پیشنهاد فرادرس

آموزش Data Visualizations با Tableau

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Tableau

آموزش-data-visualizations-با-tableau

Data visualization یا Data visualisation یکی از شاخه های مدرن آمار توصیفی (descriptive statistics) می باشد که شامل ایجاد، مطالعه و نمایش تصویری از داده ها می باشد.

این دوره آموزشی از موسسه Pluralsight تکنیک های Data Visualization را در محیط نرم افزار آماری Tableau فرامیگیرید. سرفصل های دوره آموزشی:

  • نصب و راه اندازی
  • اتصال به داده ها
  • نمودار میزان هزینه ها
  • آماده سازی داده ها
  • هزینه های تغییرات صفحه
  • اضافه کردن برخی از فیلترها
  • ساخت منو های سفارشی
  • منوی انتخاب عمودی
  • نمودارها منطقه ای

عنوان دوره آموزشی: Data Visualizations Using Tableau Public سطح: متوسط مدت زمان: 1 ساعت و 47 دقیقه نویسنده: Robert Horvickلیست سرفصل های دوره آموزشی:

This course offers a hands-on introduction to Tableau Public. Learn to create and share visually appealing and informative infographic dashboards using Tableau Public.

Overview 01:19 Installation 02:09 The Workspace 01:53 Connecting to Data 06:27 Your First Chart 06:07 Mapping Regions 05:06 Your First Dashboard 05:37 Summary 00:48 Charting Consumer Spending 00:37:52 Overview 01:01 Preparing The Data 04:51 Preview: Spending Changes Dashboard 00:47 Stacked, Dual AXis, Bars 06:23 Building A Custom Menu 06:04 Building: Spending Changes Dashboard 04:13 Introducing: Spending Category Dashboard 00:28 Building: Spending Category Dashboard 06:24 Adding Some Flair 06:44 Summary 00:57 The Cost of Winning 00:40:38 Overview 00:41 Dashboard 1: Overview 00:39 Dashboard 1: Design First 02:29 Vertical Selector Menu 05:49 Charting Win/Loss Data 08:05 Using Your Words 06:51 Dashboard 2: Overview 00:19 Area Charts and The Cost of A Win 04:19 Making Bars Pop with Color 04:43 Tying It All Together 06:12 Summary 00:31

حجم فایل: 307MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Data Visualizations Using Tableau Public

پیشنهاد فرادرس