پیشنهاد فرادرس

آموزش Caching در دات نت

دسته بندی ها: دات نت ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش WCF ، آموزش ASP.NET MVC ، آموزش ASP.NET

آموزش-caching-در-دات-نت

یکی از مباحث مهم در طراحی وب مبحث chaching یا همان کش کردن اطلاعات است.کش کردن اطلاعات به این معنی است که بخشی از صفحات وب شما با اولین مراجعه کاربر در مرورگر او ذخیره می شوند و در مراجعه های بعدی فقط اطلاعات داینامیک بارگزاری می شوند و اطلاعات ثابت از کش مرورگر فراخوانی می شوند.

این کار دو مزیت دارد: اول اینکه سرعت بارگزاری صفحات وب شما تا حد زیادی بالا می رود و دوم اینکه باعث کاهش ترافیک مصرفی سرور شما می شود.

در این دوره آموزشی که محصول Pluralsight است شما با نحوه Chache کردن اطلاعات در ASP.NET Web Forms و ASP.NET MVC و WCF و Web API آشنا می شوید.

لیست سرفصل های مهم:

 • آشنایی با Chaching
 • معرفی ساختار دوره آموزشی
 • معرفی ماژول مربوطه
 • کش کردن اطلاعات به صورت دستی
 • کش کردن اطلاعات با استفاده از AOP
 • آشنایی با .NET MemoryCache و نحوه استفاده از آن
 • نحوه فراخوانی اطلاعات کش شده به صورت Remote
 • اضافه کردن یک آیتم به اطلاعات کش شده، فعال یا غیر فعال کردن آیتم و حذف آن
 • بارگزاری مجددا یک آیتم به اطلاعات کش شده
 • آشنایی با ASP.NET Output Caching و نحوه کار با آن
 • اعتبار سنجی اطلاعات کش شده
 • و...

عنوان دوره آموزشی: Caching in the .NET Stack: Inside-Out سطح: متوسط مدت زمان: 4 ساعت و 45 دقیقه نویسنده: Elton Stoneman

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Introduction to Caching in the .NET Stack		 00:03:37	
Benefits of Caching
	 01:00	
Aims of the Course
	 00:34	
Cost and Complexity in Caching
	 00:59	
Structure of the Course
	 01:04	
Caching Inside the Solution		 00:38:26	
Module Introduction
	 01:05	
A Tour of The Demo Solution
	 03:23	
Caching and Scalability
	 02:07	
Manually Caching Inside The Solution
	 03:46	
Brief Introduction to Aspect Oriented Programming
	 02:12	
Caching with AOP
	 03:11	
Recap of Caching With AOP
	 00:52	
A Deep Dive of The CacheCallHandler
	 04:14	
Recap of The CacheCallHandler
	 02:03	
Alternative Usage of AOP
	 05:14	
A Decision Matrix for Cache Items
	 02:38	
Applying The Matrix to Items in The Demo Solution
	 05:20	
Module Summary
	 02:21	
Solution Cache: Local Stores		 00:35:46	
Introduction to Local Cache Stores
	 03:31	
Abstracting The Store With ICache
	 03:00	
.NET MemoryCache: Usage Demo
	 05:54	
.NET MemoryCache: Analysis
	 04:36	
NCache Express: Usage Demo
	 04:44	
NCache Express: Analysis
	 02:41	
AppFabric Caching: Usage Demo
	 05:59	
AppFabric Caching: Analysis
	 02:49	
The NullCache and Module Summary
	 02:32	
Solution Cache: Remote Stores		 00:31:36	
Introduction to Remote Cache Stores
	 04:24	
Memcached: Usage Demo
	 04:07	
Memcached: Analysis
	 02:43	
Azure Table Storage: Usage Demo
	 04:18	
Azure Table Storage: Analysis
	 04:11	
Disk Cache: Usage Demo
	 04:01	
Disk Cache: Analysis
	 02:46	
Applying The Decision Matrix
	 05:06	
Controlling Items in the Solution Cache		 00:27:50	
Introduction and Adding Items to Cache
	 02:15	
Adding Items: Demo
	 02:19	
Removing Cache Items Manually
	 05:02	
Removing Cache Items Automatically
	 03:49	
Cache Expiration: Demo
	 02:32	
Cache Expiration: Analysis
	 01:43	
Disabling The Cache: Demo
	 01:46	
Disabling The Cache: Analysis
	 02:08	
Preloading The Cache: Demo
	 03:00	
Preloading The Cache: Analysis
	 03:16	
ASP.NET Output Caching		 00:24:31	
Introduction to ASP.NET Output Caching
	 03:41	
ASP.NET Output Caching: Demo
	 06:07	
Output Caching With A Solution Cache
	 02:29	
OutputCacheProvider With Solution Cache: Demo
	 06:53	
Choosing A Solution Cache for Output Caching
	 05:21	
Caching Outside the Solution		 00:32:38	
Caching Outside The Solution
	 04:12	
Caching in HTTP Transactions
	 04:12	
HTTP Validation Caching
	 02:17	
Validation Caching: Web Demo
	 04:44	
Validation Caching: Services Demo
	 05:22	
HTTP Expiration Caching
	 04:18	
Expiration Caching: Demo
	 04:33	
Combining Expiration and Validation Caching
	 03:00	
Considerations for Client Caches		 00:36:06	
Considerations for Client Caches
	 05:12	
The Vary Response Header: Demo
	 03:24	
Consuming API Calls with jQuery and AJAX
	 04:43	
jQuery and AJAX: Demo
	 03:43	
Cross-Domain Requests
	 03:25	
JSONP: Demo
	 05:22	
Cross-Origin Resource Sharing
	 02:46	
CORS: Demo
	 03:44	
Summary
	 03:47	
Controlling items in Client Caches		 00:26:16	
Public and Private Client Caches
	 02:54	
Decision Matrix Applied to Client Caches
	 02:57	
Demo: Using Squid as A Caching Proxy
	 03:38	
Analysis: Caching Proxies
	 02:41	
The Cache-Control HTTP Header
	 02:57	
Demo: Using Cache-Control
	 05:53	
Cache-Busting Techniques
	 05:16	
Measuring Performance Improvements		 00:23:50	
Measuring to Enable Inspect and Adapt
	 03:10	
Verifying the Cache Works with Unit Tests
	 04:05	
Verifying Features Work with Integration Tests
	 03:16	
Measuring Speed and Capacity with Performance Tests
	 02:54	
Performance Improvements in the Demo Solution
	 04:07	
Instrumenting Caches with Performance Counters
	 03:12	
Checking Runtime Performance with Perfmon
	 03:06	
Course Summary		 00:05:10	
Caching Guidelines
	 02:54	
Course Summary
	 02:16

حجم فایل: 784MB

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Caching in the .NET Stack Inside-Out

پیشنهاد فرادرس