تبلیغات

آموزش Blender 2.6

دسته بندی ها: آموزش بلندر (Blender) ، دیزاین ، آموزش های لیندا (Lynda)

آموزش-blender-2-6

نرم افزار Blender یکی از محبوب ترین نرم فزارهای مدلسازی سه بعدی و ساخت انیمیشن می باشد.

در این آموزش تصویری با اصول Blender 2.6 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باد.

سرفصل های دوره:

 • دانلود Blender
 • نکاتی در مورد Blender 2.7 جدید
 • استفاده از Blender در Mac
 • استفاده از Blender در لپ تاپ
 • آشنایی با پنجره های 3D
 • انتخاب اشیاء 
 • کار با چرخش اشیاء
 • مدل سازی اشیاء
 • ایجاد شکلهای هندسی اولیه
 • کار با لبه ها و حلقه ها
 • کار با Sculpt
 • مدل سازی پیشرفته
 • ایجاد متن
 • کار با عملگرهای منطقی
 • استفاده از Outliner
 • کار با specularity
 • استفاده از گزینه های Ramp Shader
 • ایجاد بازتاب
 • استفاده از بیت مپ ها
 • تهیه نقشه در ویرایشگر UV (به روز رسانی برای 3.7) جدید
 • استفاده از ویرایشگرها
 • کار با نور
 • ایجاد آسمان و نور محیط
 • افزودن تصویر پس زمینه
 • کار با دوربین های دیجیتال
 • ساخت انیمیشن های عمومی
 • متحرک سازی اشیاء
 • حرکت انیمیشن با استفاده از کلیدهای جهت دار
 • ساخت انیمیشن
 • و...

عنوان دوره:( Lynda Blender 2.6 Essential Training (Updated Aug 13-2014 سطح: مقدماتی مدت زمان: 7 ساعت و 47 دقیقه نویسنده: George Maestriتوضیحات:

This course provides an overview of modeling, animating, and rendering 3D graphics in the open-source software Blender 2.6. Beginning with a tour of the Blender interface, author George Maestri shows how to create and edit basic objects, work with modifiers and subdivision surfaces, and apply materials and textures. The course also demonstrates lighting 3D scenes, setting up and using cameras, animating objects, and assembling basic character rigs.
Topics include:
  Navigating in 3D space
  Selecting, rotating, and scaling objects
  Using Snap to move objects precisely
  Creating mesh primitives and extrusions
  Subdividing meshes
  Creating a simple creature
  Joining mesh objects and stitching vertices
  Organizing a scene with layers, groups, and hierarchies
  Assigning glossy and reflective materials to objects
  Creating bump maps
  Creating sky and ambient light
  Understanding ambient occlusion
  Adding motion blur and depth of field
  Editing animation in the Graph Editor
  Building and animating a simple character

Welcome 1m 22s Using the exercise files 28s Downloading Blender 34s Notes on Blender 2.7 NEW 2m 8s Using Blender on a Mac 42s Using Blender on a laptop 36s 1. The Blender Interface 30m 32s Overview of the Blender interface 6m 6s Understanding 3D view windows 5m 23s Navigating in 3D space 6m 35s Configuring user preferences 6m 24s Creating custom layouts 6m 4s 2. Selecting and Translating Objects 32m 29s Selecting objects 6m 12s Moving objects 4m 35s Rotating objects 2m 48s Scaling objects 2m 16s Understanding transform orientation 3m 53s Changing an object's origin 5m 27s Selecting pivot points 3m 22s Using Snap to move objects precisely 3m 56s 3. Modeling 49m 18s Creating mesh primitives 6m 36s Selecting vertices, edges, and faces 4m 48s Editing mesh objects 7m 39s Proportional editing 3m 52s Sculpt mode (Updated for 3.7) NEW 5m 3s Sculpt mode 4m 45s Working with edges and edge loops 3m 42s Extrusions 5m 18s Smooth shading objects 2m 23s Subdividing meshes 5m 12s 4. Advanced Modeling 50m 31s Working with modifiers 5m 52s Working with subdivision surfaces 3m 48s Creating a simple creature 7m 54s Symmetrical modeling with the Mirror modifier 8m 21s Joining mesh objects 3m 37s Stitching vertices 4m 52s Finalizing a simple creature 4m 48s Creating text 3m 29s Boolean tools 2m 59s Vertex groups 4m 51s 5. Staying Organized 22m 36s Using the Outliner 8m 22s Using layers 4m 30s Creating groups 2m 48s Working with scenes 4m 2s Creating hierarchies 2m 54s 6. Applying Materials 54m 26s Assigning materials to objects 8m 4s Diffuse shaders 6m 47s Working with specularity 5m 56s Using the Ramp Shader options 9m 45s Additional shading options 2m 37s Creating reflections 8m 29s Adding transparency and refractions 6m 49s Subsurface scattering 5m 59s 7. Adding Textures 1h 6m Adding a simple texture 6m 11s Using bitmaps 6m 53s Mapping textures in the UV Editor (Updated for 3.7) NEW 7m 43s Mapping textures in the UV Editor 8m 28s Using UV projections 5m 56s UV mapping a character (Updated for 3.7) NEW 6m 35s UV mapping a character 6m 11s Fine-tuning UV mapping 6m 7s Creating Bump and Normal maps 3m 15s Displacement mapping 3m 48s Using the Node Editor 4m 59s 8. Working with Light 53m 9s Adding lamps to a scene 8m 44s Fine-tuning ray-trace shadows 4m 32s Using spot lamps 4m 20s Fine-tuning buffer shadows 6m 19s Using Hemi lamps 2m 32s Working with Area lamps 5m 17s Creating sky and ambient light 4m 49s Adding background images 3m 19s Creating sunlight 6m 6s Ambient occlusion 7m 11s 9. Cameras and Rendering 30m 8s Working with cameras 4m 47s Creating camera targets with constraints 3m 43s Render properties 5m 7s Rendering animation 5m 13s Adding motion blur 4m 10s Creating depth of field 7m 8s 10. Basic Animation 32m 30s Understanding the Timeline 4m 3s Animating objects 6m 26s Animating properties 4m 0s Editing animation in the Graph Editor 8m 36s Using the Dope Sheet 4m 53s Path animation 4m 32s 11. Character Rigging 39m 59s Facial animation using shape keys 4m 40s Understanding armatures 6m 2s Fitting an armature to a creature 7m 23s Deforming a character with an armature 3m 49s Setting up inverse kinematics 3m 53s Controlling the hips and body 2m 1s Animating in Pose mode 2m 47s Creating a test animation 9m 24s

حجم فایل: 1.08GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Blender 2.6 Essential Training updated aug 13.2014

پیشنهاد فرادرس