تبلیغات

آموزش کامل UML

دسته بندی ها: الگوریتم و فلوچارت ، آموزش UML

آموزش-کامل-uml

UML چیست؟

شما به عنوان یک مهندس نرم افزار باید قبل از پیاده سازی یک سیستم نرم افزار، ابتدا آن را مدل سازی کنید.

زبان مدل سازی یکنواخت ( Unified Modeling Language ) یا UML یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل و طراحی سیستم های شی گرا به کار می‌رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت. به طوریکه تنها پس از یک سال، توسط گروه Object Management Group، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML توانایی ها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ای در تولید نرم‌افزار استفاده گردد. در ادامه این مقاله ابتدا به تاریخچه UML و در ادامه به معرفی، ویژگی ها و نمودارهای آن پرداخته می شود.

این آموزش به درخواست یکی از دوستان در سایت قرار داده شده است.شما نیز می توانید هر درخواستی دارید از طریق این صفحه ارسال کنید تا در کوتاه ترین زمان در سایت قرار داده شود.البته در زمینه UML حدافل 10 دوره آموزشی دیگر در آرشیو ما موجود است که در آینده نزدیک در سایت قرار داده خواهد شد.

مجموعه ای که در این پست برای دانلود قرار داده شده است حدود 2.6 گیگابایت حجم دارد، مربوط به موسسه خاصی نیست و از سراسر اینترنت جمع آوری شده است.

لیست فایلهای این مجموعه آموزشی:

