تبلیغات

آموزش COM بخش دوم

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آموزش-com-بخش-دوم

COM چیست؟

COM یا Component Object Model ماژولی برای افزایش سرعت برنامه های ++C می باشد.

در این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight با COM آشنا می شوید.

این دوره دو قسمت دارد که بخش دوم  آن را می توانید در این مطلب دانلود نمایید.

سرفصل های دوره آموزشی:

  • معرفی دوره
  • کار با Client ها  و  Server ها
  • Class Objects  در  Server
  • توصیف Classe ها  و  Class Object ها
  • آموزش DLLs  و  Self-Registration
  • تغییرات واسط  IClassFactory
  • آشنایی با Threading Model ها  و  Apartment ها
  • کار با Local Interface  و  Proxieها
  • ادغام Proxy
  • و ...

عنوان دوره آموزشی: The Essentials of COM - Part 2 سطح:متوسط مدت زمان: 3 ساعت و 41 دقیقه نویسنده: Kenny Kerrلیست سرفصل های دوره آموزشی:

Activation
	 00:46	
Registration
	 01:14	
Class Factories
	 00:56	
Remoting
	 01:22	
Summary
	 00:44	
Activation		 00:42:31	
Introduction
	 00:34	
Clients and Servers
	 01:28	
Preparing the Client
	 01:06	
Demo: Preparing the Client
	 08:31	
Preparing the Server
	 00:49	
Demo: Preparing the Server
	 04:06	
Servers, Classes, and Class Objects
	 02:44	
Class Objects on the Server
	 01:12	
Demo: Describing Classes and Class Objects
	 03:33	
Demo: Implementing Classes and Class Objects on the Server
	 12:58	
Class Objects on the Client
	 01:19	
Demo: Class Objects on the Client
	 03:05	
Summary
	 01:06	
Registration		 01:05:43	
Introduction
	 00:37	
The Registry
	 03:11	
DLLs and Self-Registration
	 00:37	
Demo: DLLs and Self-Registration
	 06:18	
Transactions
	 01:01	
Demo: Transactions and Handles
	 08:26	
The Registry API
	 00:49	
Demo: Opening or Creating Registry Keys
	 06:46	
Table-Driven Registration
	 01:02	
Demo: Table-Driven Registration
	 20:35	
Registration-Free Activation
	 01:23	
Demo: Registration-Free Activation
	 14:04	
Summary
	 00:54	
Class Factories		 00:33:55	
Introduction
	 00:42	
The IClassFactory Interface
	 01:27	
Demo: Implementing Class Factories on the Server
	 05:54	
Using Class Factories on the Client
	 00:30	
Demo: Using Class Factories on the Client
	 05:24	
Unloading the Server
	 01:53	
Demo: The Server Supports Unloading
	 05:09	
Demo: The Client Controls Unloading
	 12:28	
Summary
	 00:28	
Remoting		 01:12:12	
Introduction
	 01:14	
Threading Models and Apartments
	 04:54	
Demo: Threading Models and Apartments
	 08:10	
Remotable Interfaces
	 02:35	
Demo: Defining Remotable Interfaces
	 15:47	
Demo: Local Interfaces and Proxies
	 03:46	
Demo: Implementing the Remotable Server Interface
	 05:17	
Demo: Implementing the Remotable Client Interface
	 05:06	
Demo: Threads and Apartments
	 13:17	
Merging the Proxy
	 00:53	
Demo: Merging the Proxy
	 10:39

حجم فایل: 580MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight The Essentials of COM Part 2

پیشنهاد فرادرس