پیشنهاد فرادرس

آموزش کار با XML در Java

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، پایگاه داده ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش XML

آموزش-کار-با-xml-در-java

به درخواست یکی از دوستان آموزش کار با XML در Java را برای شما آماده کردیم.

این دوره آموزشی محصول Lynda است و تمام مباحث مربوط به خواندن و نوشتن سندهای XML را آموزش می دهد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • بررسی اصطلاحات XML
 • انتخاب یک XML processing
 • بررسی پروژه نمونه
 • خواندن XML به عنوان یک رشته
 • تجزیه XML با SAX
 • SAX چگونه کار می کند؟
 • ایجاد یک کلاس SAX
 • ایجاد و تجزیه XML با  Document Object Model
 • DOM چگونه کار می کند؟
 • ایجاد یک سند DOM
 • اضافه کردن عناصر فرزند با DOM
 • اضافه کردن عناصر داده ها با DOM
 • serialize کردن یک سند DOM به یک رشته
 • خواندن یک فایل XML با DocumentBuilder
 • گرفتن داده ها از XML با DOM
 • ایجاد و تجزیه XML با JDOM
 • JDOM چگونه کار می کند؟
 • ایجاد یک سند XML با JDOM
 • اضافه کردن داده ها به یک سند XML با JDOM
 • نوشتن یک فایل XML با JDOM
 • تجزیه یک فایل XML با JDOM
 • گرفتن داده ها از XML با JDOM
 • StAX چگونه کار می کند؟
 • ایجاد یک رشته XML با XMLStreamWriter
 • نوشتن یک فایل XML با XMLStreamWriter
 • تجزیه یک فایل XML با XMLStreamReader
 • گرفتن داده ها از XML با XMLStreamReader
 • تجزیه یک فایل XML با XMLEventReader
 • تجزیه XML در Android با XmlPullParser
 • ایجاد و تجزیه XML با JAXB
 • حاشیه نویسی کلاس های POJO برای استفاده با JAXB
 • ایجاد XML از کلاس های مشروح با JAXB
 • تجزیه XML با JAXB و کلاس های توصیفی
 • نتیجه گیری

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
7m 30s
Welcome
59s
What you should know
1m 43s
Using the exercise files
4m 48s

1. Getting Started 30m 19s Reviewing XML terminology 9m 56s Choosing an XML processing API 8m 51s Exploring the sample data provider project 5m 50s Reading XML as a string 5m 42s

2. Parsing XML with SAX (Simple API for XML) 45m 18s How SAX works 6m 7s Creating a SAX event handler class 8m 58s Tracking XML elements in SAX handlers 7m 51s Capturing text values in SAX handlers 9m 55s Handling namespace strings and prefixes with SAX 6m 36s Handling parsing errors in SAX 5m 51s

3. Creating and Parsing XML with Document Object Model 1h 12m How DOM works 7m 56s Creating a DOM document 8m 5s Adding child elements with DOM 6m 27s Adding data elements and attributes with DOM 8m 35s Wrapping text in CDATA sections with DOM 3m 14s Serializing a DOM document to a string 6m 47s Serializing a DOM document to a file 5m 23s Reading an XML file with DocumentBuilder 6m 34s Getting data from XML with DOM 7m 19s Handling XML namespaces and prefixes with DOM 6m 4s Searching a DOM object tree with XPath 5m 54s

4. Creating and Parsing XML with JDOM 44m 24s How JDOM works 5m 52s Creating an XML document with JDOM 6m 48s Adding data to an XML document with JDOM 7m 14s Wrapping text in CDATA sections with JDOM 2m 26s Outputting an XML file with JDOM 3m 4s Parsing an XML file with JDOM 4m 41s Getting data from XML with JDOM 8m 50s Searching a JDOM document with XPath 5m 29s

5. Creating and Parsing XML with StAX 48m 57s How StAX works 6m 11s Exporting data with XMLStreamWriter 6m 31s Creating an XML string with XMLStreamWriter 4m 47s Formatting documents with StAX utility classes 4m 15s Outputting an XML file with XMLStreamWriter 4m 33s Parsing an XML file with XMLStreamReader 7m 53s Getting data from XML with XMLStreamReader 6m 12s Parsing an XML file with XMLEventReader 6m 4s Parsing XML in Android with XmlPullParser 2m 31s

6. Creating and Parsing XML with JAXB 24m 43s Comparing XML binding with other programming models 6m 17s Annotating POJO classes for use with JAXB 7m 11s Creating XML from annotated classes with JAXB 6m 27s Parsing XML with JAXB and annotated classes 4m 48s

7. Creating and Parsing with Simple XML Serialization 21m 38s Comparing Simple to JAXB 3m 59s Annotating POJO classes for use with Simple 5m 28s Creating XML from annotated classes with Simple 3m 5s Parsing XML with Simple and annotated classes 9m 6s Conclusion 1m 7s Next steps 1m 7s

عنوان دوره: Lynda-XML Integration with Java حجم فایل: 681MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda XML Integration with Java

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Lynda-XML Integration with Java_git.ir.rar