تبلیغات

آموزش Amazon Web Services

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، سرویس های اینترنتی ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش طراحی وب ، آموزش شبکه

آموزش-amazon-web-services

شرکت آمازون یکی از قوی ترین ارائه دهنده های سرویس های ابری (Cloud) می باشد.

در این دوره آموزشی از موسسه Lynda با وب سرویس ابری آمازون (Amazon Web Services) و نحوه کار کردن با آن آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • مفاهیم Cloud
 • مزایای کسب و کار
 • معماری مقیاس پذیر
 • بهترین روشهای Cloud
 • کار با سرور مجازی (EC2) و Elastic IP
 • کار با ماشین( Amazon - (AMI
 • بالانس مناسب بارگذاری Elastic 
 • بلوک های ذخیره سازی( Elastic  (EBS
 • مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDS)
 • پیاده سازی Elasticity: زیرساخت های خودکار
 • ذخیره سازی مقیاس پذیر
 • تجزیه اجزا
 • خدمات صف ساده (SQS)
 • خدمات گردش کار ساده (SWF)
 • خدمات اطلاع رسانی ساده (SNS)
 • منبع داده مقیاس پذیر در  NoSQL
 • مدل امنیتی مشترک
 • کنترل دسترسی AWS با دسترسی مدیریت (IAM)
 • مروری بر معماری نرم افزار وب
 • ایجاد یک کاربر جدید IAM
 • پیکربندی یک گروه امنیتی
 • ایجاد یک ELB
 • اتصال EC2 از طریق HTTP
 • اتصال EC2 از طریق SSH
 • ایجاد یک پایگاه داده RDS
 • یکپارچه سازی خدمات برای AWS
 • نصب SDK
 • استفاده از SDK

سطح: متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 56 دقیقه نویسنده: Jeff Winesettلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction
2m 47s
Welcome
1m 11s
What you should know
1m 23s
Using the exercise files
13s
1. Cloud Concepts
19m 49s
Business benefits
3m 23s
Technical benefits
3m 9s
Scalable architectures
2m 52s
Understanding elasticity
5m 1s
Letting go of constraints
3m 2s
The changing role of administration
2m 22s
2. Cloud Best Practices
13m 11s
Design for failure
3m 13s
Implement elasticity
2m 28s
Decouple your components
2m 9s
Keep things secure
5m 21s
3. Designing For Failure
26m 14s
Virtual servers (EC2) and Elastic IP
3m 22s
Regions and Availability Zones
3m 59s
The Amazon Machine Image (AMI)
4m 47s
Elastic Load Balancing (ELB)
2m 54s
Resource and application monitoring (CloudWatch)
2m 15s
Elastic Block Storage (EBS)
6m 2s
Managing the Relational Database Service (RDS)
2m 55s
4. Implementing Elasticity: Automating Infrastructure
30m 21s
Understanding bootstrapping
6m 33s
Autoscaling groups
5m 2s
Scalable storage (Simple Storage Service and CloudFront)
8m 0s
Elastic Beanstalk
4m 59s
CloudFormation and CloudFormer
5m 47s
5. Decoupling Your Components
21m 17s
Simple Queue Service (SQS)
5m 31s
Simple Workflow Service (SWF)
6m 50s
Simple Notification Service (SNS)
5m 33s
Scalable NoSQL data store (DynamoDB)
3m 23s
6. Keeping Things Secure
20m 11s
The shared security model
4m 47s
Secure AWS access control with Identity and Access Management (IAM)
4m 34s
Security groups
5m 32s
Virtual Private Cloud (VPC)
5m 18s
7. Theory into Practice: Setting Up a Web Application Architecture
1h 22m
What we are building: Overview of the web application architecture
1m 18s
Signing up for AWS
2m 38s
Creating a new IAM user
7m 16s
Creating a key pair
3m 18s
Configuring a security group
6m 57s
Creating an ELB
6m 15s
Launching an EC2 instance (and configuring Apache and PHP with user data)
8m 50s
Connecting to the EC2 instance via HTTP
3m 45s
Connecting to the EC2 instance via SSH
14m 19s
Creating a MySQL RDS database
7m 35s
Creating a custom server image
7m 27s
Auto Scaling
13m 5s
8. Integrating Our Application with Other AWS Services
18m 36s
Launching an instance in an IAM role
8m 51s
Install the SDK
4m 24s
Using the SDK
5m 21s
Conclusion
1m 43s
Goodbye
1m 43s

If you're considering moving your applications to the cloud, this course is a must. Amazon Web Services (AWS) is the leading cloud-based services platform, and developers who want to keep current need to know what benefits AWS has to offer. This course provides you with a solid conceptual foundation on which to architect your next cloud-based application. Jeff Winesett begins with a general overview of cloud concepts and best practices (like designing for failure), and then continues to build upon each of these best practices and architectural guidelines by using examples that will help you best take advantage of AWS. Among other things, he'll show you how to implement elasticity through Auto Scaling, decouple your application components by using message queues, and keep your system secure in the cloud. Plus, learn how to set up Amazon Web Services for your next project in a start-to-finish chapter that covers everything from signing up for an AWS account to autoscaling your final application architecture using load balancing, server images, and the Relational Database Service. Topics include: The benefits of cloud architecture Core cloud-based architectural principles Monitoring resources and applications with CloudWatch Using Amazon Machine Image (AMI) Autoscaling Using Elastic Beanstalk Implementing message queues, Simple Workflow Service, and Simple Notification Services Setting up security groups Launching and connecting to an EC2 instance Elastic Load Balancing Virtual Private Cloud (VPC) Using the AWS SDK

عنوان دوره: Lynda - Amazon Web Services Essential Training حجم فایل: 616MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Amazon Web Services Essential Training

پیشنهاد فرادرس