پیشنهاد فرادرس

آموزش ALM با TFS 2012

دسته بندی ها: ویژوال استودیو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش AML

آموزش-alm-با-tfs-2012

ALM مخفف عبارت Application Lifecycle Management به معنای مدیریت چرخه زندگی نرم افزار است.

مدیریت چرخه زندگی نرم افزار در پروژه های تجاری اهمیت زیادی دارد. نرم افزاری که شما طراحی کرده اید باید از همه لحاظ تست شود تا از بدون نقص بودن آن مطمئن شوید. این کار با AML امکان پذیر است.

در این دوره آموزشی با ALM در محیط Team Foundation Server 2012آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ALM  چیست؟
 • اتصال به TFS
 • کار با Agile Planning
 • مدیریت Lab
 • قطعات اصلی TFS
 • سایر قطعات TFS
 • تنظیمات TFS
 • تنظیمات اتصال TFS
 • نصب TFS
 • ایجاد یک  Team Project
 • مبانی Version Control
 • برنامه پشتیبان گیری TFS  ساده
 • پیکربندی یک پروژه جدید
 • مبانی Work Item
 • آیتم های ویرایش کار در  Visual Studio 2012
 • ویرایش آیتم ها در Excel
 • انواع Work Item
 • ایجاد یک Team
 • نمودار Burndown
 • کار با WitAdmin.exe
 • ساختار یک WITD
 • سفارشی کردن WITD
 • مبانی Automated Build
 • نصب و راه اندازی و برنامه ریزی ساخت TFS
 • ایجاد یک  build definition
 • اجرای  build
 • استفاده از rd Party Build Activities3
 • اضافه کردن یک  argument  به  build script
 • خلاصه دوره

عنوان دوره آموزشی: ALM with TFS 2012 Fundamentals سطح: متوسط مدت زمان: 5 ساعت و 34 دقیقه نویسنده: Benjamin Dayلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 00:50	
If you learn only one thing...
	 01:01	
What is ALM?
	 04:17	
TFS can help
	 03:18	
TFS and ALM...not just for small teams
	 02:30	
The Big Picture and TFS
	 00:54	
Team Foundation Server
	 01:43	
Connect to TFS
	 03:53	
Version Control
	 04:21	
Requirements Management
	 03:20	
Agile Planning
	 03:42	
Automated Build
	 03:15	
Testing and Defect Tracking
	 03:34	
Feedback
	 03:20	
Lab Management
	 05:06	
Reporting
	 02:22	
Outro
	 00:33	
Basic Setup and Configuration		 00:49:39	
Introduction
	 00:38	
The core pieces of TFS
	 03:43	
Other pieces of TFS
	 03:41	
Things that bolt on to TFS
	 02:39	
TFS configurations
	 02:51	
TFS on Windows Azure
	 01:09	
Fancy TFS configurations
	 02:07	
TFS hardware capacity planning
	 07:10	
TFS pre-requisites
	 02:02	
Installing TFS
	 02:20	
Team Project Team Project Collections
	 03:06	
Process Templates
	 00:50	
Demo: Create a Team Project
	 05:07	
Permissions and Security
	 01:10	
Demo: Tour of TFS permissions
	 03:27	
Demo: The TFS Administration Console
	 03:54	
A simple TFS backup plan
	 03:13	
Outro
	 00:32	
Version Control Basics		 00:28:17	
Introduction
	 02:02	
TFS Version Control
	 02:44	
How to access TFS Version Control
	 02:44	
Demo: My First 'Get Latest'
	 03:45	
TFS Workspaces
	 01:29	
Demo: The TFS Workspace Editor
	 02:48	
Server vs. Local Workspaces
	 02:43	
Configure a new project
	 01:09	
Demo: Set up the repository and add code
	 05:10	
Keep it simple.
	 02:10	
Version control operations
	 01:12	
Outro
	 00:21	
Version Control Beyond The Basics		 00:38:05	
Introduction
	 01:16	
Demo: Offline features
	 04:13	
Free yourself from the read-only bit
	 01:15	
Demo: Detected changes and associated work items
	 04:18	
Version control locks
	 02:24	
Shelving
	 02:22	
Demo: Shelving
	 03:08	
Branching and Merging
	 02:14	
Demo: Branching and Merging
	 08:45	
Demo: Server-side settings
	 05:59	
Demo: Permissions
	 01:14	
Summary
	 00:57	
Work Item Basics		 00:34:00	
Introduction
	 00:31	
What is a work item?
	 01:30	
Ways to edit work items
	 01:08	
Demo: Edit Work Items in Visual Studio 2012
	 04:27	
Demo: Edit Work Items in Excel
	 04:01	
Work Item Types
	 02:39	
Work Item Links
	 01:27	
Demo: Work Item Links
	 02:48	
Stay organized with Areas Iterations
	 01:34	
Demo: Areas and Iterations
	 04:33	
Work Item Queries
	 01:15	
Demo: Work Item Queries
	 07:32	
Summary
	 00:35	
Agile and Scrum Planning Tools		 00:34:31	
Introduction
	 00:30	
Subdivide your project with Teams
	 02:00	
Demo: Create a Team
	 05:01	
Some context about Work Items
	 00:46	
The blindingly fast overview of Scrum and Agile
	 02:56	
The Scrum / Agile Planning Tools
	 05:57	
Demo: Product Backlog Manager
	 04:38	
Demo: Sprint Planning
	 06:46	
Demo: Scrum Board
	 03:11	
Demo: The Burndown Chart
	 02:11	
Summary
	 00:35	
Work Item Customization		 00:33:49	
Introduction
	 00:36	
Work Item Customization
	 02:03	
WitAdmin.exe
	 00:58	
Backup your process template
	 01:17	
Demo: Backup your process template
	 02:24	
Two ways to customize
	 00:55	
Structure of a WITD
	 01:33	
Work Item Fields
	 03:38	
Work Item States and Transitions
	 03:27	
Work Item Form
	 01:00	
Demo: Customize the WITD
	 08:19	
Demo: Upload the changes to TFS
	 05:23	
Demo: Add the customization to Source Control
	 01:31	
Summary
	 00:45	
Automated Build Basics		 00:30:13	
Introduction
	 00:18	
Why automated builds?
	 03:53	
Installing and Planning TFS Build
	 10:15	
Demo: Install the build service
	 03:11	
Demo: Create a build definition
	 06:59	
Demo: Run the build
	 05:18	
Summary
	 00:19	
Automated Builds Beyond The Basics		 00:37:44	
Introduction
	 00:35	
Demo: Gated Check-in Builds
	 10:05	
Build customization
	 03:54	
Demo: Clone the default build
	 02:11	
Demo: Add the build to the build editor project
	 03:24	
Demo: Using 3rd Party Build Activities
	 12:02	
Demo: Add an argument to the build script
	 04:39	
Summary
	 00:54

حجم فایل: 795MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ALM with TFS 2012 Fundamentals

پیشنهاد فرادرس