پیشنهاد فرادرس

آموزش Adobe Fireworks CS6

دسته بندی ها: برنامه نویسی موبایل ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش Fireworks ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-adobe-fireworks-cs6

Adobe Fireworks CS6 یک نرم افزار قوی برای طراحی وب سایت و برنامه های موبایل بدون کدنویسی است.

این نرم افزار امکانات زیادی دارد و با استفاده از آن به راحتی می توانید یک نرم افزار موبایل یا یک وب سایت ایجاد کنید.

این دوره آموزشی استفاده از امکانات مختلف Adobe Fireworks CS6 را توضیح می دهد و محصول Lynda می باشد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • کار با menu ها , panel ها و  object properties
 • ایجاد نماد ها و سمبل ها برای sprite
 • استفاده از دستورات batch
 • ایجاد template های  jQuery Mobile
 • Fireworks چیست؟
 • آشنایی با Interface
 • کار با panel ها
 • کار با File ها
 • کار با ابزارهای freeform  و reshaping vector objects
 • کار با  bitmap ها
 • کار با Object ها
 • کار با لایه ها
 • کار با صفحات
 • ایجاد نمادهای گرافیکی
 • کار با منوی دستورات
 • یکپارچه سازی CSS
 •  و ...

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Join Ray Villalobos in this course, Fireworks CS6 Essential Training, as he shows how to create custom web graphics and web site mockups with Adobe Fireworks CS6. The initial chapters explain the basics: how to get around in the interface and create and organize documents. The course proceeds to cover all the essential drawing features in Fireworks, from drawing simple lines and shapes to applying fills, strokes, and opacity values to objects. The course also covers how to move, scale, and otherwise transform text and images as well as create symbols, use sprites, and integrate CSS and jQuery Mobile.
Topics include:

Working with the menus, panels, and object properties Saving and exporting files Optimizing graphics Applying opacity, blending modes, and live filters to drawing objects Drawing vector shapes Masking objects Animating with states Using the 9-slice scaling tool Creating symbols and symbols for sprites Using batch commands Creating jQuery Mobile templates

Subjects: Web Web Graphics Prototyping Web Design Software: Fireworks Author: Ray Villalobos

Adobe Fireworks 1m 19s

What is Fireworks? 1m 19s

Introduction 2m 50s

Welcome 1m 23s

Using the exercise files 1m 27s

1. Understanding the Interface 13m 15s

Learning Fireworks menus and shortcuts 1m 24s

Getting around your document and the Application bar 4m 6s

Working with panels 2m 14s

Using the Tools panel 2m 34s

Working with the Properties panel 2m 57s

2. Working with Files 21m 30s

Opening documents and setting up the workspace 3m 28s

Organizing documents 3m 6s

Importing graphics 4m 23s

Saving and exporting files 4m 18s

Optimizing and previewing graphics 6m 15s

3. Drawing with Fireworks 58m 14s

Setting up rulers, guides, and grids 7m 16s

Drawing lines and shapes 7m 30s

Selecting and grouping objects 5m 25s

Applying fills 9m 40s

Styling strokes 4m 59s

Applying opacity, blending modes, and Live Filters 6m 23s

Using styles 5m 20s

Styling with patterns and textures 1m 47s

Drawing vector shapes 7m 28s

Working with freeform tools and reshaping vector objects 2m 26s

4. Working with Objects 1h 10m

Working with bitmaps 10m 55s

Working with text 9m 38s

Aligning and distributing elements 7m 9s

Transforming objects 3m 22s

Moving, cloning, and duplicating 6m 5s

Reshaping with the Path panel 12m 15s

Masking objects 9m 10s

Animating objects with states 6m 33s

Using the 9-Slice Scaling tool 5m 26s

5. Organizing Documents 27m 46s

Working with layers 9m 30s

Working with pages 9m 39s

Working with Web Layers 8m 37s

6. Using Symbols 29m 39s

Creating graphic symbols 5m 41s

Creating 9-slice scaling symbols 4m 0s

Creating button symbols 7m 6s

Creating animation symbols 7m 45s

Using the Common Library 5m 7s

7. Enhancing Fireworks 27m 39s

Creating component symbols 5m 31s

Working with the Commands menu 3m 24s

Adding extensions 7m 23s

Creating commands with the History panel 4m 20s

Using batch commands 7m 1s

8. Using Sprites 24m 18s

Understanding sprites 4m 31s

Creating symbols for sprites 11m 12s

Exporting sprite CSS 8m 35s

9. CSS Integration 13m 45s

Using CSS tools in the Object panel 7m 18s

Working with the CSS Properties panel 6m 27s

10. jQuery Mobile 30m 4s

What is jQuery Mobile? 8m 46s

Creating a jQuery Mobile template in Fireworks 12m 31s

Working with a jQuery Mobile template 8m 47s

Conclusion 1m 32s

Next steps

عنوان دوره: Lynda - Fireworks CS6 Essential Training حجم فایل: 0.99GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Fireworks CS6 Essential Training

پیشنهاد فرادرس