4145379-UML 2.0 Tutorial

4145410-UML Introduction
4145420-UML Tutorial - Use Case, Activity, and Sequence Diagrams - Essential Software Modeling
4145465-5 Steps to Draw a Sequence Diagram
4145494-Introduç?o a UML - 1? Parte
4145512-Use-case levels, essential UML Tutorial - Modeling the Real World
4145548-UML 2.0 Cl[...] Diagrams
4145570-Star UML tutorial
4145603-UML 1 - Einführung
4145632-UML Tutorial Activity Diagram with Visio 2010
4145642-UML Cl[...] diagrams - basic introduction
4145658-Java Tutorial - 9 - UML to Code conversion
4145689-UML Cl[...] Diagrams
4145714-UML Tutorial - Installing NetBeans 6.5.1 with UML Plugin
4145776-StarUML Tutorial 2 UML cl[...] diagram
4145802-UML Use Case Diagrams in Visio 2007
4145807-Tutorial plug-in UML para Eclipse
4145835-UML 2.0 Activity Diagrams
4145866-UML 2.2 Tutorial Cl[...] Diagrams Visio 2010
4145872-Let's Learn Python #13 - UML - Unified Modeling Language
4146111-UML 2 State Machine Diagrams
4146127-Introduction to UML Diagrams Tutorial
4146162-Introduction to UML
4146196-Tutorial UML 1
4146220-UML Tutorial Use Cases with Visio 2010 using UML 2.2
4146247-UML 2 Communication Diagrams
4146275-Présentation de la Formation UML(137)
4146312-UML 2 Deployment Diagrams
4146334-UML - Simple Usecase Tutorial
4146394-Tutorial for Open-Source UML Tool UMLet Basic Use and Custom Elements
4146414-UML 2 Component Diagrams
4146448-Package Diagram in UML
4146665-UML 2.2 Tutorial - Sequence Diagrams with Visio 2010
4146688-StarUML Tutorial 1 Staruml download windows 7 64 bit (STAR UML)
4146711-UML 2 Sequence Diagrams
4146726-01 Einführung in UML
4146773-NetBeans UML Developing Applications
4146831-Real-time collaboration - UML modeling - GenMyModel Tutorial
4147355-UML Sequence Digram
4147372-UML Activity Diagrams
4147388-Tutorial Use Case Menggunakan Visual Paradigm for UML 8.0 Enterprise Edition
4147405-Introduction to UML
4147428-UML to Java Code [Netbeans 7.2] - part 1
4147471-Design Patterns Video Tutorial
4147514-Behavioral Modeling  UML tutorial
4147539-Project Design and UML Cl[...] Diagrams
4147545-Intro Ingegneria del Software e Uml
4147580-CPT187 - UML Cl[...] Diagrams in Dia
4147596-How to create a UML use case diagram with Modelio
4147610-design pattern Decorator UML  tamil tutorials series 720p)
4147642-02 Das Use-Case - Diagramm
4147655-1 - Video-Tutorial - UML-Projekt anlegen (Astah)
4147747-Mdarad - UML Modeling Tutorial
4147774-UML 2.2 Tutorial Activity Diagrams and Subactivities
4147923-VIDEO TUTORIAL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML)
4147956-Curso UML d?a 1 20120821
4148005-Formation UML(337)Les diagrammes UML
4148022-IntroductionUML
4148044-uml sequence diagrams using magicdraw (part 1)
4148073-Sparx Enterprise Architect Kung Fu Webinar #1
4148130-UML Architecture, Domain and Cl[...] Diagrams 1 of 2
4148134-Use Cases Casos Uso - Descriç?o (como fazer) - Tutorial 4 - UML
4148151-UML TUTORIAL
4148172-Use Cases Casos Uso - Generalizaç?o - Tutorial 3 - UML
4148196-مقدمة UML
4148226-Umbrello UML Modeller - Creating Cl[...] Diagram.3D
4148293-8 - Video-Tutorial - UML-Diagramme exportieren (Astah)
4148334-04 Das Aktivit?tsdiagramm bei UML
4148520-Use Cases Casos Uso - Introduç?o - Tutorial 1 - UML
4148544-UML StateChart for Runaways
4148564-Object Oriented Design
4148581-PDDL Tutorial (DeutschGerman) - UML Diagramm
4148606-Tutorial Ing. InversaUMLDiagrama de Clases
4148625-ComeSiUsaUML-1.mp4
4148656-MagicDraw UML SysML Plugin active validation tutorial
4148670-AS3 Tile Engine Tutorial, Part 3 - UML
4148740-OOP Uml Cl[...] Diagram First Tutorial
4148766-ObjectAid UML plugin for Eclipse. Installation. Java development for beginners 16.
4148795-paradigmUML
4148821-Use the umlet plugin for Eclipse to make UML cl[...] diagrams
4148831-Use Cases Casos Uso - Extends e Includes - Tutorial 2 - UML
4148873-IBM Rational Software Delivery Platform UML modeling (2 of 9)
4148891-How to Define a Custom Property for UML Use Case
4148930-Intro UML 01 - Ingenieria del Software
4150007-Poseidon UML
4150030-UML Cl[...] Diagram [...]ociation Roles and Multiplicity
4150061-Database Modeling with ArgoUML for Ada applications
4150082-Uml Cl[...] Diagram Second Tutorial
4150125-A NetBeans 6.8 Tutorial UML
