آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش کار با داده های موقت در SQL Server

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال سرور (SQL Server) ، پایگاه داده ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-کار-با-داده-های-موقت-در-sql-server

داده های موقت (Temporal Data) داده هایی هستند که در SQL Server به صورت موقت ذخیره می شوند.

این داده ها در حافظه RAM ذخیره می شوند و به همین دلیل سرعت آنها ده ها برابر بیشتر از داده های معمولی است.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با داده های موقت در SQL Server آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • معرفی دوره
 • کار با ماژول ها
 • معرفی Interval Data Type
 • کار با IntervalCID Data Type
 • آشنایی با IntervalCID
 • بانک های اطلاعاتی Temporal
 • محاسبه RIT
 • کار با Querying RIT
 • کار با Spatial Data Type
 • انواع داده XML
 • انواع داده IntervalCID

عنوان دوره آموزشی: Working With Temporal Data in SQL Server سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 6 دقیقه نویسنده: Dejan Sarkaلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 01:56	
Modules
	 01:27	
Temporal Databases, Problems, and Constraints		 00:26:30	
Introduction
	 00:44	
Theoretical and Practical Background
	 03:38	
Temporal Databases
	 02:09	
Demo: Mapping Dates to Integers
	 01:46	
Semi-Temporal Problems
	 02:28	
Demo: Semi-Temporal Problems
	 07:43	
Full-Temporal Problems
	 03:38	
Additional Discussions
	 03:19	
Summary
	 01:01	
The Interval Data Type		 00:36:25	
Introduction
	 00:43	
IntervalCID Data Type
	 01:00	
Allen's Interval Boolean Operators
	 03:04	
Allen's Interval Algebra Operators
	 02:51	
Demo: IntervalCID
	 16:36	
Full-Temporal Constraints Revisited
	 02:11	
Demo: Full-Temporal Tables
	 09:16	
Summary
	 00:41	
Packing and Unpacking Intervals		 00:23:18	
Introduction
	 00:35	
Theoretical and Practical Background
	 02:42	
Temporal Databases
	 05:13	
Demo: Mapping Dates to Integers
	 01:29	
Semi-Temporal Problems
	 01:15	
Demo: Semi-Temporal Problems
	 02:10	
Full-Temporal Problems
	 06:42	
Additional Discussions
	 02:28	
Summary
	 00:40	
Optimizing Temporal Queries Part 1		 00:30:02	
Introduction
	 01:52	
Classical T-SQL Solution
	 02:59	
Demo: Classical T-SQL Solution
	 05:56	
Relational Interval Tree (RIT)
	 01:51	
RIT Calculation
	 03:59	
Demo: Fork Node Calculation
	 02:44	
Querying RIT
	 03:05	
Demo: Querying RIT
	 06:00	
Summary
	 01:32	
Optimizing Temporal Queries Part 2		 00:26:37	
Introduction
	 01:18	
Spatial Data Type
	 02:28	
Demo: Geometry Data Type
	 04:46	
XML Data Type
	 02:26	
Demo: XML Data Type
	 04:54	
Enhanced T-SQL Solution
	 04:02	
Demo: Enhanced T-SQL Solution
	 05:01	
Summary
	 01:38	
Optimizing Temporal Queries Part 3		 00:40:21	
Introduction
	 01:11	
IntervalCID Data Type
	 03:19	
Demo: IntervalCID Data Type
	 06:08	
Unpacked Form
	 03:27	
Demo: Unpacked Form
	 06:23	
Compact Unpacked Form
	 07:25	
Demo: Compact Unpacked Form
	 10:15	
Summary
	 02:09

حجم فایل: 546MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Working With Temporal Data in SQL Server

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


فراری 5 سال و 10 ماه قبل

آموزش های SQL Server بسیار کامل هستن
متشکر