پیشنهاد فرادرس

آموزش کار با Views در Drupal 7

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش دروپال (Drupal)

آموزش-کار-با-views-در-drupal-7

View ها در سیستم مدیریت محتوای Drupal لیست هایی هستند که محتوا را نمایش می دهند.

این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight نحوه کار با View ها در Drupal 7 را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • مروری بر Views User Interface
  • ایجاد یک New View
  • استفاده از Views Displays برای ایجاد Variations
  • ایجاد Dynamic Views با یک Contextual Filter
  • ایجاد یک View از Users
  • راه اندازی Private Views با Access Control
  • ایجاد یک Attachment Display
  • تنظیم Views Relationships

عنوان دوره آموزشی: Intro to Views for Drupal 7 سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 49 دقیقه نویسنده: Karen Stevenson , et alلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Overview of Views
	 03:37	
Overview of the Views User Interface
	 13:53	
Views Basics		 00:21:49	
Creating a New View
	 06:22	
Displaying Content & Fields With Views Formats
	 15:27	
Fields, Markup, and Relationships		 00:32:15	
Adding Fields to a Views Table
	 14:32	
Controlling HTML Markup With Views Style Settings
	 08:31	
Configuring Views Relationships
	 09:11	
Views Displays		 00:33:03	
Using Views Displays to Create Variations
	 17:42	
Creating Dynamic Views With a Contextual Filter
	 15:20	
Access Control		 00:14:31	
Creating an Attachment Display
	 14:31	
Filters		 00:32:37	
Setting Up Private Views With Access Control
	 17:44	
Creating Exposed Filters & Filter Groups
	 14:53	
Users		 00:17:19	
Creating a View of Users
	 17:19

حجم فایل: 691MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Intro to Views for Drupal 7

پیشنهاد فرادرس