پیشنهاد فرادرس

آموزش Creative Blurring با Photoshop

دسته بندی ها: آموزش فتوشاپ (Photoshop) ، آموزش های لیندا (Lynda) ، آموزش های ادوبی (Adobe)

آموزش-creative-blurring-با-photoshop

در این آموزش تصویری با Creative Blurring با استفاده از ابزار Blur در Photoshop آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Lynda می باشد.

سرفصل های دوره:

 • افزودن انرژی با Blurs
 • افزودن بزرگنمایی Blurs شعاعی
 • اضافه کردن حرکت عمودی Blurs
 • ترکیب اثرات فیلتر های متعدد با هم
 • ایجاد یک تصویر سرگرم کننده با کمک Blurs
 • ایجاد تنظیمات عمومی
 • کار با ادغام لایه ها
 • اضافه کردن تایپوگرافی
 • ایجاد انتزاعی با انواع Blurs
 • شروع بازی با دوربین خام
 • افزایش رنگ و آهنگ در لایه ها
 • اضافه کردن رنگ و Blurs  به چهره
 • ایجاد یک جلد کتاب
 • استفاده از گالری عکس برای اضافه کردن افکت ها
 • ایجاد یک تصویر شاعرانه
 • ایجاد یک Etheral
 • و......

عنوان دوره: Lynda Creative Blurring with Photoshop with Chris Orwig سطح: متوسط مدت زمان: 2 ساعت و 37 دقیقه نویسنده: Chris Orwigتوضیحات:

Expand your thinking beyond Gaussian Blur. The new set of creative blurring tools in Photoshop CC 2014 allows you to take your photography and digital art to new heights. In this course, photographer and educator Chris Orwig shows how to use the filters in the Blur Gallery (including Field Blur, Iris Blur, Tilt-Shift, and more) in creative projects like these:

Adding movement and energy to photos Creating illustrations Enhancing portraits Building a book cover with typography and blur Improving color Crafting an ethereal look

Introduction 1m 35s Welcome 52s Using the exercise files 43s 1. Adding Energy with Movement Blurs 18m 10s Adding a radial zoom blur 4m 39s Customizing the radial blur with a mask 3m 50s Adding a vertical motion blur 5m 4s Combining multiple filter effects together 4m 37s 2. Creating a Fun Illustration with Blur Effects 25m 32s Making basic adjustments in Camera Raw 3m 27s Extracting the people from the background 6m 24s Blurring the background with a radial blur 2m 36s Colorizing the background with Hue/Saturation 2m 39s Creating a tilt-shift blur on the merged layer 3m 9s Adding typography 3m 53s Creating a glow effect and reviewing the project 3m 24s 3. Creating Abstraction with Shape Blur 16m 23s Demonstrating how Shape Blur works 2m 40s Beginning with Shape Blur 3m 4s Adding a mask to the shape blur later 5m 8s Using Shape Blur to create abstraction 5m 31s 4. Clarifying Your Vision with Tilt-Shift Blur 13m 55s Starting off with Camera Raw 4m 0s Enhancing color and tone with three adjustment layers 4m 1s Creating a blur-and-grain effect 5m 54s 5. Adding to a Portrait with Color and Blur Effects 20m 58s Making basic adjustments with Camera Raw 3m 3s Fine-tuning in Camera Raw with the HSL and Split Toning panels and the Radial filter 5m 59s Making improvements with Hue/Saturation and Curves 4m 40s Adding a Field Blur effect 4m 1s Sharpening and reviewing the project 3m 15s 6. Building a Book Cover 15m 5s Improving color with Camera Raw 2m 44s Adding the book-cover typography 5m 2s Using the Blur Gallery to add blur effects 7m 19s 7. Crafting a Poetic Image 31m 23s Beginning with Camera Raw 5m 41s Crafting blur with multiple Field Blur pins 3m 13s Adding texture with the Fibers filter 3m 48s Increasing the grain by adding noise 2m 27s Extracting the subjects from their environment 2m 15s Enhancing color with adjustment layers 2m 54s Creating one typography option 3m 52s Creating a second typography option 7m 13s 8. Creating an Etheral Look 14m 11s Masking in a Radial filter effect 3m 9s Adding an Iris Blur 3m 18s Creating atmosphere by rendering clouds 3m 11s Making final blur and color adjustments

حجم فایل: 2GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Lynda Creative Blurring with Photoshop with Chris Orwig

پیشنهاد فرادرس