تبلیغات

آموزش AutoCAD Civil 3D 2015

دسته بندی ها: آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش Autocad Civil 3D

آموزش-autocad-civil-3d-2015

AutoCAD Civil 3D نرم افزاری فوق العاده، بسیار کاربر پسند و کارآمد برای کمک به مهندسین عمران و شهرسازی و تکنیسین های این حرفه در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و مستند کردن طرح های پروژه های اجرایی است.

از این نرم افزار می توان در تمامی مراحل یک پروژه از جمله طراحی، هماهنگی، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه، بررسی گزینه ها و ... در اغلب پروژه های مفید عمران و شهرسازی مانند طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای، خشکی به صورت بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مهندسی منابع آب (همچمون ذخیره سازی، کانال کشی و انتقال آب، جمع آوری پسماند فاضلاب، هدایت آب های سطحی حاصل ازبارش و فاضلاب) و ... استفاده نمود.

دوره آموزش AutoCAD Civil 3D 2015 از موسسه Infinite Skills را برای علاقه مندان آماده کرده ایم.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • Civil 3D چیست؟
 • ابزار Space - Prospector
 • ابزار Palette
 • خواص Palette های رنگ
 • بررسی Point Data
 • ابزار Point
 • گروه های Point
 • ایجاد گزارش
 • استفاده از Survey Databases
 • بررسی پایگاه داده - بررسی اجمالی
 • بررسی تنظیمات و Style ها
 • خطوط Codesets
 • بررسی Figure ها
 • بررسی Point ها
 • ایجاد Breaklines از Points
 • اضافه کردن Survey Data به یک Surface
 • افزودن Proximity و Standard
 • اضافه کردن خطوط به یک Surface
 • خواص Surface
 • ویرایش Surface
 • تجزیه و تحلیل Surface
 • ایجاد Alignment ها
 • استفاده از کلید های میانبر داده ها
 • حذف و Promoting , Shortcuts
 • طراحی پروفایل ها
 • ویرایش پروفایل ها
 • ایجاد Assemblies برای Corridor Modelling
 • ایجاد یک Corridor
 • ویرایش و ایجاد Feature Lines
 • پیکربندی Pipe Network
 • ایجاد یک Pipe Network From Objects
 • ویرایش Pipe Network
 • ایجاد Cross Section View
 • ایجاد Cross Section Sheets
 • جدول Parcel
 • ایجاد یک ressure Pipe Network از Objects

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this AutoCAD Civil 3D 2015 training course, expert author Seth Cohen teaches you the about the tools and techniques needed to work in this civil engineering design and documentation solution software. This course is designed for the absolute beginner, meaning no prior experience with Civil 3D is required.

You will start by taking a tour of the interface, and then jump into learning how to work with points. Seth teaches you how to use the survey database, manage and edit surfaces, and create alignments. This video tutorial also covers corridor modeling, grading in Civil 3D, pipe networks, quantity takeoffs, creating sheets, and much more. Finally, you will learn about pressure pipe networks, and how to create a Civil 3D surface from point clouds.

Once you have completed this computer based training course, you will be fully capable of working with this CAD software and be able to apply your knowledge to your own projects. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

What Is Civil 3D? About The Author What You Should Expect From This Course Working With The Dataset For This Course 0105 How To Access Your Working Files 02. The Civil 3D Interface Civil 3D Workspaces The Civil 3D Ribbon Tool Space - Prospector Tool Space - Settings Properties Palette Tool Palettes Transparent Commands The Panorama Window 03. Points Points Overview Description Keys Point File Formats Importing Points Reviewing Point Data Point Tools Point Groups Modifying Points Creating Point Reports 04. Using Survey Databases 0401 Survey Toolspace - Overview 0402 Survey Database - Overview 0403 Survey Settings And Styles 0404 Import Events 0405 Linework Codesets 0406 Survey Figures 0407 Survey Points 0408 Survey Queries 05. Surfaces 0501 Surfaces Overview 0502 Creating Breaklines From Points 0503 Adding Survey Data To A Surface 0504 Adding Proximity And Standard Breaklines To A Surface 0505 Adding A Headwall Breakline To A Surface 0506 Adding Contours To A Surface 0507 Adding Boundaries To A Surface 0508 Surface Properties 0509 Editing Surfaces - Lines 0510 Editing Surfaces - Points 0511 Editing Surfaces - Paste Surfaces 0512 Editing Surfaces - Additional Tools 0513 Surface Analysis 0514 Surface Labels 0515 Surface Volumes 06. Alignments 0601 Alignment Overview 0602 Alignment - Element Constraints 0603 Creating Alignments - Pi Method 0604 Creating Alignments - Fixed, Floating, And Free Methods 0605 Alignment Properties 0606 Alignment Reporting 0607 Alignment - Labels And Tables 07. Sharing Civil 3D Data 0701 Sharing Data Overview 0702 Data Shortcut Overview 0703 Using Data Shortcuts 0704 Removing And Promoting Shortcuts 0705 Labeling And Referencing Files 08. Profiles 0801 Profile Overview 0802 Surface Profiles And Profile Views 0803 Design Profiles 0804 Editing Profiles 0805 Labelling Profile View 0806 Profile Reporting 09. Assemblies And Subassemblies 0901 Assembly And Subassembly Overview 0902 Creating Assemblies For Corridor Modelling 0903 Modifying Assemblies 0904 Copying Assemblies To A Tool Palette 10. Corridor Modelling 1001 Corridor Overview 1002 Create A Corridor 1003 Target Mapping 1004 Corridor Properties 1005 Corridor Surfaces 1006 Review And Edit Corridor Sections 11. Grading In Civil 3D 1101 Grading Overview 1102 Creating And Editing Feature Lines 1103 Grading Objects 1104 Grading Volumes 12. Pipe Networks 1201 Pipe Networks Overview 1202 Configuring Pipe Networks 1203 Creating A Pipe Network From Objects 1204 Laying Out A Pipe Network 1205 Editing Pipe Networks 1206 Interference Checking With Pipe Networks 1207 Annotating Pipe Networks 1208 Pipe Reporting 13. Cross Section 1301 Cross Section Overview 1302 Sample Line Groups 1303 Creating Cross Section Views 1304 Labeling Cross Section Views 14. Quantity Takeoff 1401 Earthwork Volumes 1402 Material Volumes 1403 Quantity Takeoff 1404 Mass Haul Diagrams 15. Creating Sheets 1501 Creating Plan Sheets 1502 Creating Cross Section Sheets 1503 Sheet Sets Overview 16. Parcels 1601 Parcels Overview 1602 Creating Parcels From Objects 1603 Row Parcels 1604 Laying Out Parcels 1605 Editing Parcels 1606 Labeling Parcels 1607 Parcel Tables 1608 Reporting On Parcels 17. Pressure Pipe Networks 1701 Pressure Pipe Networks Overview 1702 Configuring Pressure Pipe Networks 1703 Creating A Pressure Pipe Network From Objects 1704 Laying Out A Pressure Pipe Network 1705 Editing Pressure Pipe Networks 1706 Interference Checking With Pressure Pipe 1707 Adding Pressure Pipe Networks To Different Views 1708 Annotating Pressure Pipe Networks 18. Point Clouds 1801 Working With Point Clouds 1802 Creating A Civil 3D Surface From Point Clouds 19. Final 1901 Wrap-Up

عنوان دوره: InfiniteSkills - Learning AutoCAD Civil 3D 2015 Training Video حجم فایل: 1.30GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Learning AutoCAD Civil 3D 2015 Training Video

پیشنهاد فرادرس