پیشنهاد فرادرس

آموزش ALM برای برنامه نویسان با Visual Studio 2012

دسته بندی ها: ویژوال استودیو ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، تست نرم افزار ، آموزش UML ، آموزش AML

آموزش-alm-برای-برنامه-نویسان-با-visual-studio-2012

ALM مخفف عبارت Application Lifecycle Management به معنای مدیریت چرخه زندگی نرم افزار است.

مدیریت چرخه زندگی نرم افزار در پروژه های تجاری اهمیت زیادی دارد. نرم افزاری که شما طراحی کرده اید باید از همه لحاظ تست شود تا از بدون نقص بودن آن مطمئن شوید. این کار با AML امکان پذیر است.

نرم افزار Visual Studio ابزارهای زیادی برای تست و بررسی چرخه زندگی نرم افزار دارد.

در این دوره آموزشی با ALM در محیط Visual Studio 2012 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول Pluralsight است.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Unit Testing و TDD چیست؟
 • نصب و راه اندازی و  teardown
 • طراحی برای  testability
 • کار با Fakes Framework
 • استفاده از Shims  برای  clear the roadblock
 • کار با NUnit  در  Visual Studio 2012
 • معرفی Coded UI Testing
 • Check values با Asserts
 • کار با Code Analysis
 • معرفی Architecture و Modeling
 • نمودار مورد استفاده UML
 • نمودار UML Activity
 • نمودار UML Class
 • نمودار Visual Studio Class
 • نمودار UML Component
 • پروژه پایگاه داده SQL Server
 • ایجاد یک پروژه و پایگاه داده آن
 • اضافه کردن یک Stored Procedure
 • Storyboarding چیست؟

عنوان دوره آموزشی: ALM for Developers with Visual Studio 2012 سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 31 دقیقه نویسنده: Benjamin Dayلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
	 01:10	
What is Unit Testing and TDD?
	 05:08	
Demo: My First Unit Test
	 03:25	
Demo: Calculator Unit Test
	 06:41	
Demo: Continuous Testing
	 02:25	
Demo: Setup and Teardown
	 03:48	
Demo: Testing for Exceptions
	 04:45	
Code Coverage
	 02:41	
Demo: Code Coverage
	 04:16	
Outro
	 00:30	
Unit Testing Beyond The Basics		 00:37:21	
Introduction
	 00:33	
Design for testability
	 03:18	
The Fakes Framework
	 03:54	
Stubs vs. Shims
	 02:25	
Demo: Write tests and hit a roadblock
	 07:30	
Demo: Use Shims to clear the roadblock
	 08:09	
Demo: Properties and Code Coverage with Stubs
	 07:44	
Demo: NUnit in Visual Studio 2012
	 03:17	
Demo: Outro
	 00:31	
Coded UI Testing		 00:47:51	
Introduction
	 00:57	
Unit Tests vs. Coded UI Tests
	 03:31	
Support for Coded UI
	 01:55	
Demo: Create a Coded UI Test
	 03:44	
Structure of a Coded UI Test
	 01:47	
Demo: A cleaner way to record your Coded UI Tests
	 02:52	
Demo: Edit and Customize the UIMap
	 06:39	
Demo: Check values with Asserts
	 06:42	
Demo: Grab and use values from the screen
	 06:28	
Demo: ApplicationUnderTest and Environment Variables
	 05:35	
Coded UI vs. MTM Action Recordings
	 01:57	
Demo: Convert an Action Recording to a Coded UI Test
	 05:03	
Outro
	 00:41	
Coding, Code Reviews and Metrics		 00:37:55	
Introduction
	 00:33	
My Work
	 01:53	
Demo: Suspend and Resume
	 07:11	
Demo: Code Reviews
	 05:43	
Duplicate code is bad
	 01:27	
Demo: Code Clone Analysis
	 02:46	
Code Analysis
	 00:49	
Demo: Code Analysis
	 05:38	
Beware of Code Analysis
	 08:15	
Demo: Code Metrics
	 03:02	
Outro
	 00:38	
Architecture and Modeling		 00:45:27	
Introduction
	 00:25	
Why?
	 04:29	
Demo: Dependency Graph
	 04:42	
Demo: Architecture Explorer
	 03:39	
Demo: Layer Diagram
	 06:01	
Demo: Generate Sequence Diagram from Code
	 03:39	
Demo: UML Use Case Diagram
	 03:59	
Demo: UML Activity Diagram
	 04:55	
Demo: UML Class Diagram
	 07:25	
Demo: Visual Studio Class Diagram
	 02:47	
Demo: UML Component Diagram
	 02:42	
Outro
	 00:44	
SQL Server Database Projects		 00:37:52	
Introduction
	 00:24	
Why should I care?
	 05:03	
What does it do?
	 07:25	
Demo: Create a Project and Import a Database
	 04:08	
Demo: Add a Stored Procedure
	 02:17	
Demo: Treat warnings as errors
	 01:58	
Demo: Refactoring
	 02:55	
Demo: Database Code Analysis
	 03:28	
Demo: Deploy changes to the database
	 05:03	
Demo: Import changes using Schema Comparison
	 04:33	
Outro
	 00:38	
Requirements and Feedback		 00:29:49	
Introduction
	 00:45	
Why storyboarding?
	 06:43	
Demo: Storyboarding
	 05:22	
Demo: Link a Storyboard to a requirement
	 03:57	
Feedback
	 02:37	
Demo: Send and Receive Feedback
	 09:49	
Outro
	 00:36

حجم فایل: 996MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ALM for Developers with Visual Studio 2012

پیشنهاد فرادرس