پیشنهاد فرادرس

آموزش کوئری نویسی با Entity Framework

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Entity Framework ، دسترسی به داده

آموزش-کوئری-نویسی-با-entity-framework

تا به حال بیش از 12 دوره کامل آموزشی در خصوص Entity Framework در مرجع تخصصی برنامه نویسی قرار گرفته است.

در این دوره آموزشی که محصول شرکت Pluralsight است شما با نحوه نوشتن کوئری های ساده و پیشرفته آشنا می شوید.

سرفصل هاي دوره  آموزشي :

  • نوشتن کوئری با روش LINQ
  • آشنایی با Entity SQL
  • نمایش اطلاعات دیتابیس با Entity Framework
  • کار با Query Projection
  • استفاده از First و Single در کوئری ها
  • استفاده ازGetObjectByKey
  • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشي: Querying the Entity Framework سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 22 دقيقه نويسنده: Julie Lermanليست سرفصل هاي اين دوره آموزشي:

Objectives
 00:46	
LINQ
 01:01	
LINQ to Entities and Query Execution
 12:38	
Querying with LINQ Methods
 03:36	
Entity SQL
 06:23	
Entity SQL with Query Builder Methods
 01:11	
Returning Streamed Data with Entity SQL
 02:28	
Database queries created by Entity Framework
 07:41	
Summary
 01:11	
Resources
 00:15	
Digging Deeper into LINQ to Entities		 00:45:21	
Introduction
 00:07	
Why LINQ to Entities?
 00:46	
Objectives
 00:35	
Other Pluralsight On-Demand LINQ Courses
 00:31	
Query Projections
 10:25	
Navigation Properties in Queries
 06:30	
Entity Collection Logic in Queries
 06:00	
Nested Queries and Joins
 03:37	
Grouping
 04:58	
Using First and Single in Queries
 05:42	
Using GetObjectByKey
 04:28	
A few LINQ to Entities Gotchas
 01:09	
Summary
 00:23	
Resources
 00:10

عنوان دوره: Querying the Entity Framework حجم فايل: 233MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Querying the Entity Framework

پیشنهاد فرادرس