پیشنهاد فرادرس

آموزش Autodesk Inventor 2015

دسته بندی ها: آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش اینونتور (Autodesk Inventor)

آموزش-autodesk-inventor-2015

Autodesk Inventor Professional نرم افزاری قوی با امکان فراگیری ساده برای طراحی و مستند سازی ۲ و ۳ بعدی دارای واسطه کاربری مناسب، خصوصیات و امکانات مفید برای طراحی قطعات صنعتی و حتی کل خط تولید می باشد. اگر شما تولید کننده هستید و یا در کارخانه تولیدی صنعتی کار می کنید و به فکر اصلاح سیستم کاریتان هستید و یا به دنبال ارائه ایده های جدید و درآمد زا برای کارتان هستید با این نرم افزار می توانید به آن برسید. این نرم افزار قابلیت طراحی پروتوتایپ و هر گونه قالبی را دارد و نیز این قابلیت را دارد که تحلیل های مختلفی از طرحتان در محیط نرم افزار انجام دهید. تحلیل حرارتی آماری، بازدهی، مغناطیسی و ...

دوره آموزش Autodesk Inventor 2015 از موسسه Infinite Skills را به درخواست دوستان در سایت قرار دادیم.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ویژگی های مدلینگ
 • ویژگی های Parametric
 • فایل های Associative
 • مدیریت Assembly
 • رابط کاربر
 • مدل Manipulation
 • ایجاد Sketche ها
 • ایجاد Line ها
 • ایجاد Circle ها و Arc ها
 • ایجاد Rectangle ها و Polygon ها
 • ایجاد Slot ها
 • ایجاد Fillet ها و Chamfer
 • ایجاد پروفایل های Valid
 • استفاده از Geometric Constraint
 • ایجاد Dimensional Constraint
 • کار با Dimensional Constraint
 • ویژگی های اساسی Sketched
 • ایجاد یک Revolve
 • ایجاد ویژگی های Secondary
 • استفاده از Shared Sketche
 • ساخت Work Plane
 • ساخت Work Point
 • کار با Work Feature
 • ایجاد Fillet ها
 • ایجاد Chamfer ها
 • ایجاد Hole ها
 • ایجاد Thread ها
 • ویژگی های پیشرفته Sketched
 • ایجاد فایل های الکترومغناطیسی
 • مدل سازی اطلاعات
 • استفاده از پارامترها و معادلات
 • ایجاد ویژگی های Mirrored
 • کار با ابزارهای Duplication
 • طراحی Assembly
 • ایجاد محدودیت های Assembly
 • ایجاد طراحی View ها
 • ایجاد جزئیات View ها
 • ایجاد Auxillary View ها
 • ایجاد Base View
 • مدل Documentation
 • ایجاد Exploded Assembly View
 • انواع Dimension
 • بازیابی مدل Dimension
 • ایجاد Baseline Dimension
 • ایجاد Ordinate Dimension
 • ویرایش Dimension
 • استفاده از جدول ها و تگ ها
 • ویرایش Bill از Material
 • نتیجه گیری
 • خلاصه دوره

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

In this Autodesk Inventor 2015 training course, expert author Adam Cooper teaches you the fundamental tools and techniques needed to create your own 3D digital prototypes and modeling projects. This course is designed for the absolute beginner, meaning no prior experience with Inventor is required.

You will start with a tour of the Inventor 2015 user interface, and then jump into learning about basic sketching. Adam will teach you how to sketch basic features, such as creating an extrusion, secondary features, and work features. This video tutorial will teach you how to sketch advanced features, use parameters and equations, and work with duplication tools. You will then move into the assembly environment, learning how to build an assembly from the parts you created, interact with the assembly, and create a presentation view of the assembly. Finally, you will cover basic view creation and dimensioning methods.

