در این آموزش تصویری با گواهنامه اسکرام  و Agile آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Udemy می باشد.

سرفصل های دوره:

  • راهنمای Scrum
  • کار با مدل Waterfall
  • معرفی Scrum
  • آشنایی با Scrum
  • نقش Scrum
  • کار با رویدادهای Scrum
  • ارزیابی و گسترش Scrum
  • چگونه Scrum کار می کند؟
  • و…

عنوان دوره: Udemy Agile Scrum Training+Scrum Certification Prep Training
مدت زمان:3 ساعت
نویسنده:  Paul Ashun

توضیحات:

 JOIN A MULTITUDE OF STUDENTS IN UDEMY'S BESTSELLER AND MOST COMPREHENSIVE SCRUM COURSE!
THIS COURSE HAS BEEN DESIGNED TO SAVE YOU HUNDREDS IF NOT THOUSANDS OF DOLLARS ON SCRUM TRAINING AND SCRUM CERTIFICATION.
Three reasons to TAKE THIS COURSE right now!
The unique reasons for taking this course are:
Complete, Concise, Confident Overview of Scrum - You will be confident that you have learned Scrum as the founders intended because I only teach accurately from the rule-book of Scrum.
Confidence in completing a Scrum Certification - I teach you everything you need to gain confidence in the exam and then guide you on how to get certified online without going into a class room or spending $1000. I send you to the Scrum Open Assessment so you can practice before taking the final certification.
You get to ask me questions and see me respond to every single one of them thoughtfully!
What is Scrum?
Agile Scrum is a simple method for managing and completing even the most complex project. Based on my experience, it has also been the number one reason why projects have delivered on time!
Who should take is course?
Whether you are a scrum master, product owner, team member, business stakeholder or simply someone who wants to understand what makes scrum tick, this is the place to start. If you are preparing for a scrum master certification or other scrum certification, this class is for you.
What will I learn?
In this class you will learn:
Concise overview of Scrum - The exact events, roles, rules and artefacts used to deliver a project using scrum along with the history of Scrum. This includes lectures on the fundamentals of Sprint Planning, The Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective, Scrum Artefacts and more.
The facts based on the Scrum Guide - The correct terminology and use of Scrum is essential to mastering it. The Scrum Guide is the rule book on Scrum and many do not use it or know it.
Scrum Certification Preparation - A summary of frequently asked questions (FAQs) and frequently misunderstood points around Scrum that have been in past Open Assessment exams.
Scrum Certification - I then tell you how to prepare for Scrum Certification and how to sit it online saving you hundreds if not thousands of dollars.
The course is video based with no supporting document necessary. I go through key gotchas from the scrum guide.
How is the course structured?
Each section features an overview of a particular aspect of Scrum such as Scrum Roles, Events, or Artefacts, followed by a summary of key exam points and frequent misunderstandings in industry. All is based on the scrum guide so you know that you are learning the facts.
What are the requirements?
There are no pre-requesites for this course. I explain everything from the ground up
What am I going to get from this course?
Over 25 lectures and 3 hours of content!
Learn what scrum is and why it is so powerful for delivering even the most complex project on time.
Feel confident in sitting the Scrum Open Assessment prior to sitting Scrum Certification
$$$£££ Learn how to get a scrum certification WITHOUT paying thousands of dollars
Explain what the Scrum practices are
Understand techniques to deliver your project on time
Explain the difference between Agile and Scrum
Explain what the Waterfall Model is and Why it is less flexible than Agile
Understand what Agile is & How it differs from Scrum
Explain the difference between roles, events and artefacts
Understand what was updated in the 2013 scrum guide
What is the target audience?
Anyone who wants a complete overview of Scrum and certainty that they are getting the facts
A candidate preparing for a Scrum certification
A candidate who wants answers to frequently misunderstood points within Scrum
An expert candidate who wants a concise, quick refresher in scrum

Section 1: Introduction
1 		
Welcome to Scrum Power - Foundation in Scrum amd Certification Preparation
	02:00
2 		
DOWNLOAD: The Scrum Guide
	16 pages
Section 2: The World Before Agile and Scrum
3 		
Learning Objectives: The World Before Agile and Scrum
	00:20
4 		
The Waterfall Model
	04:55
5 		
The Birth of Agile
	03:08
Section 3: Introducing Scrum
6 		
Learning Objectives: Introduction to Scrum
	00:20
7 		
Scrum Theory and Scrum Skeleton
	04:41
8 		
Scrum Guide & Exam Prep: Theory
	09:39
Section 4: Scrum Team Roles
9 		
Learning Objectives: Scrum Team Roles
	00:20
10 		
Scrum Team Roles
	03:57
11 		
Scrum Guide & Exam Prep: Team Roles
	13:24
Section 5: Scrum Events
12 		
Learning Objectives: Scrum Events
	00:20
13 		
Scrum Events (Timeboxes)
	04:40
14 		
Scrum Guide & Exam Prep: Events
	18:09
Section 6: Scrum Artefacts
15 		
Learning Objectives: Scrum Artefacts
	00:20
16 		
Scrum Artefacts
	02:53
17 		
Scrum Guide & Exam Prep: Artefacts Pt. 1
	13:33
18 		
Scrum Guide & Exam Prep: Artefacts Pt. 2
	07:45
Section 7: Final Words and Certification
19 		
Learning Objectives: Final Words
	00:20
20 		
Final Words
	09:12
21 		
Open Assessment and Certification
	00:20
Section 8: BONUS Materials and Course Summary
22 		
Kicking off a Project - from Audiobook "The Power of Scrum in thew real world"
	06:37
23 		
Sprint Planning - from Audiobook "The Power of Scrum in thew real world"
	14:04
24 		
How Scrum Works Presentation
	22 slides
25 		
Introduction to Scrum of Scrums - from eBook Scrum Mega Pack
	7 pages

حجم فایل: 215MB