پیشنهاد فرادرس

آموزش کار با متن ها در Photoshop

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، دیزاین ، آموزش های TutsPlus

آموزش-کار-با-متن-ها-در-photoshop

نرم افزار Photoshop ابزارهای کاملی برای کار با متن ها در طراحی تصاویر گرافیکی دارد.

این دوره آموزشی از موسسه Tutsplus نحوه کار با متن ها، استایل دهی به متن ها و ... را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • مبانی Photoshop
  • معرفی فتوشاپ CS
  • کار با انواع متن در فتوشاپ
  • تایپ متن در مسیر یا شکل
  • انواع پوشش تصاویر
  • کار با 3D Extrusions
  • کشیدن متن به داخل 3D
  • اثر متن در Photoshop
  • کار با متن در Chrome
  • و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Working with type in Photoshop is never as straight forward as we think, so in this course Howard Pinsky will first teach you the basics of type and then on to more advanced effects that can be accomplished, such as 3D effects, chrome text effect and much much more. So if you have been struggling with how to use type effectively in Photoshop, then struggle no more!

1.The Basics of Type6 lessons, 30:34 Free Preview 1.1Down and Dirty Type Basics06:19 Free Preview 1.2Character and Paragraph Panels06:11 1.3New in Photoshop CS606:18 1.4Warping Text in Photoshop03:27 1.5Typing on a Path or Shape03:32 1.6Masking Images Within Your Type04:47

2.3D Text in Photoshop3 lessons, 16:07 2.1Fake 3D Extrusions03:17 2.2Pulling Your Text Into 3D04:25 2.3Content-Aware Patch and Move08:25

3.Text Effects in Photoshop9 lessons, 34:34 3.1Gold Text Effect03:27 3.23D ?Chrome Text05:16 3.3Adding Multiple Strokes03:28 3.4Grassy Text Effect05:23 3.5Leather Text Effect05:01 3.6Glossy Text Effect03:36 3.7Animating Layer Styles and Warps04:41 3.8Blend If Controls02:58 3.9Conclusion00:44

عنوان دوره: Tutsplus - Working with Text in Photoshop حجم فایل: 869MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Tutsplus Working with Text in Photoshop

پیشنهاد فرادرس