Once you have completed this computer based training course, you will have a comprehensive understanding of how to use the tools in Inventor 2015 to create your own modeling projects. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

01. Autodesk Inventor 2015 Introduction To Autodesk Inventor 2015 About The Author Getting Started Feature Based Modelling Parametric Features Associative Files Assembly Management Model Documentation User Interface Model Manipulation Inventor Project Files Mouse And Selection Interaction 0113 How To Access Your Working Files 02. Basic Sketching Creating 2D Sketches Creating Lines Creating Circles And Arcs Creating Rectangles And Polygons Creating Slots Creating Fillets And Chamfers Sketch Entity Types Sketch Duplication Sketch Modification Creating Valid Profiles 03. Sketch Constraints And Dimensions 0301 Applying Geometric Constraints 0302 Constraint Inference And Persistence 0303 Working With Geometric Constraints 0304 Creating Dimensional Constraints 0305 Working With Dimensional Constraints 0306 Guidelines For Successful Sketching 04. Basic Sketched Features 0401 Creating An Extrusion 0402 Creating A Revolve 0403 Modifying Sketches And Features 0404 Creating Secondary Features 0405 Using Shared Sketches 05. Creating Work Features 0501 Creating Work Planes 0502 Creating Work Axes 0503 Creating Work Points 0504 Working With Work Features 06. Pick And Place Features 0601 Creating Fillets 0602 Creating Chamfers 0603 Creating Holes 0604 Creating Threads 0605 Creating Shells 07. Advanced Sketched Features 0701 Creating Sweeps 0702 Creating Lofts 0703 Creating Coils 08. Modeling Information 0801 Using Parameters And Equations 0802 Part Model Information 09. Feature Duplication Tools 0901 Creating Rectangular Patterns 0902 Creating Circular Patterns 0903 Creating Mirrored Features 0904 Working With Duplication Tools 10. Assembly Design 1001 Assembly Environment 1002 Placing Components In An Assembly 1003 Degrees Of Freedom In An Assembly 1004 Assembly Constraints - Part 1 1005 Assembly Constraints - Part 2 1006 Quick Place And Assemble 1007 Assembly Joints - Part 1 1008 Assembly Joints - Part 2 1009 Editing Constraints And Joints 1010 Proper Constraining Techniques 1011 Content Center Library 1012 Patterning Components In An Assembly Environment 1013 Assembly Mirror And Copy Components 11. In-Place Assembly Editing And Creation 1101 Editing A Component While In Place 1102 Creating A Component In Place 1103 Working With Adaptivity 12. Interacting With An Assembly 1201 Selecting Components 1202 Component States 1203 Creating Assembly Sections 1204 Creating Design Views 1205 Assembly Model Documentation 1206 Interference Checking 13. Creating Exploded Assembly Views 1301 The Presentation Environment 1302 Exploding Your Assembly 1303 Animating Your Exploded Assembly View 14. Basic View Creation 1401 Model Documentation 1402 Creating Base Views 1403 Creating Projected Views 1404 Creating Auxillary Views 1405 Creating Section Views 1406 Creating Detail Views 1407 Modifying Existing Drawing Views 1408 View Manipulations 15. Dimensioning Methods 1501 Dimension Types 1502 Retrieving Model Dimensions 1503 Drawing Based Dimensions 1504 Creating Baseline Dimensions 1505 Creating Ordinate Dimensions 1506 Creating Chain Dimensions 1507 Editing Dimensions 16. Annotation And Symbols 1601 Hole, Thread And Chamfer Notes 1602 Centermarks And Centerlines 1603 Documenting Views With Symbols 1604 Placing And Editing Leaders And Text 1605 Examining General Tables And Hole Tables 1606 Revision Tables And Tags 17. Bill Of Materials And Parts Lists 1701 Examining Bill Of Material 1702 Editing The Bill Of Material 1703 Creating A Parts List 1704 Balloon Placement 18. Conclusion 1801 Wrap-Up

عنوان دوره: InfiniteSkills - Learning Autodesk Inventor 2015 Training Video حجم فایل: 765MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Learning Autodesk Inventor 2015 Training Video

پیشنهاد فرادرس