windows Debugging - Part 1 سطح: پیشرفته مدت زمان: 2 ساعت و 6 دقیقه نویسنده: Mario Hewardtلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction and Overview
 05:38	
Debugging Tools for Windows Overview
 04:52	
Demo: Installing Debugging Tools for Windows
 02:20	
Running the debuggers
 03:23	
Demo: Running the debuggers
 03:43	
Symbols
 03:57	
Demo: Configuring symbols
 03:10	
Symbol Servers
 01:21	
Demo: Creating your own symbol server
 04:14	
Exploratory debugger commands
 04:51	
Demo: Peeking into notepad
 04:29	
Postmortem debugging
 04:23	
Demo: ADPlus crash dump generation
 05:14	
Summary
 00:44	
Heap Corruptions		 00:38:22	
Introduction and Overview
 02:15	
Common misconceptions and symptoms
 04:35	
Windows Memory Architecture overview
 02:29	
Windows Heap Manager Overview
 02:42	
Heap Segments
 02:07	
Heap Blocks
 03:03	
Heap Coalescing
 02:08	
Low Fragmentation Heap
 01:01	
Tools for debugging heap corruptions
 02:48	
Demo: Debugging a heap corruption manually
 07:00	
Demo: Debugging a heap corruption using light pageheap
 05:05	
Demo: Debugging a heap corruption using full pageheap
 02:39	
Summary
 00:30	
Resource Leaks		 00:36:08	
Introduction and Overview
 04:35	
Misconceptions and symptoms
 03:54	
Handle Overview
 02:55	
Tools for debugging handle leaks
 02:19	
Demo: Debugging a sporadic handle leak
 07:30	
Windows Heap Manager Overview
 01:01	
Tools for debugging heap leaks
 02:03	
Demo: Sporadic Memory leak
 09:17	
Preemptive Strategies
 01:46	
Summary
 00:48

حجم فایل:291MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Advanced Windows Debugging Part 1

پیشنهاد فرادرس