4150135-Organize ERD Entities under UML Use Cases
4150151-Uml Cl[...] Diagram Tutorial(Saü)
4150170-Tutorial 1 Uso de Herramientas para generar UML
4150195-business modeling tutorial - StarUML
4150199-Video-aula sobre Astah e Uml.
4150211-Eclipse Modeling Criando um Diagrama de Cl[...]es UML
4150237-Formation UML(537)Le diagrammes de cl[...]es
4150254-Introduction to OOAD and UML Java tutorials
4150270-Viole UML Editor- Quick Walkthrough
4150311-Manuel Bork UML Lab
4150351-Tutorial Diagrama de Secuencia UML - NetBeans
4150440-UML Sequence Diagrams
4150468-Diagramme de séquence
4150485-Speed Painting #3 UML Icons - Actor Speed Painting in Inkscape
4152662-Adding UML Cl[...]es and Attributes to a Flow of Events
4152685-How to Generate Cl[...] Diagram from Existing Cl[...]es
4152714-Demo UML in the Cloud Codenvy, Genmymodel and GitHub
4152799-Model Web Services with UML Component Diagrams in Visual Studio 2010 Software Engineering Tutorial
4152821-Formation UML(2437)Le modèle du domaine
4152841-Tutorial para UML para XML
4152886-Web Services with UML 2.2 Modeling - Component Diagram and Visio 2010
4152934-Tutorial de Modelamiento UML - Agregacion Simple y Por Composicion
4152953-Intro UML 08 - Diagrama de Casos de Uso, Clases, Secuencia
4152968-How to Elaborate Use Case with UML Sequence Diagram
4152985-Umbrello UML Modeller - Creating Activity Diagram
4153081-ArgoUML Tutorial
4153112-Formation UML(2137)Traduire le diagramme de cl[...]es en code
4153118-Object Diagram
4153144-Microsoft Visio add UML include arrow
4153160-C?mo modelar UML en Visio 2012
4153164-UML History
4153187-Formation UML(3637)Le diagramme de séquences
4153210-Formation UML(2537)Partir du cas d'utilisation
4153222-Drawing attributes and data types in Magicdraw for UML cl[...] diagrams.
4153249-Formation UML(1837)L'enchaînement entre les diagrammes UML
4153262-UML [...]ociation, Aggregation, Composition, Dependency, Generalization - under 10 minutes
4153284-merihelp.net visual paradigm for cl[...] diagrams
4153319-Violet UML Editor how to configure Eclipse and get the source code of the project
4153448-intelligenter XMC Lichtschalter mit der UML
4153474-Object Oriented Design 4
4153497-Diagramas de Clases y ArgoUML
4153541-[...]yse Oriente Objet UML dans Site E Commerce en PHP5  Cour et tutoriel en darija gratuit
4153590-Diagrama de Sequencia - Star UML
4153602-Create UML elements on Modelio
4153623-How to Merge UML Actors in VP-UML
4153670-Drawing UML aggregation and composition [...]ociations with Magicdraw
4153689-Diagramas UML clases y objetos
4153714-Creating a UML Cl[...] Diagram in Visual Studio 2010
4153919-How to create Use Case Diagram using Rational Rose
4153930-Understanding Master View in VP-UML, Agilian and Logizian
4153956-aula 2265 Criando projeto e diagrama UML para cl[...]es Pessoa e Endereco
4153991-AVR Projekt mit der UML
4154032-XMC SysTick mit UML
4154052-uml
4154136-03. UML - Use - Case - Diagramme mit Umlet erzeugen
4154167-Formation UML(2937)Processus métier
4154210-UML designing on Microsoft Visio
4154242-Modelio tips Create a UML diagram
4154297-Collaboration Diagram
4154342-UML use case in visual studio ultimate 2012
4154377-UML and Rational Rhapsody Workflows for Embedded Code Development
4154424-On-the fly validation of UML models using EMF-IncQuery
4154451-Eclipse Papyrus Model Repository Tech Preview
4154514-Integration von UML in BPMN Prozesse mit dem Innovator for Business [...]ysts
4154592-UML Con ARGOUML (IDE) PART 2

حجم فایل: 6.5GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Uml Tutorial

پیشنهاد فرادرس

MEhran در 1394/04/18 ساعت 06:24

سلام
در این فیلمهای آموزشی از چه نرم افزاری استفاده میکنه؟
من آموزش ویژوال پارادایم نیاز دارم

آرمان در 1393/11/04 ساعت 12:27

بنده پیشنهاد میکنم آموزش derek banas رو هم قرار بدید
ایشون ویدیو هاشون رو به صورت رایگان در یوتیوب به اشتراک میگذارند اما خب قابلیت دانلود از یوتیوب برای خیلی ها وجود نداره .
به هر حال ! ممنون بابت این سری آموزش ....
به نظر خیلی جامع و کامل هست :)

Mehran در 1393/08/24 ساعت 14:01

یعنی چی که از سراسر اینترنت جمع آوری شده ؟
پس چرا لیست انقد مرتب هست که بنظر من این یک مجموعه و از یکجا دانلود شده.
میشه یه لینک دمو از فیلم ها بزارید که ما اول بفهمیم که آموزش دهنده اش کیه ؟‌(شاید هندی باشه که اونوقت بدرد نمیخوره)